Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Energetické štítky sa v roku 2021 menia. Čo hovorí legislatíva a aké sú povinnosti obchodníkov?

Nové energetické štítky sa v roku 2021 vracajú k pôvodnej škále od A po G. Dodávatelia musia ku každému výrobky priložiť energetický štítok so správnymi údajmi, ale aj informačný list.

energetické štítky

Pôvodný a nový energetický štítok / Foto: Európska komisia

Európska komisia pred štyrmi rokmi predstavila nové nariadenie, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie. Energetické štítky majú vychádzať z jednoduchej klasifikácie s písmenami na škále od A po G. V roku 2021 sa nové energetické štítky dostávajú do praxe.

Prehľad všetkých dôležitých zmien z pohľadu spotrebiteľa sme na Energie-portal.sk priniesli už vlani v tomto článku.

Zuzana Šulková z Odboru medzinárodných vzťahov Sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR teraz na online konferencii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) predstavila, ako je to s novým energetickým štítkovaním z pohľadu legislatívy a čo nové energetické štítkovanie znamená pre dodávateľov a predajcov. Jej prezentáciu nájdete v nasledujúcom videu v čase od 00:10:35.

Energetické štítky budú rovnaké v celej EÚ

„Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom v rámci politík v oblasti klímy a energetiky a kľúčovým faktorom pre znižovanie dopytu po energií. Samotné energetické označovanie umožňuje zákazníkom prijímať informované rozhodnutia, prispieva k úsporám energie a podporuje inovácie a investície,“ vysvetlila na úvod Z. Šulková.

Základným predpisom, ktorý stanovuje všeobecné požiadavky na energetické označovanie a energetické štítky, je Všeobecné nariadenie (EÚ) č. 2017/1369 spred štyroch rokov. Nariadenie počíta s tým, že najneskôr do 2. augusta 2023 bude v celej EÚ zavedená homogénna stupnica tried od A po G.

Základné zaradenie výrobkov do energetických tried, ale aj ďalšie informačné požiadavky, funkčné požiadavky či požiadavky na predlžovanie životnosti výrobkov sú stanovené v nariadeniach o ekodizajne pre jednotlivé výrobky.

„Európska komisia tu dala zároveň povinnosť všetkým členským štátom EÚ v spolupráci s dodávateľmi a predajcami zabezpečiť vzdelávacie a propagačné informačné kampane,“ doplnila Z. Šulková. Na Slovensku realizuje informačnú kampaň zameranú na energetické štítkovanie rezort hospodárstva a SIEA v spolupráci s odbornými organizáciami APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácnosti spotrebičov, Asociácia spotrebnej elektroniky a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Vznikla nová databáza EPREL

Novinkou je vytvorenie databázy výrobkov EPREL, ktorú spravuje Európska komisia a na Slovensku je jej koordinátorom Slovenská obchodná inšpekcia.

„Databáza sa delí na verejnú časť a časť súladu. Tá má umožniť orgánom dohľadu trhu, v tomto prípade Slovenskej obchodnej inšpekcii, lepšie overovanie údajov, ktoré sú uvedené na energetickom štítku a na informačnom liste výrobku,“ vysvetlila Z. Šulková.

Výrobcovia dostali povinnosť registrovať svoje produkty do databázy EPREL už do 1. januára 2019. Bez registrácie v databáze nie je možné uviesť na trh v EÚ nové výrobky.

Do 30. júna 2019 mali výrobcovia zároveň povinnosť spätne registrovať aj výrobky s energetickým štítkom, ktoré boli prvýkrát uvedené na trh po 1. auguste 2017.

Novú databázu EPREL Európska komisia spustila 20. júna 2020.

Čo platí pre energetické štítky?

„Európska komisia pre nové energetické štítky, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2021, zakázala zaraďovanie výrobkov do energetických tried A a B,“ uviedla Z. Šulková. Týmto spôsobom má v systéme energetického štítkovania vzniknúť „voľný priestor“ pre inovatívne výrobky, ktoré v budúcnosti dosiahnu energetické triedy A a B.

Nové energetické štítky sa v priebehu roka 2021 postupne dotknú jednotlivých skupín výrobkov.

Od 1. marca 2021 sa začnú nové energetické štítky uplatňovať pre televízory, monitory, chladiace spotrebiče s objemom od 10 do 1 500 litrov, umývačky riadu pre domácnosti, chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja aj iných ako potravinových výrobkov, ako aj práčky a menšie práčky so sušičkou. Pre samotné sušičky sa nové energetické štítkovanie zatiaľ nezavádza. 

Následne od 1. mája začnú nové energetické štítky platiť aj pre pneumatiky a od 1. septembra 2021 prúdu na rad aj svetelné zdroje, a to s integrovaným ovládaním, ako aj bez neho.

Aké sú povinnosti predajcov a dodávateľov?

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia výrobkov, ktorých sa týka energetické štítkovanie, sú povinní zabezpečiť, aby sa ku každému jednotlivému kusu výrobkov uvedených na trh prikladali energetické štítky so správnymi údajmi, ako aj informačné listy výrobkov v súlade so všeobecným nariadením a príslušnými DN.

Okrem toho musia dodávatelia počas štyroch mesiacov pred dátumom, ktorý je v príslušnom DN stanovený ako začiatok zobrazovania nového energetického štítku, predávajúcemu poskytovať súčasné štítky i nové energetické štítky vrátane informačných listov výrobkov.

V tejto povinnosti však Komisia pre pandémiu COVID-19 stanovila výnimku a určila prechodné obdobie, ktoré skončí 28. februára 2021. Predajcovia tak budú povinní zobrazovať nový energetický štítok pri každom výrobku až po tomto dátume, a to ako v kamenných predajniach, tak aj v internetových obchodoch.

Povinnosti dodávateľov aj predajcov

Povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na dodávateľov aj na predajcov výrobkov, je uviesť odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na energetickom štítku vo vizuálnych reklamách alebo propagačnom technickom materiáli.

Povinnosti predajcov

Predajcovia by v súvislosti s novým energetickým štítkovaním mali myslieť na viacero požiadaviek.

Povinnosťou predajcov je viditeľným spôsobom zobraziť energetický štítok, ktorý im poskytol dodávateľ alebo ktorý bol sprístupnený v databáze EPREL. Na mieste predaja musia zároveň zákazníkom sprístupniť informačný list výrobku, a to na základe žiadosti aj vo fyzickej podobe.

Existujúce energetické štítky musia predajcovia na vystavených výrobkoch nahradiť novými energetickými štítkami do 14 pracovných dní od dátumu, ktorý je v príslušnom DN stanovený ako začiatok zobrazovania nového energetické štítka. Novú energetické štítky však predajcovia nesmú používať pred týmto dátumom.

Ako nové energetické štítky vyzerajú?

Farebná škála nových energetických štítkov sa oproti pôvodnému štítkovaniu nemení, výrazne inak však vyzerá rozvrhnutie energetických tried. Nové energetické štítky sa vracajú ku škále od A po G.

Dôvodom na túto zmenu podľa Európskej komisie je, že kým pri mnohých výrobkoch sa najnižšie triedy E, F a G prakticky prestali používať, na opačne strane spektra sa do klasifikačného systému museli pridávať triedy A+, A++ či A+++, čo sťažovalo prehľadnosť pre spotrebiteľov.

Okrem toho môžu nové energetické štítky zahŕňať ikony, ktoré poskytnú dodatočné informácie, napríklad o hlučnosti, spotrebe vody či kapacite a rozmeroch výrobkov.

Vzhľad nových energetických štítkov | ZDROJ: MH SR

„Európska komisia sa snažila čo najviac eliminovať jazykové mutácie energetických štítkov a zvádza viac a viac ikon,“ vysvetlila Z. Šulková.

Novinkou je takisto uvádzanie QR kódu na energetickom štítku. „Spotrebitelia majú načítaním tohto kódu dosiahnuť priame prepojenie na databázu výrobkov EPREL. Treba však upozorniť, že Európska komisia k dnešnému dňu ešte záväzne nepotvrdila, kedy bude sfunkčnená verejná časť databázy EPREL, ale očakáva sa to v najbližšej dobe,“ uzavrela Z. Šulková.

Pôvodne pritom Európska komisia plánovala, že verejná časť databázy EPREL bude sprístupnená už koncom roka 2020.

Ktoré výrobky potrebujú energetický štítok?

Nové energetické štítky sa v roku 2021 postupne zavádzajú pre chladničky, umývačky riadu, práčky, televízory či svietidlá. Aj naďalej však platí, že energetický štítok musí byť na každom spotrebiči, pre ktorý je štítok predpísaný.

„Takže ak ste výrobcom alebo dovozcom domácich spotrebičov, skontrolujte si, či vaše výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v príslušnej smernici a súvisiacich právnych predpisoch,“ uviedla Európska komisia.

Energetickým štítkom musia byť označené tieto výrobky:

 • klimatizátory
 • domáce kuchynské spotrebiče
 • domáce umývačky riadu
 • ohrievače priestoru alebo vody
 • svietidlá
 • lokálne ohrievače priestoru
 • domáce chladiace spotrebiče
 • priemyselné chladiace spotrebiče
 • kotly na tuhé palivo
 • televízory
 • sušičky bielizne
 • pneumatiky
 • vetracie jednotky pre bytové priestory
 • práčky pre domácnosti
 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Každý business case poskytuje inú návratnosť, vysvetľuje Tomáš Rajčan.

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Prírodné podmienky neumožňujú, aby slnko vyrábalo elektrinu spôsobom, ako to požadujú zákazníci teda 24/7, píše Andrej Hanzel.

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Kým krátkodobo sa ceny energií možno zastabilizujú, súčasne sa v energetike na Slovensku prestane investovať, píše Karol Galek.

X
X
X
X