VSDS
VSDS
Belimo 2

Čo robiť pri úniku plynu? Na pamäti majte týchto 10 zásad

Prvým krokom v prípade úniku plynu je otvoriť okná a odvetrať priestory. Ako postupovať ďalej, kam zavolať a na čo si dať pozor?

Čo robiť pri úniku plynu? Ak uniká plyn, na pamäti majte týchto 10 zásad

Foto: Fotolia

Máte v domácnosti plynový kotol, gamatky, plynový bojler či sporák na plyn? Riziko úniku plynu v tom prípade existuje vždy.

Okrem spomínaných zariadení môže byť únik plynu spôsobiť, napríklad, aj porušená prípojka plynu alebo ventil. Riziko úniku plynu nie je možné na 100 % eliminovať, ale dá sa zásadne znížiť.

Prevenciou sú pravidelné kontroly a odborné revízie všetkých plynových spotrebičov a plynových rozvodov, ale aj detektor zemného plynu (NG alarm), ktorý vás môže na nebezpečné úniky plynu upozorniť.

10 zásad pri úniku plynu

Ako však treba postupovať, ak už k úniku plynu došlo? Plynári z SPP – distribúcia odporúčajú týchto 10 krokov:

 1. V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich. Najlepšie urobíte, ak v miestnostiach vytvoríte intenzívny prievan.
 2. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň.
 3. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky a nevypínajte hlavný vypínač ani ističe. Nepoužívajte výťah.
 4. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri.
 5. Na únik plynu upozornite všetkých susedov, rozhodne však nepoužívajte elektrické zvončeky, radšej im zaklopte. Susedov informujte ich o vyššie uvedených opatreniach (body 1 – 3).
 6. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto.
 7. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP).
 8. Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727. Potom sa riaďte pokynmi dispečera.
 9. V prípade, ak uniká plynu z uzavretého nedostupného priestoru, napríklad zo zamknutého bytu alebo pivnice, kontaktujte aj tiesňovú linku 112, prípadne hasičov (150) alebo políciu (158).
 10. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod poruchovej služby pracovníka SPP – distribúcia.

Poruchová linka – plyn slúži pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia z celého územia Slovenska.

Využiť ju môžete:

 • pri každom úniku zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP – distribúcia,
 • na hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP – distribúcia,
 • pri poruche alebo poškodení plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
 • ak porucha spôsobuje obmedzenia alebo prerušenie dodávky zemného plynu

Preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch je iba priama komunikácia s dispečerom SPP – distribúcia na Poruchovej linke – plyn 0850 111 727.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru. Zákazník teda uhrádza poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku. Pri volaní z mobilnej siete sa uplatňuje sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete. 

Všetko o plyne

Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa plynu. Tieto práce si zákazník môže zabezpečiť u servisných, opravárenských spoločností.

Ako predchádzať úniku plynu?

Riziko úniku plynu sa nedá nikdy úplne eliminovať, prevenciou a dodržiavaním bezpečnostných zásad ho však môžete významne znížiť. Niekoľko odporúčaní sme zhrnuli už v úvode článku, na pamäti by ste však mali mať 10 zásad: 

 1. Vykonávajte pravidelné kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky odberných plynových zariadení. V prípade rodinného domu ich zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti, v prípade bytových domov správca nehnuteľnosti.
 2. Používajte len certifikované plynové spotrebiče.
 3. Dodržujte bezpečné vzdialenosti plynových spotrebičov od ľahko horľavých zápalných hmôt.
 4. Nezasahujte do konštrukcie plynových spotrebičov a rozvodu plynu. Ich montáž a servis môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
 5. Nepoužívajte plynové spotrebiče, ktoré nie sú zabezpečené termopoistkou kontrolujúcou zhasnutie plameňa, zjavne vykazujú poškodenie a opotrebovanie alebo neprešli odbornou prehliadkou.
 6. Nepoužívajte plynové spotrebiče na iný účel, než na ktorý sú určené. Plynová rúra alebo horáky na sporáku nie sú určené na prikurovanie.
 7. Neutesňujte vetracie otvory určené na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie plynu. Táto zásada je obzvlášť dôležitá pri prietokových ohrievačoch na ohrev teplej úžitkovej vody, ktoré sú umiestnené v malých priestoroch, napríklad v kúpeľni. V takomto prípade dôjde k odčerpaniu vzduchu z priestoru v priebehu niekoľkých minút a hrozí udusenie osôb.
 8. U spotrebičov plynu s odťahom spalín do komína je potrebné zabezpečovať aj revízie komínov, ktoré musia byť vykonané v predpísaných intervaloch. Nedokonalý odťah spalín môže spôsobiť nedokonalé horenie a únik spalín do obytných priestorov s následným udusením. Pre dokonalé horenie je charakteristický modrý plameň, pri ktorom sa netvoria žiadne sadze.
 9. Pre prerušenie úniku plynu v bytových domoch je dôležité vedieť, kde sú umiestnené uzávery pri spotrebičoch a uzáver plynu pri plynomeri. Ubezpečte sa, že viete, kde ich nájdete.
 10. Aby ste zastavili prípadný únik plynu v rodinnom dome, je dôležité vedieť, kde sa nachádzajú umiestnené uzávery pre spotrebiče a hlavný uzáver plynu (HUP).

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Obnoviteľné zdroje energie vs. jadro. Štúdia skúmala vplyv OZE a jadrovej energie na znižovanie uhlíkových emisií a ich vzájomný vzťah v energetickom mixe.

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

Medzi najpopulárnejšími témami vlani dominovali koronavírus, kauzy, zmeny na ÚRSO, ale aj ceny energií.

Ktoré technológie uskladňovania elektriny sú najekologickejšie a potrebujú najmenej zdrojov?

Ktoré technológie uskladňovania elektriny sú najekologickejšie a potrebujú najmenej zdrojov?

Štúdia porovnáva uhlíkovú a materiálovú stopu ôsmich rozvíjajúcich sa riešení akumulácie elektrickej energie.