Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

G-komponent a právo na doplatok

Nález Ústavného súdu o G-komponente dáva odpovede aj ku kauze odopretia práva na podporu. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2016/11.

G-komponent a právo na doplatok

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 20.11.2016
  • Mgr. Mária Sadloňová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Ústavný súd Slovenskej republiky („Ústavný súd“) sa v odôvodnení svojho nálezu ohľadom G-komponentu1 vyjadril k viacerým významným otázkam, ktoré presahujú samotnú kauzu G-komponent.2 Jednou z nich je aj tzv. kauza doplatok, teda odopretie práva na podporu výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo strany distribučných spoločností.

Uvedené vyplýva z toho, že viaceré argumenty, ktoré skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky („poslanci“) použila v návrhu na začatie konania o súlade G-komponentu s s Ústavou Slovenskej republiky („Ústava“), sú použité aj v návrhu na začatie konania o súlade § 4 ods. 3 zákona o OZE3 s s Ústavou.4

1. Právne pozadie kauzy doplatok

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona o OZE je výrobca elektriny s s právom na podporu povinný oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok.

Výrobca elektriny s s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti, si nemôže podľa § 4 ods. 3 zákona o OZE uplatniť právo na podporu na nasledujúci kalendárny rok.

V dôsledku nesplnenia ohlasovacích povinností nebola v roku 2015 na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o OZE vyplatená podpora veľkému množstvu výrobcov elektriny.

Nie len výrobcovia elektriny, ale aj poslanci považovali ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o OZE za protiústavné, na základe čoho podali návrh na začatie konania o súlade ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o OZE s s Ústavou.

2. Legitímne očakávania

Právo na podporu: Jednou z námietok poslancov voči ustanoveniu § 4 ods. 3 zákona o OZE bola tá, že dané ustanovenie nepredvídateľným mocenským zásahom zaviedlo likvidačnú sankciu, čím porušuje legitímne očakávania výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov.

G-komponent: Poslanci argumentovali tým, že zavedením nového poplatku uprostred regulačného obdobia došlo k spätnému zásahu do právnych vzťahov založených zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov a tým došlo k porušeniu legitímnych očakávaní výrobcov elektriny.

Ústavný súd: V nadväznosti na uvedené Ústavný súd v rozhodnutí o G-komponente uviedol, že výrobcovia elektriny, vzhľadom na skutočnosť, že odvetvie elektroenergetiky je regulovaným odvetvím, nemôžu očakávať, že sa podmienky ich pôsobenia na trhu v rámci regulovaného odvetvia nebudú meniť, resp. že sa nebudú prijímať nové právne predpisy, ktoré do budúcna zavedú nové podmienky podnikania v tomto odvetví.

Podľa názoru Ústavného súdu v danom prípade nemôže byť reč o legitímnom očakávaní výrobcov elektriny, že počas regulovaného obdobia nebude zavedená určitá poplatková povinnosť.

3. Retroaktivita

Právo na podporu: Poslanci v návrhu namietali, že ustanovenie 4 ods. 3 zákona o OZE zavádza nepravú retroaktivitu, a to bez relevantného dôvodu.

G-komponent: Poslanci taktiež argumentovali, že zavedením nového poplatku došlo k spätnému zásahu do práv výrobcov elektriny, v dôsledku čoho je dotknutá právna úprava retroaktívna.

Ústavný súd: Ústavný súd v rozhodnutí o G-komponente iba stručne uviedol, že sa nestotožňuje s s názorom, že napadnuté ustanovenia vyhlášky sú retroaktívne, a to z dôvodu, že nestanovujú povinnosť platiť poplatky spätne za obdobie spred účinnosti vyhlášky, ale vzťahujú sa na cenovú reguláciu do budúcna.

4. Vyvlastnenie a nútené obmedzenie vlastníckeho práva

Právo na podporu: Jedným z kľúčových argumentov, ktoré možno nájsť v návrhu poslancov ohľadom práva na podporu, je ten, že odňatím podpory dochádza k nezákonnému vyvlastneniu, resp. nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva. Keďže poslanci zároveň uviedli, že odňatie podpory predstavuje sankciu, de facto stotožňovali sankciu s s vyvlastnením, resp. núteným obmedzením vlastníckeho práva.

G-komponent: Podobnú stratégiu použili poslanci aj v návrhu ohľadom G-komponentu, keď namietali, že G-komponent je v rozpore s s podmienkami vyvlastnenia, resp. núteného obmedzenia vlastníckeho práva.

Na rozdiel od konania ohľadom práva na podporu poslanci považovali G-komponent za poplatok. Podobne však ako v prípade práva na podporu, aj G-komponent považovali za formu nezákonného vyvlastnenia, resp. núteného obmedzenia vlastníckeho práva.

Ústavný súd: V rozhodnutí ohľadom G-komponentu Ústavný súd pomerne stroho konštatoval, že napádané ustanovenia vyhlášky neupravovali proces vyvlastnenia ani núteného obmedzenia vlastníckeho práva, keďže otázku platieb sa služby v elektroenergetike nemožno považovať za nútené obmedzenie vlastníckeho práva, ale za platby založené na trhovom mechanizme odplaty za poskytnutie služby.5

V tejto súvislosti je zaujímavé rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky,6 podľa ktorého sankcie, podobne ako dane a poplatky, podliehajú ústavnej ochrane vlastníckeho práva.7

Ani v danom rozhodnutí však Ústavný súd Českej republiky pri posudzovaní protiústavnosti sankcie nevyslovil protiústavnosť sankcie z dôvodu porušenia pravidiel vyvlastnenia a núteného obmedzenia vlastníckeho práva, ale s s poukázaním na protiústavný zásah do vlastníckeho práva.8

5. Sú aj iné argumenty pre protiústavnosť

Vyššie uvedené argumenty však nie sú jediné, ktoré odôvodňujú nesúlad § 4 ods. 3 zákona o OZE s s Ústavou. Okrem argumentov použitých v návrhu poslancov je to podľa nášho názoru najmä rozpor s s čl. 6 Dohovoru9 a likvidačný charakter sankcie.

5.1. Nesúlad s s čl. 6 Dohovoru

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Internet sa dá vďaka smart grid priviesť všade, kam tečie elektrina

Internet sa dá vďaka smart grid priviesť všade, kam tečie elektrina

Upgrade distribučnej sústavy na smart grid so sebou prináša viaceré výhody.

Známy reťazec na Slovensku využíva elektrinu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie

Známy reťazec na Slovensku využíva elektrinu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie

Spoločnosť sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Vsádza preto na obnoviteľné zdroje, ale aj efektívnejšie LED osvetlenie a modernizované vzduchové čerpadlá.

Veľkí dodávatelia elektriny prepad SPP nekopírujú, na trhu s elektrinou stále dominujú

Veľkí dodávatelia elektriny prepad SPP nekopírujú, na trhu s elektrinou stále dominujú

Alternatívni dodávatelia elektriny na regulovaných trhoch neprerazili ani v minulom roku.