Čo s Hornou Nitrou po útlme uhlia? Remišová ukázala aktualizovaný plán s 227 projektmi | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo

Čo s Hornou Nitrou po útlme uhlia? Remišová ukázala aktualizovaný plán s 227 projektmi

Medzi projektmi, ktoré by mohli získať podporu z verejných zdrojov, figurujú aj návrhy na výrobu čistého vodíka a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Čo s Hornou Nitrou po útlme uhlia? Remišová ukázala aktualizovaný plán s 227 projektmi

Vicepremiérka Veronika Remišová / Foto: Úrad vlády SR

Transformáciu Hornej Nitry po útlme ťažby uhlia v roku 2023 by mohli podporiť eurofondy z aktuálneho aj budúceho programového obdobia, nový Fond na spravodlivú transformáciu EÚ či slovenský Environmentálny fond.

Vyplýva to z aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

Príprava plánu nabrala sklz

Rezort vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) mal podľa uznesenia vlády z júla 2019 pôvodne vypracovať aktualizáciu tohto plánu už do 30. júna. Tento termín však MIRRI nestihlo. Vysvetľuje to viacerými dôvodmi.

„K uvedenému dátumu sa aktualizácia neuskutočnila vzhľadom na neočakávanú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, a z toho vyplývajúcej realokácie finančných prostriedkov záväzku roku 2020 na účely pomoci s cieľom eliminovať negatívne dôsledky pandémie COVID-19,“ uviedol rezort v predkladacej správe k návrhu.

Ďalším dôvodom, prečo aktualizácia plánu nabrala sklz, podľa MIRRI bol vznik nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky aj pre oblasť Hornej Nitry.

Na to, aby Slovensko mohlo z tohto fondu čerpať prostriedky, MIRRI bude musieť Komisii najneskôr do konca júna 2021 predložiť národný Plán spravodlivej transformácie.

V hre sú eurofondy aj Envirofond

Financovanie rôznych opatrení a projektov zameraných na transformáciu uhoľného regiónu má byť podľa plánu MIRRI kryté z rôznych zdrojov.

Spomínaný Fond spravodlivej transformácie EÚ má Slovensku poskytnúť 459 miliónov eur. Z toho približne polovica má smerovať práve do regiónu Hornej Nitry.

Viaceré projekty bude podľa MIRRI možné realizovať ešte pred zatvorením hnedouhoľných baní v roku 2023. To znamená, že na ich financovanie by mohlo byť využité aktuálne programové obdobie EÚ fondov 2014 – 2020.

Pre opatrenia transformácie Hornej Nitry majú podľa zámeru MIRRI najmä operačné programy Ľudské zdroje, Integrovaná infraštruktúra, Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program. V novom programovom období MIRRI počíta s vytvorením samostatného operačného programu Slovensko.

Z národných podporných mechanizmov môže podľa MIRRI na transformáciu Hornej Nitry poslúžiť Environmentálny fond, do ktorého smerujú napríklad výnosy z predaja emisných kvót či poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

Evidujú 227 projektov

Súčasťou aktualizovaného akčného plánu je taktiež predbežný zoznam indikatívnych projektov, ktoré by mohli získať podporu z jednotlivých nástrojov financovania.

„Typickými príkladmi projektov, ktoré budú oprávnené čerpať z fondu spravodlivej transformácie, bude rozvíjanie zručností, kompetencií, výskumno-vývojové činnosti, rozvoj obnoviteľných zdrojov, siete diaľkového vykurovania, malé a stredné podniky, startupy, investície prechodu na čistú energiu, napríklad do energetickej efektívnosti,“ vyhlásila koncom minulého týždňa V. Remišová.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rozchytali sa za 24 minút. Zelená domácnostiam rozdelila posledné príspevky

Rozchytali sa za 24 minút. Zelená domácnostiam rozdelila posledné príspevky

Väčšina z balíka 5,6 mil. eur ide na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Stromy čistia mestské ovzdušie. Pri územnom plánovaní však treba zvážiť rôzne faktory

Stromy čistia mestské ovzdušie. Pri územnom plánovaní však treba zvážiť rôzne faktory

Zeleň mestu prináša mnohé benefity. Účinnosť stromov pri zlepšovaní kvality ovzdušia však závisí od konkrétneho typu znečisťujúcej látky aj lokality.

Plynári varujú: Za krádež plynu zaplatíte násobne viac než za jeho bežnú dodávku

Plynári varujú: Za krádež plynu zaplatíte násobne viac než za jeho bežnú dodávku

Pri zistení neoprávneného odberu plynu je jeho hodnota vypočítavaná z ceny distribútora, nie dodávateľa, ktorá je dotovaná štátom.