Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Simulovali požiar aj zásah bleskom. V Jaslovských Bohuniciach preverili pripravenosť na havárie

Havarijné cvičenie „Pínia 2023“ preverilo pripravenosť havarijnej odozvy a splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 611 osôb.

javys

Foto: JAVYS

  • Aktuality |  21.09.2023 |  TS JAVYS | titulok: redakcia (rp)

V areáli spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach sa 20. septembra 2023 konalo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie so simuláciou viacerých mimoriadnych udalostí, v rámci ktorých boli preverené postupy pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach, funkčnosť vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému, komunikácia medzi všetkými zainteresovanými zložkami, časové limity, funkčnosť technických prostriedkov a evakuácia osôb.

Počas cvičenia došlo k simulovaným udalostiam:

  • požiarny poplach v prevádzkovej budove,
  • úplná strata napájania zariadení JAVYS, a. s., spôsobená zásahom blesku do časti rozvodnej siete, udalosť 1. stupňa na jadrovom zariadení,
  • pád transportného kontajnera zo zdvíhacieho zariadenia, s hrozbou neplánovaného zvýšenia dávkového príkonu, čo by mohlo viesť k nedovolenému ožiareniu osôb, udalosť 2. stupňa na jadrovom zariadení,
  • mimoriadna situácia, udalosť 3. stupňa na jadrovom zariadení, 
  • evakuácia osôb z miest ukrytia evakuačnými autobusmi v súčinnosti s SE-EBO,
  • zranenie osoby, popálenie horných končatín a povrchová kontaminácia zraneného rádioaktívnymi látkami na pracovisku Pretavovania kovových rádioaktívnych odpadov.

Pri poslednej simulovanej udalosti došlo v rámci cvičenia aj k reálnej preprave figuranta členmi HaZZ v Trnave do Fakultnej nemocnice v Trnave so sprievodom odborníkov na meranie radiácie zo spoločnosti JAVYS, a. s., kde si figuranta prevzal zdravotnícky personál FN Trnava a následne simuloval nácvik ošetrovania povrchovo kontaminovaného a zraneného pacienta.

Počas všetkých simulovaných udalostí na území jadrového zariadenia JAVYS, a. s., boli v rámci cvičenia okamžite prijaté protiradiačné opatrenia a bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov, obyvateľov okolitých obcí a na ochranu životného prostredia. Aj počas tohtoročného havarijného cvičenia bola preverená funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi verejnej správy, samosprávy, OHO EBO, poskytovateľmi zdravotníckych služieb a správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MV SR a Polície).

Na havarijnom cvičení sa zúčastnilo 611 osôb, z toho sa v úkrytoch ukrývalo 482. Celoareálové havarijné cvičenie sa uskutočnilo podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia z ÚVZ SR a OÚ – odbor krízového riadenia Trnava a pozorovatelia SE, a. s., HaZZ Trnava, FN Trnava, s inšpektormi ÚJD SR boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a pri všetkých simulovaných udalostiach.

Celoareálové havarijné cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a Tlačová agentúra Slovenskej republiky) včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začali vyrábať diesel bez biozložky. Dcéra Slovnaftu ponúka špeciálnu naftu

Začali vyrábať diesel bez biozložky. Dcéra Slovnaftu ponúka špeciálnu naftu

Palivo je určené pre dieslové agregáty používané v maloobchode, IT sektore, priemysle aj v zdravotníctve

SPP znížil ceny za dodávku elektriny a plynu pre neregulovaných zákazníkov

SPP znížil ceny za dodávku elektriny a plynu pre neregulovaných zákazníkov

Ceny za dodávku plynu sa pre domácnosti od Nového roka nezmenia, hlási najväčší dodávateľ energií.

Monitoring energetiky | 29. 11. - 5. 12. 2023

Monitoring energetiky | 29. 11. - 5. 12. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.