INNOGY
VSDS
Belimo

Inšpektori MAAE a EURATOM sú s jadrovými zariadeniami JAVYS spokojní, nenašli žiadne nedostatky

Jadrové zariadenia, ktoré JAVYS prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, podľa zahraničných inšpektorov spĺňajú všetky predpísané požiadavky.

JAVYS

Foto: JAVYS

Jadrová bezpečnosť je pod drobnohľadom medzinárodných kontrolných orgánov aj v čase pandémie COVID 19, na Slovensko v upynulých dňoch opäť prišli zahraniční inšpektori. Zaujímali ich jadrové materiály. Žiadne nedostatky nenašli.

Preverili vyraďovanie elektrárne A1

"Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosti (JAVYS) v ostatných dňoch opäť navštívili zahraniční inšpektori z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej MAAE) a EURATOM a v spolupráci s Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD SR) za zamerali na jadrové materiály," informovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

"Konkrétne išlo o fyzickú inventarizáciu jadrových materiálov ako aj o verifikáciu projektových údajov v kontrolovaných zariadeniach a kontrolu postupu vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach," priblížila M. Žiaková.

Prvý deň inšpekcie bol venovaný kontrole postupu vyraďovania JE A1 a progresu, ktorý bol vo vyraďovaní elektrárne dosiahnutý od vykonania poslednej inšpekcie v roku 2019.

Inšpektori preverili údaje o vyraďovaní, ktoré im boli poskytnuté priamo na mieste a prezreli si fyzicky aj vyraďované miestnosti a technológie. Súčasne, s pomocou meracích prístrojov overili prítomnosť jadrových materiálov v reaktorovej sále JE A1 a preverili súlad parametrov s parametrami deklarovanými v evidenčnej dokumentácii.

Zaujímali sa aj o vyraďované technológie

Po úvodnej kontrole nasledovala inšpekcia vyhoretého jadrového paliva (VJP) a ďalších jadrových materiálov skladovaných v jadrovom zariadení Medzisklad vyhoretého jadrového paliva.

Súčasťou inšpekcie bola aj oblasť stanovenia postupov pre implementáciu záruk na jadrové materiály v pripravovanom novom zariadení pre skladovanie vyhoretého jadrového paliva – tzv. Suchom sklade VJP.

Posledný deň inšpekcie bol zameraný na jadrovú elektráreň V1, nakoľko boli od poslednej inšpekcie MAAE a Euratom z jadrovej elektrárne V1 odstránené všetky zostávajúce jadrové materiály a v roku 2020 bolo ukončená aj evidencia jadrových materiálov v tomto jadrovom zariadení.

Inšpektori preto overili deklarovaný stav JE V1 a neprítomnosť jadrových materiálov v JE V1. Súčasne absolvovali prehliadku vyraďovaných technológií.

Nedostatky nenašli

"Počas štyroch inšpekčne náročných dní neboli zistené nedostatky v evidenčnej dokumentácii, ani na mieste a ani v jednej z kontrolovaných oblastí," zhrnula M. Žiaková.

"Výsledky inšpekcií opäť potvrdili, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú všetky predpísané požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť," uzavrela hovorkyňa spoločnosti.

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.


Spoločnosť JAVYS, a.s. je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo bude znamenať zákaz používania kotlov 1.,2. a 3. emisnej triedy?

Čo bude znamenať zákaz používania kotlov 1.,2. a 3. emisnej triedy?

Envirorezort chce od roku 2030 zakázať najviac znečisťujúce kotly.

EPH spustil najväčšie batériové úložisko v Nemecku

EPH spustil najväčšie batériové úložisko v Nemecku

Batéria s kapacitou 53 MWh bude poskytovať podporné služby pre sústavu.

Eustream v roku 2020 prepravil o 17 % menej zemného plynu

Eustream v roku 2020 prepravil o 17 % menej zemného plynu

Väčšinu plynu eustream prepravil v smere do Rakúska.