Domácnosti si rozdelia dotácie na plynové kotly za 35 miliónov eur | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Domácnosti si rozdelia dotácie na plynové kotly za 35 miliónov eur

Starý kotol na tuhé palivo by malo vďaka príspevku približne 10 000 domácností vymeniť za ekologickejší plynový kotol. Výška dotácie bude nižšia, ako sa predpokladalo.

kotol

Foto: Fotolia

Dlho očakávané „kotlíkové dotácie“ sú tu. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu zameranú na výmenu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ekologické kotly na zemný plyn. Prvé kotly by sa do domácnosti mali dostať už v prvom polroku 2020.

VIESSMANN

V tomto článku sa dozviete:

  • ako bude rozdeľovanie dotácií na kotly prebiehať,
  • aké bude výška príspevku na nový plynový kotol,
  • aký cieľ ministerstvo podporou pre plynové kotly sleduje,
  • koľko domácnosti na Slovenku vykuruje tuhým palivom.

Dotáciu získa 10 000 domácností

Ministerstvo vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Títo žiadatelia majú predložiť projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. 

„Za posledné štyri roky sa ochrana ovzdušia vrátila na mapu záujmu nielen tohto ministerstva, ale celej vlády. Som tomu rád, pretože máme čo dobiehať. Kotlová dotácia umožní budúci rok pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Nárok na podporu majú iba niektoré domácnosti. Podmienkou na získanie tzv. kotlíkovej dotácie bude, že domácnosť vymení zastarané spaľovacie zariadenie na tuhé palivo, napríklad uhlie, za moderný plynový kotol.

Podľa pravidiel podpory sa pri výmene kotlov bude musieť zmeniť palivová základňa na nízkoemisné palivo. Výnimkou však bude biomasa a iné obnoviteľné zdroje energie (OZE), čo v praxi znamená, že dotácie sa budú poskytovať na plynové kotly. 

Plné znenie výzvy a formulár žiadosti o príspevok si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku. 

Na jeden kotol pôjde zhruba 3 000 eur

Oprávnení žiadatelia musia do konca novembra podať žiadosti, pred uzávierkou prvého hodnotiaceho kola.

Po ich schválení sa začne s reálnou výmenou prvých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach. Ak všetko pôjde podľa očakávaní envirorezortu, do domácností by prvé kotly mohli doraziť už počas prvého polroka 2020.

Presné parametre si síce budú nastavovať žiadatelia, no ministerstvo predpokladá, že na jednu domácnosť by poskytnutá podpora mala dosiahnuť až 3000 eur. 

Všetko o plyne

„Práve 3000 eur predstavuje sumu, za ktorú možno obstarať nový ekologický kotol na plyn a pokryť aj náklady spojené s inštaláciou,“ povedal Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia.

Presné detaily týkajúce sa podpory však podľa jeho slov už budú musieť doladiť práve žiadatelia o príspevok, teda župy či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Podľa pôvodných odhadov ministerstva mala byť výška dotácie na jednu inštaláciu mierne vyššia. Ako pre Energie-portal.sk ešte v apríli uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák, ministerstvo počítalo s dotáciou vo výške okolo 4 000 eur. 

VIESSMANN

Zastaraný kotol má 120 000 domácností

Podľa ministra životného prostredia je v súčasnosti na Slovensku približne 120 000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov. „Som preto presvedčený, že ďalšie roky bude nevyhnutné v kotlovej dotácii pokračovať,“ doplnil László Sólymos.

Práve lokálne kúreniská v domácnostiach patria medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia tuhými časticami.

Podľa prieskumu Slovenského hydrometeorologického ústavu a Štatistického úradu SR z roku 2017 až 90 % rodinných domov využíva ako tuhé palivo drevo, v menšej miere uhlie či iné palivá. Aj v prípade dreva však iba každá druhá domácnosť používa riadne vysušené drevo.

„Dokonca až 10 % domácností drevo vôbec nesuší a spaľuje ho mokré, čo predstavuje veľkú záťaž pre ovzdušie,“ upozornila Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia ministerstva životného prostredia.

Stiahnite si: Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (OP KŽP)

ZDROJ: Ministerstvo životného prostredia 


Mohlo by vás zaujímať

Ťažbu plynu v EÚ nerozhýbal ani extrémny nárast cien, produkcia opäť medziročne poklesla

Ťažbu plynu v EÚ nerozhýbal ani extrémny nárast cien, produkcia opäť medziročne poklesla

Európska komisia pripisuje znižujúcu sa ťažbu viacerým dôvodom.

Investori chcú vo veľkom stavať obnoviteľné zdroje, projekty však stagnujú

Investori chcú vo veľkom stavať obnoviteľné zdroje, projekty však stagnujú

Nové inštalácie veterných a fotovoltických elektrární v USA zaznamenali vlani výrazný pokles.

Slovensko čelí žalobe. Meškáte s energetickou legislatívou a nekomunikujete, odkazuje eurokomisia

Slovensko čelí žalobe. Meškáte s energetickou legislatívou a nekomunikujete, odkazuje eurokomisia

Transpozíciu smernice o podpore OZE už Slovensko prijalo, ale neoznámilo to Komisii. Zároveň sa stále čaká na vykonávaciu vyhlášku, bez ktorej transpozícia nie je kompletná.