Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Elektráreň vo Vojanoch napokon nezatvoria

Tepelná elektráreň vo Vojanoch na východnom Slovensku prevádzku neukončí, elektrinu bude vyrábať s určitosťou aj na budúci rok. To je výsledok rokovania pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstva hospodárstva, Slovenských elektrární, SEPS a ÚRSO.

Elektráreň vo Vojanoch napokon nezatvoria

Foto: SE

Odborná pracovná skupina vznikla na základe rozhodnutia vlády na augustovom výjazdovom rokovaní v Trebišove a hľadala možnosti pre udržateľnosť a ekonomickú prevádzku elektrárne minimálne v strednodobom horizonte

„Záchrana elektrárne vo Vojanoch je dobrá správa pre východné Slovensko a všetkých členov  pracovnej skupiny. Elektráreň je významná pre stabilitu prenosovej elektrizačnej sústavy a zabezpečuje prácu v regióne. Rokovania boli konštruktívne, pričom rezort od začiatku tvrdil, že sú tu jednoznačne technické predpoklady na dlhodobé udržanie výroby,“  zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Elektráreň vo Vojanoch prevádzkujú Slovenské elektrárne a je schopná vyrábať elektrinu nielen z čierneho uhlia, ale aj z biomasy a biologicky rozložiteľného odpadu. Hospodárenie sa významne zlepšilo po úsporných opatreniach.  

„Na základe dosiahnutej dohody môžu Slovenské elektrárne  garantovať  prevádzku Elektrární Vojany v roku 2017 s víziou predĺženia až do roku 2021,“ potvrdil  Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární a.s.

Význam elektrárne potvrdila aj štúdia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorá mala posúdiť prípadný vplyv odstavenia tohto zdroja na prevádzku elektrizačnej sústavy SR. Ukázalo sa, že tepelná elektráreň zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečení spoľahlivej prevádzky ES SR, pričom pri obnove sústavy po výpadku a poruche typu Black-out by bola významným stabilizačným prvkom v regióne východného Slovenska.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri hľadaní optimálneho a realizovateľného riešenia zachovania prevádzky elektrárne vychádzal v rámci expertnej skupiny z koncepcie prijatej regulačnej politiky. 

„Ukázalo sa, že aplikáciou prijatej regulačnej politiky sa potvrdil význam elektrárne vo Vojanoch pre zachovanie stability a bezpečnosti  dodávky elektrickej energie v Slovenskej republike. To sa odrazilo aj v úradom prijatej vyhláške, ktorej ustanovenia umožňujú prijať uvedené riešenie,“ povedal predseda úradu Jozef Holjenčík.

Expertná pracovná skupina je v prípade ďalšieho vývoja pripravená na rokovanie aj v budúcom roku.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

SEPS udelila IPESOFT autorizáciu na merania na službu sekundárna regulácia napätia

SEPS udelila IPESOFT autorizáciu na merania na službu sekundárna regulácia napätia

Rovnakú autorizáciu SEPS udelila v roku 2017 aj spoločnosti ENERGODATA.

OKTE: Finančné zábezpeky pre zúčtovanie odchýlok a krátkodobý trh budú úročené záporným úrokom

OKTE: Finančné zábezpeky pre zúčtovanie odchýlok a krátkodobý trh budú úročené záporným úrokom

Banka bude uplatňovať negatívnu úrokovú sadzbu na úrovni - 0,4 % p.a.

Najstarším veterným elektrárňam v Nemecku sa končí štedrá podpora

Najstarším veterným elektrárňam v Nemecku sa končí štedrá podpora

Výkupné ceny pre prvé turbíny, garantované po dobu 20 rokov, sa chýlia ku koncu. Riešením má byť ich modernizácia. A pokračovanie podpory.