Dni teplárenstva a energetiky 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Dni teplárenstva a energetiky 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje

Témy tohtoročnej konferencie bezprostredne nadväzujú na súčasnú situáciu v teplárenstve a nadobúdajú ostré kontúry. Na čo sa teda môžu účastníci tešiť?

DTE 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje

DTE 2022 | Foto: DTE

Dvojdňová konferencia Dny teplárenství a energetiky 2023 bude opäť rozdelená do jednotlivých panelov s blízkymi témami v danom obore. Návštevníkov čaká viac ako 50 prednášok prezentovaných odborníkmi a zástupcami ministerstiev, štátnej správy, odborových zväzov aj jednotlivých firiem.

Večer v stredu 26. apríla bude už tradične patriť spoločenskému stretnutiu v Pevnosti poznania, ktoré je súčasťou areálu Korunnej pevnôstky v Olomouci. Pri jeho začatí budú slávnostne vyhlásené najlepšie teplárenské projekty roku 2022.

Transformácia teplárenstva

Na odbor teplárenstva bezprostredne pôsobí niekoľko zásadných faktorov. Ide predovšetkým o tlak na dekarbonizáciu a zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov. K tejto európskej iniciatíve sa významne pridala aj vojna na Ukrajine. S ňou sú spojené turbulentné pohyby cien energetických surovín a energií.

Všetky tieto vplyvy generujú odboru obrovské náklady a v spojení so stále stúpajúcou cenou povoleniek je nutné na ne urýchlene reagovať. Akú môže teplárenstvo čakať budúcnosť, o tom bude hovoriť predseda výkonnej rady Teplárenského združenia SR Mirek Topolánek.

M. Topolánek na DTE 2022

Na rokovanie je pozvaný aj český minister priemyslu a obchodu Josef Síkela, minister životného prostredia Petr Hladík a ďalší významní predstavitelia štátnej správy, aby sa k budúcnosti teplárenstva a pripravovanej legislatíve vyjadrili z pohľadu svojich rezortov.

Najskloňovanejšou témou posledných rokov je transformácia. Týka sa celého odboru a jednotlivé zdroje sa nachádzajú na rôznych stupňoch cesty na obmedzenie uhlíka. Konferencia v bloku s názvom Transformácia teplárenstva ukáže príklady dobrej praxe z Českej republiky, napríklad využitie multipalivového kotla v Přerove, ale aj projekty zo zahraničia.

Konferencia predstaví aj technológie, ktoré sú s transformáciou bezprostredne spojené – napríklad dánsky projekt náhrady klasickej uhoľnej teplárne veľkým tepelným čerpadlom. Odborníci z Ústavu jadrového výskumu Řež budú zase hovoriť o vývoji malého modulárneho reaktora CR-100.

Ako vyrábať efektívne

V bloku Technika a technológie v teplárenstve budú môcť poslucháči v jednej zo sál vidieť prezentácie technológií v tepelnej energetike podľa požiadaviek trhu. Zoznámia sa tiež s novou praxou výmeny potrubia a rekonštrukcie obecnej kotolne na drevnú štiepku alebo napríklad s výhodami použitia flexibilného plastového potrubia či oceľového potrubia s difúznou bariérou. Na príkladoch slovenských teplární sa tiež môžu presvedčiť, v čom konkrétne im môže pomôcť moderný riadiaci systém.

Dny teplárenství a energetiky 2023

Rozvoj komunitnej energetiky v posledných rokoch zažíva boom. Blok venovaný tejto téme predstaví pohľady na problematiku Ministerstva priemyslu a obchodu, Zväzu miest a obcí ČR a ďalších.

Nasledujúcich niekoľko rokov rozhodne o tom, ako bude teplárenstvo vyzerať v nasledujúcich dvoch desaťročiach. Aj keď sa už niekoľkokrát zdalo, že sme na ceste k stabilizácii trhu, legislatívy, technológií aj ďalších oblastí, stále prichádzajú nové podnety, ktoré k tomu neprispievajú. Po roku vojny snáď konferencia odhalí, či sa blížime k upokojeniu na trhoch energetických komodít, alebo nás čakajú ešte ďalšie turbulencie.

Už čoskoro v Olomouci

Dvojdňová medzinárodná konferencia Dni teplárenstva a energetiky 2023 sa bude konať 26. a 27. apríla v Olomouci. Pravidelne predstavuje novinky, inovácie a témy, ktoré významne ovplyvňujú súčasný trh s teplom, energiami aj odpadovým hospodárstvom.

Teplárenské združenie ČR ako usporiadateľ akcie vybralo pre aktuálny ročník sedem hlavných tém:

  • strategický vývoj teplárenstva v nasledujúcom období
  • vplyv energetickej krízy
  • transformácia teplárenstva
  • komunitná energetika
  • technika a technológie v teplárenstve
  • odpady a ich energetické využitie
  • ekonomika a legislatíva v teplárenstve

Konferenciu tradične organizuje spoločnosť Exponex.

Každoročne sa tejto akcie zúčastňuje vyše 1 100 návštevníkov a hostí z Českej republiky a zo zahraničia. Viac informácií na: www.dnytepen.cz.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.