Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Čo znamená liberalizácia trhu s elektrinou?

V dnešnej dobe existuje len málo jedincov, ktorí nevyužívajú elektrickú energiu. Na Slovenku je takmer štyri roky trh s elektrickou energiou liberalizovaný, no aj napriek tomu drvivá väčšina spotrebiteľov netuší, čo to znamená. Vysvetlime si, v čom spočíva liberalizácia trhu a aké výhody môže priniesť pre spotrebiteľa.

Čo znamená liberalizácia trhu s elektrinou?

  • Slovník |  30.05.2011 |  Dominik Bokšanský

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou, čo to znamená?

Foto © Krzysztof Slusarczyk | Dreamstime.com

V jednoduchosti liberalizácia trhu s elektrickou energiou znamená „zrušenie“ monopolných spoločností a otvorenie trhu s elektrickou energiou. To má za následok vytvorenie konkurenčného prostredia, ktoré napomáha skvalitneniu služieb zákazníkom. Zdravé konkurenčné prostredie má v neposlednom rade pozitívny vplyv na prirodzenú reguláciu cien elektrickej energie. Ideálna liberalizácia trhu s elektrickou energiou prináša množstvo výhod pre spotrebiteľov.

Ako sa trh liberalizoval v praxi?

Cesta od výroby až ku spotrebe elektrickej energie prechádza obvykle cez tri "kategórie" spoločnosti podľa tovarov a služieb, ktoré ponúkajú:

1. Výroba. Elektrická energia sa vyrába v rôznych typoch elektrární (jadrové, tepelné, vodné, veterné, fotovoltaické a iné). Dominantným výrobcom elektriny v SR sú Slovenské elektrárne.

2. Prenos. Do prenosu patria prenosové vedenia (napäťová úroveň 400 kV a 220 kV). Tieto vedenia slúžia na prenos veľkých výkonov a na prepojenie elektrizačnej sústavy SR s ostatnými sústavami susedných štátov patriacich do siete ENTSOE (ENTSOE = European Network of Transmission System Operators for Electricity - Európska sieť operátorov prenosu elektriny). Do prenosovej sústavy sú vyvedené výkony z veľkých elektrární (jadrové, tepelné) a z prenosovej sústavy sú napájané aj veľké podniky ako napr. U. S. Steel, Slovnaft a pod. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy je Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).

3. Distribúcia. Ďalším celkom je distribúcia (napäťová úroveň 110 kV, 22 kV, 0,4 kV), ktorá slúži na vyvedenie výkonu menších elektrární a na pripájanie spotrebiteľov s menšími výkonmi. Do distribučných sietí sú pripojené napr. všetky domácnosti.

Distribúcia je tá oblasť, ktorá prešla liberalizáciou trhu. Pred pár rokmi boli na Slovensku len tri podniky, ktoré distribuovali (a predávali spotrebiteľom) energiu, a to VSE (Východoslovenská energetika), SSE (Stredoslovenská energetika) a ZSE (Západoslovenská energetika). Pre firmy a organizácie to však platilo len do 1. 1. 2005, pre domácnosti do 1. 7. 2007.

Vyššie zmieňované podniky mali za úlohu realizovať všetky úkony od pripájania, cez výstavbu, rekonštrukciu a údržbu vedení až po predaj elektrickej energie koncovému spotrebiteľovi na úrovni distribučných sietí.

Liberalizáciou sa otvoril trh s elektrickou energiou pre nových účastníkov. Tzv. unbundling znamenal to, že vláda vnútila zmieňovaným trom "predajno-distribučným" spoločnostiam (VSE, SSE, ZSE) rozdeliť svoju predaj a distribúciu energie na dve firmy. Tak sa stalo, že:

  • Spoločnosť VSE sa rozdelila na Východoslovenskú distribučnú (distribučná spoločnosť) a Východoslovenskú energetiku (predajca elektrickej energie).

  • Spoločnosť SSE sa rozdelila na SSE-Distribúcia (distribučná spoločnosť) a Stredoslovenská energetika (predajca elektrickej energie)

  • Spoločnosť ZSE sa rozdelila na ZSE-Distribúcia (distribučná spoločnosť) a ZSE Energia (predajca elektrickej energie).

Unbundlingom teda vznikli z jednej spoločnosti dve: jedna energiu distribuuje a druhá predáva. Distribučné spoločnosti nepredávajú elektrickú energiu koncovým spotrebiteľom, ale predávajú v podstate distribúciu elektrickej energie finálnym predajcom (dodávateľom) energie, ktorí si ju následne vyfakturujú u koncového odberateľa. Dodávatelia energie následne elektrinu predávajú odberateľom. Takýmto spôsobom vznikla pre koncových odberateľov možnosť slobodného výberu dodávateľa elektrickej energie. Následne na Slovensku vznikli nové spoločnosti zaoberajúce sa nákupom elektrickej energie a predajom koncovým spotrebiteľom. Na Slovensku je k dnešnému dňu 38 dodávateľov elektrickej energie, ktorí majú platné povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Každý spotrebiteľ elektrickej energie má možnosť si zvoliť, od koho bude nakupovať elektrickú energiu. Základnými kritériami výberu by mali byť hlavne kvalita poskytovaných služieb a energetického poradenstva a v neposlednom rade cena elektrickej energie.

V praxi to vyzerá takto

Koncový odberateľ má prakticky dve zmluvy, a to zmluvu o pripojení (s distribučnou spoločnosťou) a zmluvu o dodávke elektrickej energie (s predajcom elektrickej energie). Faktúry za elektrinu, v ktorých je uvedená cena za distribúciu aj dodávku elektriny, sú uhrádzané predajcovi elektrickej energie, ktorý ďalej platí za distribúciu (prepravu po vedeniach) distribučnej spoločnosti. Distribučnú spoločnosť si zákazník nemôže zmeniť, tá je závislá od polohy odberného miesta (východné, stredné a západné Slovensko). Zákazník si môže zmeniť len dodávateľa elektrickej energie. Technickú časť (prerušenia dodávky elektrickej energie, pripájanie nových odberných miest, odpájanie a znovu pripájanie, odpočty elektromerov, výstavba a rekonštrukcia vedení a pod.) majú na starosti distribučné spoločnosti.

Jednoducho povedané: predajca elektrickej energie nakupuje elektrickú energiu od výrobcov a s určitým ziskom predáva koncovým spotrebiteľom. To, aké podmienky si vie predajca elektrickej energie na trhu dojednať, sa odráža na koncovej cene elektriny pre koncových spotrebiteľov.


Diskusia (2)

  1. Jozef Badida01.06.2011 (09:34)
    Prepdokladám, že v súvislosti s unbundlingom ZSE, SSE a VSE ste chcel napísať: Unbundlingom teda vznikli z jednej spoločnosti dve: jedna energiu DODÁVA, resp. PREDÁVA a druhá distribuuje.
  2. Autor03.06.2011 (08:02)
    Dakujem za poznamku. Ano, je to tak ako pisete, bol tam preklep. Uz je to opravene.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X