NO DIG konferencia
VSE
Belimo

Distribučky pozastavili v decembri prijímanie žiadostí o pripojenie. ÚRSO neregistruje žiadne podnety

(Aktualizované: 6.2.2014 10:30) Distribučné spoločnosti prestali v decembri minulého roku prijímať žiadosti o pripojenie do siete. Podľa právnika je to v rozpore so zákonom. ÚRSO zatiaľ žiadne podnety neregistruje.

Distribučky pozastavili v decembri prijímanie žiadostí o pripojenie. ÚRSO neregistruje žiadne podnety

Dreamstime.com

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v decembri minulého roku oznámila, že od 19. decembra 2013 až do odvolania pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ako aj žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny a žiadostí o poskytnutie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny.

Podobný postup zvolila už od 4. decembra spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD), ktorá oznámila, že bude schvaľovať len žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do PDS. „Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do PDS budú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení,“ uviedla VSD.

ZSD uvádza ako dôvod pozastavenia prijímania žiadostí „neodkladnú potrebu odbornej analýzy vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny a plánovane pripojených zariadení na výrobu elektriny do jej regionálnej distribučnej sústavy na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania regionálnej distribučnej sústavy a na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy a následného nastavenia podmienok pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.“

Obnoveniu prijímania žiadostí plánuje ZSD bez zbytočného odkladu po tom, ako bude na základe vyššie uvedenej odbornej analýzy preukázané, že pripojením nových zariadení na výrobu elektriny nebude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania jej regionálnej distribučnej sústavy a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej sústavy, a po tom, ako budú stanovené podmienky pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny.

VSD dôvodí koncepciou

Spoločnosť VSD pristúpila k tomuto kroku na základe „Koncepcie rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR, I. etapa“, podľa ktorej je k splneniu záväzkov Slovenska definovaných v smernici 2009/28/ES potrebné „vybudovať približne 300 MW nových OZE“.

„V kapitole číslo 2 tejto Koncepcie je však zároveň explicitne uvedené, že splnenie týchto záväzkov „bez adekvátnej výstavby a posilnenia elektrizačnej sústavy SR môže vážne ohroziť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy“ a „nie je možné do ďalšieho zvýšenia prenosovej kapacity na profile Slovensko–Maďarsko uvažovať s masívnou výstavbou nových zdrojov“, uviedla VSD.

Podľa VSD v zmysle § 31 ods. 2 zákona o energetike má prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť. „Vzhľadom na vyššie uvedené obmedzuje VSD počnúc 4.decembrom 2013 pripájanie zdrojov s vyšším inštalovaným výkonom“, konštatuje VSD.

SSDE-D: Pripájanie ohrozuje prevádzkovú bezpečnosť distribučnej sústavy

„Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D), zohľadňujúc závery štúdie, určujúcej limity voľnej kapacity pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D a množstvo žiadostí o pripojenie takýchto zdrojov, prijatých od 1.12.2013, pozastavuje až do odvolania prijímanie a riešenie žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D, so zámerom udržať prevádzkovú bezpečnosť distribučnej sústavy, s účinnosťou od 27.12.2013 vrátane,“ uviedla spoločnosť vo svojom ozname. Oznámenie sa týka aj žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny, ktorým ešte zo strany SSE-D nebolo vydané stanovisko. Obnovenie prijímania žiadostí má byť oznámené prostredníctvom internetovej stránky SSE-D.

Podľa SSE-D je spoločnosť v zmysle zákona o energetike povinná zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie sústavy a dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť jej prevádzky. „Na základe aktuálneho množstva pripojených zdrojov, očakávaného budúceho vývoja a predbežných meraní zaťaženia v transformačných uzloch spoločnosť predpokladá, že pripájanie ďalších zariadení na výrobu elektriny ohrozí prevádzkovú bezpečnosť distribučnej sústavy SSE-D,“ uvádza vo svojom ozname distribučka.

Právnik: konanie je v rozpore so zákonom

Podľa Bernharda Hagera z advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners môže distribučná spoločnosť odmietnuť žiadosti, ak zariadenie na výrobu elektriny nespĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy a ohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. Pavel Šimon14.02.2014 (21:50)
    Tak v pondelok by malo aj ÚRSO vedieť, že niečo nie je v poriadku, viď: http://www.sapi.sk/stop-stav-na-distribuckach/

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Spotreba plynu v priemysle bývala o tretinu vyššia. Výrazne však klesla aj v domácnostiach.

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Americký start-up vyvíja novú technológiu prenosových káblov, ktoré umožnia prepraviť viac elektriny pri nižšom napätí.

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

O dotácie sa môžu uchádzať podnikatelia.

X
X
X
X