Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Ďalších 15 miliónov na zatepľovanie

Celkovo má byť úverový rámec až 40 miliónov eur, zúčastňovať sa na ňom bude aj Slovenská sporiteľňa.

Ďalších 15 miliónov na zatepľovanie

VÚB ako jedna z dvoch zúčastnených bánk získala nové zdroje na financovanie projektov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov.

S Európskou bankou pre obnovu a rozvoj podpísala úverovú linku SlovSEFF III. v objeme 15 miliónov eur. Rozšírila tak pôvodnú úverovú dohodu z decembra 2014 vo výške 5 miliónov eur.

Celkovo má byť úverový rámec až 40 miliónov eur, zúčastňovať sa na ňom bude aj Slovenská sporiteľňa.

Tak ako pri predchádzajúcich programoch SlovSEFF I. a II, šancu získať finančnú podporu majú projekty z oblasti priemyslu, obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v bytovom sektore - zateplenie a zatepľovanie.

O zdroje SlovSEFF III. sa teda môžu uchádzať súkromné firmy, spoločnosti ESCO (súkromné spoločnosti, ktoré poskytujú služby v energetickom sektore), spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov, napríklad pre zateplenie, resp. zatepľovanie. Výška možného úveru sa pohybuje v rozmedzí od 20 000 do 10 000 000 eur v závislosti od typu projektu.

Keďže uchádzači môžu po úspešnej realizácii projektu získať nenávratný grant vo výške 5 – 20 % z objemu úveru, očakávame, že záujem z ich strany bude veľký. Podmienkou je, aby na rovnaký projekt, resp. na rovnaký súbor opatrení, nebola použitá iná forma dotácie, či už zo strany EÚ alebo na lokálnej úrovni,“ vysvetľuje vrchný riaditeľ VÚB banky pre korporátne bankovníctvo, Jozef Kausich.

Výplata grantov a technická podpora programu bude financovaná z výnosov predaja emisných kvót medzi SR a Španielskom.

VÚB banka spolupracuje s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj od roku 2007. Úspešne participovala na predchádzajúcich programoch SLOVSEFF I., SLOVSEFF II. a MUNSEFF. Prostredníctvom nich poskytla svojim klientom úvery v celkovom objeme takmer 50 000 000 eur.

Všetky financovali aktivity zamerané na úspory energií v priemysle, získavanie energií z obnoviteľných zdrojov a na projekty v oblasti bytového sektora, napríklad zateplenie, či zatepľovanie, ako aj na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore.

SlovSEFF III

SlovSEFF je prostriedok financovania projektov udržateľnej energie, vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Jeho najnovšie rozšírenie spolufinancované Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska poskytuje úverový rámec vo výške 40 miliónov eur slovenským komerčným bankám.

Granty sú financované zo ziskov z predaja emisných kreditov CO2 zo Slovenskej republiky Španielsku s podporou EBRD.

VÝHODY SlovSEFF III

  • Všetko na jednom mieste: Integrovaný balíček úverov, dotačných platieb a voľnej technickej pomoci

  • Priamy, jednoduchý prístup a rýchle spracovanie

  • Granty vo výške 5-20 % z vyplatenej úverovej čiastky podľa charakteristiky projektu

Nezávislá a bezplatná technická pomoc vo forme správ energetických auditov a hodnotenia projektu poskytovaných odbornými konzultantmi, ktorí budú pomáhať tvorcom projektu pri stanovovaní najvhodnejších investícií v oblasti udržateľnej energie.

Granty sú financované zo ziskov inovatívnych transakcií s emisnými kreditmi medzi vládami Slovenskej republiky a Španielska. Podľa podmienok zmluvy Slovenská republika alokovala zisky z predaja povolení na projekty smerujúce k zníženiu dodatočných emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike.

S prihliadnutím na presah transakcií s emisnými kreditmi sa rámec SlovSEFF III snaží podporiť redukciu emisií skleníkových plynov zavedením prepojenia medzi potenciálom projektu z hľadiska zníženia emisií a úrovňou grantu pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a priemyselnej energetickej efektívnosti.

Program sa bude zameriavať na financovanie týchto kategórií investícií. Granty pre projekty rezidenčnej energetickej efektívnosti (vrátane zateplenia, resp. zatepľovania) sú založené na vplyve na životnom prostredí, ktoré dokážu spolu navrhované opatrenia dosiahnuť.

Zúčastňujúce sa finančné inštitúcie pre SlovSEFF III sú Slovenská sporiteľna, a.s. a VÚB, a.s.

Konzultanti projektu pre SlovSEFF III sú ENVIROS a Factor CO2.

Verifikačným konzultantom pre SlovSEFF III je ALLPLAN.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Globálny dopyt po plyne v roku 2021 zlomí rekord, trh ale bude krehký, očakáva IEA

Globálny dopyt po plyne v roku 2021 zlomí rekord, trh ale bude krehký, očakáva IEA

Udalosti uplynulej zimy na trhu so zemným plynom vytvorili silné napätie medzi ponukou a dopytom.

Príspevky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku idú v roku 2021 na dračku, SIEA rozdá ďalšie

Príspevky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku idú v roku 2021 na dračku, SIEA rozdá ďalšie

O príspevok z projektu Zelená domácnostiam II požiadalo od začiatku roka 2021 viac ako 4 700 žiadateľov.

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná prisľúbili štátu pomoc pri budovaní vysokorýchlostného internetu. Ten sa dá vďaka smart grid priviesť všade tam, kam tečie elektrina.