Energetický audit | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
INNOGY
INNOGY

Energetický audit

Povinnosti podnikateľov vo vzťahu k energetickému auditu stanovuje zákon č. 76/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti).

Energetický audit

Flickr

  • Slovník |  29.03.2013 |  redakcia

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie; výstupom z energetického auditu je písomná správa.

Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa prílohy č. 1 zákona alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.


Čítajte: Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)


Lehoty hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve:

spotrebiteľ energie

celková ročná spotreba energie
(priemer za tri roky)
[MWh]

lehota hodnotenia

priemysel

od 5 500 do 20 000

do 31. decembra 2011

nad 20 000

do 31. decembra 2013

pôdohospodárstvo

od 2 500 do 10 000

do 31. decembra 2011

nad 10 000

do 31. decembra 2013
Čítajte: Zoznam energetických audítorov (energie-portal.sk)


Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku:

Druh a množstvo produktu

množstvo

jednotka

Výhrevnosť/prepočítavací koeficient

MWh

GJ

zemný plyn

1

tis. mN3

9, 522

34, 278

skvapalnený zemný plyn

1

t

12, 553

45, 19

čierne uhlie

1

t

4, 778 - 8, 528

19 - 30, 7

koks čiernouhoľný

1

t

7, 361 - 7, 917

26, 5 - 28, 5

hnedé uhlie

1

t

2, 917 - 5, 833

10, 5 - 21

hnedouhoľné brikety

1

t

5, 556

20

lignit

1

t

1, 556 - 2, 917

5, 6 - 10, 5

rašelina

1

t

2, 167 - 3, 833

7, 8 - 13, 8

rašelinové brikety

1

t

4, 444 - 5, 278

16 - 19

ťažký vykurovací olej

1

t

11, 111

40

ľahký vykurovací olej

1

t

11, 750

42, 3

benzín motorový

1

t

12, 222

44

nafta motorová

1

t

11, 663

42

skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)

1

t

12, 778

46

drevo (vlhkosť 25 %)

1

t

3, 833

13, 5

drevené pelety/brikety

1

t

4, 667

16, 8

získané teplo

1

GJ

0, 278

1

elektrina

1

MWh

1

3, 6


Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.

Kto vykonáva energetický audit?

Energetický audit na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby vykonáva energetický audítor. Energetický audit môže vykonať aj osoba iného členského štátu Európskej únie, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie.

Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Energetická certifikácia budovy podľa osobitného predpisu sa podľa tohto zákona považuje za energetický audit.

Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorú vedie a na svojej internetovej adrese zverejňuje ministerstvo.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Energie-portal.sk.