Gabčíkovo pokrýva osem percent spotreby elektrickej energie | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Gabčíkovo pokrýva osem percent spotreby elektrickej energie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja a V. ročníka podujatia Open Plant usporiadalo MŽP SR v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne a rezortnými organizáciami - Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik na Vodnom diele Gabčíkovo podujatie - Otvorená elektráreň Open Plant – Medzinárodný deň Dunaja. MŽP o tom informovalo na svojej internetovej stránke.

Gabčíkovo pokrýva osem percent spotreby elektrickej energie

Foto © MŽP SR

Návštevníci mali možnosť absolvovať vyhliadkové plavby loďou po Dunaji a v rámci piateho ročníka podujatia Open Plant prehliadku Vodnej elektrárne na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorá je špecifická svojou schopnosťou plniť požiadavky energetického systému a zároveň umožňovať plavbu.

Výstavba sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Po takmer 20 ročnej prevádzke je možné podľa MŽP SR konštatovať naplnenie predpokladaných pozitívnych účinkov. V celom úseku vodného diela sa na oboch stranách Dunaja významne zvýšila protipovodňová bezpečnosť územia. V úseku medzi Bratislavou a Sapom sa vytvorila plavebná cesta so zabezpečenou plavebnou hĺbkou 3,5 m.


MŽP SR: Oslava Medzinárodného dňa Dunaja a Open Plant Gabčíkovo


Pozitívny vplyv bol zaznamenaný aj v ramennej sústave. Zastavilo sa vyschýnanie koryta, sústava je trvale napájaná prevzdušnenou vodou z nápustného objektu pri obci Dobrohošť. Od začiatku prevádzky sa vyrobilo 42,25 mil. MWh ekologicky čistej energie z obnoviteľného zdroja. Výroba elektrickej energie na vodnej elektrárni pokrýva zhruba 8% spotreby elektrickej energie Slovenska.

Cez plavebné komory VD Gabčíkovo bolo od roku 1992 preplavených 295 443 plavidiel a takmer 5 mil. osôb.

Kontext

O Medzinárodnom dni Dunaja (Danube Day)

V júni v roku 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských krajín EÚ podpísaný „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“. Pri príležitosti 10. Výročia podpísania dohovoru vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) 29. jún za „Danube Day - Deň Dunaja“. S pribúdajúcim počtom zmluvných strán, ktoré dohovor podpísali, sa Deň Dunaja stal najväčším riečnym festivalom. Jeho stálymi partnermi sú OSN, UNEP, UNESCO, IAAE. „Deň Dunaja“ – medzinárodný projekt o rieke, ktorá je symbolom integrovanej Európy a tradičnej spolupráce 13 podunajských štátov v oblasti ochrany životného prostredia, hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, kultúry a športu. Osláv Dňa Dunaja sa každý rok zúčastňuje viac ako 81 milión ľudí v 13 krajinách povodia Dunaja.

O podujatí Otvorená elektráreň

Spoločnosť Slovenské elektrárne organizuje v tomto roku už piaty ročník série populárnych podujatí Otvorená elektráreň – Open Plant, v rámci ktorého otvára brány svojich vodných, tepelných a jadrových elektrární širokej verejnosti. Túto možnosť spojiť zábavu s poznaním využilo v minulom roku takmer 10 000 ľudí z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Od 21. mája 2011 otvorili svoje brány elektrárne v Mochovciach, Liptovskej Mare, Novákoch – Zemianskych Kostoľanoch, Gabčíkove, Jaslovských Bohuniciach a Vojanoch. Energia pre krajinu Podujatia tradične ponúkajúce bohatý kultúrny program, občerstvenie, rôzne atrakcie a súťaže pre deti i dospelých sú súčasťou dlhodobého programu spoločensky zodpovedného podnikania Slovenských elektrární pod názvom Energia pre krajinu.

Slovenské elektrárne, a.s.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Po ukončení privatizácie v apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel S.p.A. so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne generuje 5 737.24 MW inštalovaného výkonu, t.j. 5 401 čistého výkonu. V roku 2010 spoločnosť vyrobila 22 463 GWH elektrickej energie. Po očistení o vlastnú spotrebu dodala do elektrickej siete viac ako 21 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 64.5%, vodné elektrárne 24.7% a 10.8% tepelné elektrárne. Ku koncu roka 2010 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 5419 zamestnancov

Značky
Gabčíkovo

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Cena elektriny pre rok 2023 vzrástla na trhu za posledný mesiac o 30 %

Cena elektriny pre rok 2023 vzrástla na trhu za posledný mesiac o 30 %

Zvyčajný pokles dopytu a cien elektriny počas tohto leta nenastal. Dôvodom je viacero faktorov.

ÚRSO sa zaujíma o výnosy podporovaných výrobcov. Vysoké ceny elektriny menia situáciu

ÚRSO sa zaujíma o výnosy podporovaných výrobcov. Vysoké ceny elektriny menia situáciu

Výrobcovia vidia situáciu inak, asociácia SAPI hovorí o možnom nesúlade vyhlášky ÚRSO a zákona.

Dodávatelia plynu preskupujú sily a SPP posilňuje, hlási ÚRSO

Dodávatelia plynu preskupujú sily a SPP posilňuje, hlási ÚRSO

Pozrite si, ako sa medziročne zmenili trhové podiely najväčších dodávateľov plynu na Slovensku.