Európska rada rozhodla o ďalšom zvýšení nákladov na energie | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Európska rada rozhodla o ďalšom zvýšení nákladov na energie

Európska rada v Bruseli 23. októbra 2014 rozhodla o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorý prináša sprísnenie cieľov pre zavádzanie bezuhlíkových technológií. Prinášame výber najdôležitejších nákladov, ktoré pre spotrebiteľov vzniknú po schválení novej klimatickej politiky.

Európska rada rozhodla o ďalšom zvýšení nákladov na energie

Photodune

Cieľ v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov

Európska rada schválila záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ má EÚ splniť kolektívne maximálne nákladovo účinným spôsobom, pričom v sektoroch zaradených do ETS dosiahne do roku 2030 zníženie v porovnaní s rokom 2005 o 43 % a v sektoroch mimo ETS o 30 %. Do tohto úsilia sa majú zapojiť všetky členské štáty, pričom sa podľa Rady má zabezpečiť rovnováha medzi spravodlivosťou a solidaritou.

Systém obchodovania s emisnými kvótami v EÚ

Hlavným európskym nástrojom na dosiahnutie cieľa má byť dobre fungujúci zreformovaný systém obchodovania s emisnými kvótami (ETS) s nástrojom na stabilizáciu trhu v súlade s návrhom Komisie.

Ročný koeficient zníženia stropu maximálnych povolených emisií sa od roku 2021 zmení z 1,74 % na 2,2 %. Bezodplatné prideľovanie však nemá zaniknúť. „Pokiaľ ostatné významné ekonomiky nevynaložia porovnateľné úsilie, budú sa existujúce opatrenia naďalej uplatňovať aj po roku 2020, aby sa zabránilo riziku úniku uhlíka v dôsledku politiky v oblasti klímy, s cieľom poskytovať primeranú podporu odvetviam, ktorým hrozí strata medzinárodnej konkurencieschopnosti,“ rozhodla Rada. Kritériá pre bezodplatné prideľovanie sa majú pravidelne preskúmavať na základe technologického pokroku v príslušných priemyselných sektoroch.

V záujme zachovania medzinárodnej konkurencieschopnosti by najefektívnejšie zariadenia v týchto odvetviach nemali čeliť neprimeraným nákladom súvisiacim s emisiami uhlíka, ktoré vedú k úniku uhlíka,“ uvádza Rada. V budúcnosti sa tak pri prideľovaní má zabezpečiť lepšie zosúladenie so zmenami úrovní výroby v jednotlivých odvetviach. Zároveň sa v plnej miere majú zachovať inovačné stimuly pre priemysel a nezvýšiť sa administratívne zaťaženie. Zohľadniť sa má potreba zabezpečiť dostupné ceny energie a zabrániť neočakávaným ziskom.

Členské štáty, ktoré majú HDP na obyvateľa nižšie ako 60 % priemeru EÚ, sa budú môcť rozhodnúť naďalej poskytovať do roku 2030 sektoru energetiky bezodplatné kvóty. Maximálny objem kvót rozdelený bezodplatne po roku 2020 by však nemal prevyšovať 40 % pridelených kvót na aukčný predaj členským štátom, ktoré sa rozhodnú využiť túto možnosť. "Mal by sa tiež skvalitniť súčasný systém, a to aj pokiaľ ide o transparentnosť, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky sa použijú na podporu skutočných investícií do modernizácie sektora energetiky a že sa zároveň predíde narušeniu vnútorného trhu s energiou.

Obnoviť sa má sa existujúci nástroj NER300, a to aj pre zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a obnoviteľné zdroje energie, pričom sa rozšíri na nízkouhlíkovú inováciu v priemyselných odvetviach a počiatočná alokácia sa zvýši na 400 miliónov kvót (NER400). Oprávnené budú investičné projekty vo všetkých členských štátoch, a to aj malé projekty.

Vyčlení sa nová rezerva na úrovni 2 % kvót EU ETS na účely mimoriadne vysokých dodatočných investičných potrieb v členských štátoch s nízkymi príjmami (HDP na obyvateľa1 nižšie ako 60 % priemeru EÚ). Bude mať tieto charakteristiky:

  • výnosy z tejto rezervy sa využijú na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu energetických systémov týchto členských štátov s cieľom poskytnúť ich občanom čistejšiu, bezpečnú a cenovo dostupnú energiu,

  • finančné prostriedky sa budú využívať úplne transparentne,

  • kvóty z rezervy sa budú ponúkať v aukcii v súlade s rovnakými zásadami a podmienkami ako ostatné kvóty,

  • rezerva bude slúžiť na zriadenie fondu, ktorý budú riadiť prijímajúce členské štáty, pričom EIB sa zapojí do výberu projektov. Vytvorí sa zjednodušený režim pre malé projekty. Do 31. decembra 2030 sa budú prostriedky rozdeľovať na základe kombinácie kritérií, a to 50 % podľa overených emisií a 50 % podľa HDP, avšak spôsob výberu projektov sa preskúma do konca roka 2024.

V záujme solidarity, rastu a vzájomných prepojení sa 10 % kvót EÚ ETS určených na aukčný predaj členskými štátmi rozdelí medzi krajiny, ktorých HDP na obyvateľa nepresiahlo 90 % priemeru EÚ (v roku 2013),“ objasňuje Rada. Zvyšok kvót sa má rozdeliť medzi všetky členské štáty na základe overených emisií, a to bez toho, aby sa znížil podiel kvót na aukčný predaj.

Pre predplatiteľov: Ďalšie oblasti regulácii. Stiahnite si celý dokument.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OĽaNO chce ďalšiu daň. Podnikatelia odmietajú ďalšie straty investícií

OĽaNO chce ďalšiu daň. Podnikatelia odmietajú ďalšie straty investícií

Poslanec za OĽaNO Milan Vetrák predložil v októbri na rokovanie parlamentu novelu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Zdražel plyn, biomasa aj uhlie. Niektorých teplárov sa to však netýka, ceny výrazne nezvýšia

Zdražel plyn, biomasa aj uhlie. Niektorých teplárov sa to však netýka, ceny výrazne nezvýšia

Tlak na koncové ceny tepla závisí od toho, z čoho teplárne vyrábajú teplo. Regulačného úradu a firiem sme sa pýtali na nárast vstupných nákladov v teplárenstve.

Švajčiarsko zakáže používať elektromobily, aby sa vyhlo black-outu

Švajčiarsko zakáže používať elektromobily, aby sa vyhlo black-outu

V prípade hroziaceho nedostatku elektriny sa obmedzí nabíjanie elektrických vozidiel, zatvoria obchody, štadióny, či divadlá.