Dni teplárenstva a energetiky 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje | ENERGIE-PORTAL.SK
KI reklama od Petra Gondu
VSE
Belimo

Dni teplárenstva a energetiky 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje

Témy tohtoročnej konferencie bezprostredne nadväzujú na súčasnú situáciu v teplárenstve a nadobúdajú ostré kontúry. Na čo sa teda môžu účastníci tešiť?

DTE 2023: Transformácia českého teplárenstva pokračuje

DTE 2022 | Foto: DTE

Dvojdňová konferencia Dny teplárenství a energetiky 2023 bude opäť rozdelená do jednotlivých panelov s blízkymi témami v danom obore. Návštevníkov čaká viac ako 50 prednášok prezentovaných odborníkmi a zástupcami ministerstiev, štátnej správy, odborových zväzov aj jednotlivých firiem.

Večer v stredu 26. apríla bude už tradične patriť spoločenskému stretnutiu v Pevnosti poznania, ktoré je súčasťou areálu Korunnej pevnôstky v Olomouci. Pri jeho začatí budú slávnostne vyhlásené najlepšie teplárenské projekty roku 2022.

Transformácia teplárenstva

Na odbor teplárenstva bezprostredne pôsobí niekoľko zásadných faktorov. Ide predovšetkým o tlak na dekarbonizáciu a zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov. K tejto európskej iniciatíve sa významne pridala aj vojna na Ukrajine. S ňou sú spojené turbulentné pohyby cien energetických surovín a energií.

Všetky tieto vplyvy generujú odboru obrovské náklady a v spojení so stále stúpajúcou cenou povoleniek je nutné na ne urýchlene reagovať. Akú môže teplárenstvo čakať budúcnosť, o tom bude hovoriť predseda výkonnej rady Teplárenského združenia SR Mirek Topolánek.

M. Topolánek na DTE 2022

Na rokovanie je pozvaný aj český minister priemyslu a obchodu Josef Síkela, minister životného prostredia Petr Hladík a ďalší významní predstavitelia štátnej správy, aby sa k budúcnosti teplárenstva a pripravovanej legislatíve vyjadrili z pohľadu svojich rezortov.

Najskloňovanejšou témou posledných rokov je transformácia. Týka sa celého odboru a jednotlivé zdroje sa nachádzajú na rôznych stupňoch cesty na obmedzenie uhlíka. Konferencia v bloku s názvom Transformácia teplárenstva ukáže príklady dobrej praxe z Českej republiky, napríklad využitie multipalivového kotla v Přerove, ale aj projekty zo zahraničia.

Konferencia predstaví aj technológie, ktoré sú s transformáciou bezprostredne spojené – napríklad dánsky projekt náhrady klasickej uhoľnej teplárne veľkým tepelným čerpadlom. Odborníci z Ústavu jadrového výskumu Řež budú zase hovoriť o vývoji malého modulárneho reaktora CR-100.

Ako vyrábať efektívne

V bloku Technika a technológie v teplárenstve budú môcť poslucháči v jednej zo sál vidieť prezentácie technológií v tepelnej energetike podľa požiadaviek trhu. Zoznámia sa tiež s novou praxou výmeny potrubia a rekonštrukcie obecnej kotolne na drevnú štiepku alebo napríklad s výhodami použitia flexibilného plastového potrubia či oceľového potrubia s difúznou bariérou. Na príkladoch slovenských teplární sa tiež môžu presvedčiť, v čom konkrétne im môže pomôcť moderný riadiaci systém.

Rozvoj komunitnej energetiky v posledných rokoch zažíva boom. Blok venovaný tejto téme predstaví pohľady na problematiku Ministerstva priemyslu a obchodu, Zväzu miest a obcí ČR a ďalších.

Nasledujúcich niekoľko rokov rozhodne o tom, ako bude teplárenstvo vyzerať v nasledujúcich dvoch desaťročiach. Aj keď sa už niekoľkokrát zdalo, že sme na ceste k stabilizácii trhu, legislatívy, technológií aj ďalších oblastí, stále prichádzajú nové podnety, ktoré k tomu neprispievajú. Po roku vojny snáď konferencia odhalí, či sa blížime k upokojeniu na trhoch energetických komodít, alebo nás čakajú ešte ďalšie turbulencie.

Už čoskoro v Olomouci

Dvojdňová medzinárodná konferencia Dni teplárenstva a energetiky 2023 sa bude konať 26. a 27. apríla v Olomouci. Pravidelne predstavuje novinky, inovácie a témy, ktoré významne ovplyvňujú súčasný trh s teplom, energiami aj odpadovým hospodárstvom.

Teplárenské združenie ČR ako usporiadateľ akcie vybralo pre aktuálny ročník sedem hlavných tém:

  • strategický vývoj teplárenstva v nasledujúcom období
  • vplyv energetickej krízy
  • transformácia teplárenstva
  • komunitná energetika
  • technika a technológie v teplárenstve
  • odpady a ich energetické využitie
  • ekonomika a legislatíva v teplárenstve

Konferenciu tradične organizuje spoločnosť Exponex.

Každoročne sa tejto akcie zúčastňuje vyše 1 100 návštevníkov a hostí z Českej republiky a zo zahraničia. Viac informácií na: www.dnytepen.cz.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Odborné podujatie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa uskutoční v druhej polovici októbra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.