VSDS
VSDS
INNOGY

Desiatky ťažko zamestnateľných ľudí dostanú novú šancu. Energetici im ponúkli prácu

Východoslovenská distribučná poskytne prácu pre 40 ľudí, ktorí by inak ťažko hľadali uplatnenie na trhu práce. Pomôžu pri údržbe ochranných pásiem elektrických vedení.

VSD

Podpis zmluvy medzi VSD a sociálnym podnikom Integra. Foto: VSD

Štyrom desiatkam ľudí, ktorí by inak iba ťažko hľadali uplatnenie na trhu práce, dajú východoslovenskí energetici novú šancu. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) a novovzniknutý Sociálny podnik Integra, s.r.o., obe so sídlom v Košiciach, slávnostne podpísali zmluvu na poskytovanie vybraných služieb.

Skupina ťažko zamestnateľných pracovníkov bude zabezpečovať pravidelnú údržbu ochranných pásiem elektrických vedení na napäťovej hladine vysokého a veľmi vysokého napätia. Pre VSD, ktorá je distribútorom elektriny na území východného Slovenska a časti Banskobystrického kraja, budú pracovať počas nasledujúcich rokov.

VSD sa tak rozhodla poskytnúť prácu desiatkam inak ťažko zamestnateľným, no práceschopným ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. 

Za novovzniknutým sociálnym podnikom stojí Peter Gombita, známy kňaz a riaditeľ organizácie Oáza-nádej pre nový život. Uviesť sociálny podnik do života pomáha aj Radoslav Dráb, dlhoročný manažér organizácie Úsmev ako dar pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu.

„Do vybraných činností SP Integra sa zapojí takmer 40 mužov a žien, klientov sociálneho zariadenia Oáza - nádej pre nový život, n.o. v Bernátovciach, ktorí tu našli svoj domov,“ uviedol P. Gombita.

„Ide o ľudí, ktorí už prešli sociálnou rehabilitáciou, no pre svoj vek, zdravie či prežitú minulosť majú problém uspieť v dnešnom konkurenčnom prostredí pracovného trhu. No pracovať môžu a aj veľmi chcú! Majú rôzne zručnosti v pomocných stavebných prácach, živočíšnej a rastlinnej výrobe, mnohí sú povolaním lesníci, drevorubači, pilčíci a rôzni pestovatelia. Sú medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní,“ doplnil.

Ako zároveň dodal, znovuzapojenie týchto ľudí do pracovného života im pomôže v ešte lepšej sociálnej adaptácii a takisto plneniu záväzkov voči svojim rodinám, deťom a príbuzným. „Bez práce je to však takmer nemožné,“ zdôraznil P. Gombita.

VSD zase okrem vysoko odborných elektroenergetických služieb a manažmentu distribúcie elektriny cez vyše 22-tisíc km elektrických vedení zároveň potrebuje kapacity aj pre bežnú údržbu ochranných pásiem vedení. To znamená kliesnenie, výrub a odstraňovanie porastov a drevín, ktoré do ochranných pásiem zasahujú.

„Aj takáto údržba je pre spoľahlivú distribúciu elektriny dôležitá. Ochranné pásma majú preventívne chrániť elektrické vedenie od mechanického poškodenia a zároveň umožniť nepretržitý prístup k elektrickým vedeniam – pre prípady porúch alebo nutných opráv. V čase výpadku musíme konať veľmi rýchlo,“ vysvetlil význam prác Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD. Samozrejmosťou je odborný dozor a zaškolenie nových pracovníkov.

„Zároveň sme sa rozhodli vyčleniť z nášho vozového parku dve terénne vozidlá a darovať ich SP Integra, aby mali na štart aj technické vybavenie,“ dodal R. Haluška.

Na otázku, prečo sa VSD rozhodla práve pre túto spoluprácu, R. Haluška odpovedal: „VSD sa dlhodobo hlási k spoločenskej zodpovednosti, čo zahŕňa aj samotný sociálny aspekt. Našou filozofiou je nielen byť výbornou spoločnosťou po stránke odbornosti a poskytovaní kvalitných služieb pre 21. storočie, ale zároveň pomáhať tým, ktorí to nedokážu úplne sami.“

Spolupráca so sociálnym podnikom Integra podľa jeho slov nie je pre VSD prvým typom takejto spolupráce, spoločnosť si už v minulosti podobný model vyskúšala.

„Samozrejme, rátame s tým, že to bude vyžadovať viac úsilia, zato však pomôžeme, verím, v životnom reštarte niekoľkým desiatkam ľudí. Ľudský a spoločenský aspekt bol primárny dôvod spolupráce, ktorá bude však v konečnom dôsledku užitočná pre všetkých,“ uzavrel R. Haluška.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

V Bratislave má vyrásť prvý terminál na LNG. Greenpeace a Priatelia Zeme sú proti

V Bratislave má vyrásť prvý terminál na LNG. Greenpeace a Priatelia Zeme sú proti

S myšlienkou vybudovať vlastný skvapaľovač zemného plynu pracuje aj SPP.

Ako bude vyzerať trh s vodíkom? Regulačný rámec má nastaviť Európska komisia

Ako bude vyzerať trh s vodíkom? Regulačný rámec má nastaviť Európska komisia

Regulátori z členských štátov EÚ zároveň vyzývajú Komisiu, aby navrhla systém obchodovateľných záruk pôvodu pre obnoviteľné a nízkoemisné plyny.

Budajov rezort ukázal nové poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Podmienky sa zmenia

Budajov rezort ukázal nové poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Podmienky sa zmenia

Ministerstvo navrhuje zrušiť poplatok za oxid uhoľnatý pre zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami. Malé zdroje znečisťovania nebudú platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia vôbec.