Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Hybridné kúrenie: účinná kombinácia kotla a tepelného čerpadla

Kúrenie viacerými zdrojmi optimálne využíva meniace sa ceny energií, výhody inteligetnej siete a prispôsobuje sa vonkajšej teplote.

Hybridné kúrenie: účinná kombinácia kotla a tepelného čerpadla

Foto: Viessman

Aké sú to hybridné zariadenia? Ak je reč o kúrení, potom sú to zariadenia, ktoré sú riadené nadradeným regulátorom a ktoré disponujú aspoň jedným ďalším zdrojom tepla, ktorý nevyužíva rovnaké energetické médium.

Prípadne je vybavené ďalším zdrojom tepla, využíva inú formu energie (napríklad elektrinu) alebo predstavuje kombináciu týchto spôsobov.

Hybridné technológie sú charakteristické automatickou optimalizáciou využívania zdroja energie, v závislosti od cien energií a vonkajšej teploty. Ak ekonomické náklady na vykurovanie nepredstavujú rozhodujúci faktor, prevádzkovateľ môže zvoliť aj ekologickú optimalizáciu.

Hybridné kúrenie je vhodné do rekonštruovaných objektov ako aj do novostavieb. Samozrejmosťou je možnosť pripojenia do inteligentnej elektrickej siete a v prípade jej existencie napríklad aj optimálnejšie využívanie rôznych tarifných pásiem pri odbere energie.

Hybridné zariadenia na kúrenie značky Viessman

Hybridné zariadenia na vykurovanie ponúka napríklad osvedčený výrobca Viessman. Ide o plynový hybridný kotol Vitocaldens 222-F, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou olejovej kondenzačnej techniky a využívania tepla z okolitého prostredia. Zariadenie je vhodné pri modernizácii zastaralej vykurovacej techniky využívajúcej ľahký vykurovací olej.

Kombinované používanie kondenzačného olejového kotla a tepelného čerpadla vzduch/voda zabezpečuje flexibilné využívanie ľahkého vykurovacieho oleja, elektriny alebo tepla z vonkajšieho vzduchu. Vždy podľa toho, aké energetické médium je v danom momente najvýhodnejšie použiť.

Používaním hybridných zariadení pri kúrení sa dosahuje vyhladzovanie záťažovej krivky a vyrovnanejší nápor počas špičkovej spotreby energií. Prevádzkovatelia tak môžu operatívne reagovať na vývoj energetického trhu a meniace sa ceny energií a nemusia byť viazaní rozhodnutím sa iba pre jeden druh energie.

Hybridné kúrenie: Viessman Vitocaldens 222-F” NAME=

Regulačná jednotka riadi kúrenie a automaticky prepína medzi zdrojmi energie

Regulačná jednotka zohráva pri kombinovaných hybridných zariadeniach na vykurovanie kľúčovú úlohu. Práve táto časť celého systému rozhoduje o tom, ktorý zdroj tepla sa bude využívať.

Samozrejme, závisí to od vybraného režimu prevádzky zariadenia. Teda či používateľ požaduje ekonomickú prevádzku systému s čo najnižšími nákladmi, alebo je prioritou ekologické fungovanie kúrenia s čo najmenšou uhlíkovou stopou.

Prípadne špecifické funkcie súvisiace s komfortom, ako je napríklad rýchly ohrev vody. Ďalšími rozhodujúcimi faktormi je cena dodávanej elektrickej energie, cena ľahkého vykurovacieho oleja a množstvo potrebného tepla.

Ovládacia jednotka zohľadňuje všetky uvedené faktory a dokáže zistiť ideálny, tzv. “bivalentný” bod, kedy prepne jeden zdroj na druhý na základe nastavených preferencií prevádzkovateľa.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda dokáže zabezpečiť teplo väčšinu roka

Najčastejšou súčasťou hybridných vykurovacích zariadení sú tepelné čerpadlá. Konkrétne riešenie od spoločnosti Viessman predstavuje splitové vzduchové tepelné čerpadlo Vitocal 250-S.

To je možné dodatočne inštalovať aj k už existujúcemu systému. A to aj v prípadoch, že vykurovací systém už používa kondenzačnú technológiu alebo peletové kotly.

Delené čerpadlo využívajúce obnoviteľný zdroj energie (okolitý vzduch) možno kombinovať so stacionárnymi aj nástennými kondenzačnými alebo peletovými kotlami do výkonu 30 kW. Vzduchové čerpadlo podľa výrobcu dokáže zabezpečiť potrebné vykurovanie počas väčšiny roku.

Kotol sa využíva najmä v zimnom období v prípade veľmi nízkych teplôt alebo ak je potrebný okamžitý ohrev pitnej vody.

Hybridné kúrenie ponúka aj Daikin

K trendu hybridných vykurovacích zariadení sa pripája aj popredný výrobca tepelných čerpadiel Daikin. Samotné tepelné čerpadlá často nie sú postačujúcim riešením pri rekonštrukcii objektov s existujúcim plynovým kúrením z dôvodu požiadaviek na vysokú teplotu prietoku.

Preto spoločnosť vyvinula nový hybridný systém tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, ktorý kombinuje čerpadlo vduch-voda s plynovým kondenzačným kotlom. To všetko v jednom zariadení, ktoré nezaberá viac priestoru ako klasický kotol. Teplota vody v systéme dosahuje 25 až 80 stupňov a preto je vhodný pre ľubovoľný typ budovy.

Ovládacia jednotka hybridného zariadenia umožňuje synchrónne fungovanie tepelného čerpadla aj plynového kotla. Ich podiel na výkone riadi podľa prednastavenej logiky tak, aby spotreba bola optimalizovaná. V prípade, že hybridný režim nezvláda pokrývať nároky na teplo, ovládacia jednotka prepína na plný výkon plynového kotla, čo sa deje najmä počas mrazivých dní.

Hybridné kúrenie: účinná kombinácia kotla a tepelného čerpadla” NAME=

Zdroj: rotex.tepelnecerpadlo.info

Ako funguje hybridné kúrenie

Fungovanie hybridného vykurovacieho zariadenia typu plynový kotol – tepelné čerpadlo závisí od ročného obdobia, vonkajšej teploty, ceny plynu, ceny elektrickej energie, ale tiež aj od preferovaného nastavenia používateľa. Môže zvoliť úsporný ekonomický režim, alebo uprednostniť ekologické nastavenie systému s obmedzenou produkciou emisií.

Tepelné čerpadlo spravidla postačuje pri vyšších teplotách vzduchu a zaisťuje nízke prevádzkové náklady. S klesajúcou teplotou sa však znižuje aj účinnosť výkonu čerpadla vzduch-voda, preto ovládacia jednotka zapája do činnosti aj kondenzačný plynový kotol.

Pri zariadení Daikin je však ten rozdiel od klasických bivaletných systémov, že tu nedochádza k úplnému prepnutiu z jedného zdroja na druhý, ale umožňuje ich súbežné fungovanie.

Pri ďalšom poklese vonkajšej teploty ovládacia jednotka začína automaticky regulovať prietok prostredníctvom obehového čerpadla a tým sa zvyšuje účinnosť tepelného čerpadla.

V prípade ešte výraznejšieho zníženia teploty a maximálnej potreby tepla na kúrenie je prevádzka tepelného čerpadla už neekonomická a vykurovanie zabezpečuje v plnej miere plynový kotol.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na webinár SAPI: Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE

Pozvánka na webinár SAPI: Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE

Diskusia s odborníkmi o skúsenostiach, chybách, odporúčaniach a využití inovácií v oblasti fotovoltických elektrární.

Toto sú spôsoby, ako splniť požiadavku na energetickú triedu A0 v bytových domoch

Toto sú spôsoby, ako splniť požiadavku na energetickú triedu A0 v bytových domoch

Spoločnosť Viessmann hodnotila kombinácie zariadení pre vykurovanie a ohrev vody v bytovkách z hľadiska energetickej hospodárnosti.

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Dodávateľ technických zariadení budov pripravil prehľad kombinácií zdrojov pre tri najčastejšie typy rodinných domov. Ktoré riešenia spĺňajú požiadavku?