Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami je základným zákonom pre obchodovanie s emisnými kvótami v SR.

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Dreamstime

  • Slovník |  28.03.2014 |  redakcia
Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR, medzi osobami registrovanými v SR a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (tzv. "schéma obchodovania").

Zákon tiež upravuje obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (tzv. "systém obchodovania"), práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (tzv. "prevádzkovateľ"), prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania. Zákon sa tiež zaoberá pôsobnosťou orgánov štátnej správy.

Prvá časť zákona sa venuje základným ustanoveniam, predmetu zákona, základným pojmom a povoleniam. Druhá časť zákona o obchodovaní s emisnými kvótami sa venuje samotnému obchodovaniu s kvótami: účastníkom schémy obchodovania, systému obchodovania, ďalej predloženie zoznamu prevádzok a pridelenie kvót skleníkových plynov. Upravuje tiež vydanie a pridelenie kvót, ich dražbu, registráciu a prevod.


Čítajte: Zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov | JASPI


Osobitne sa venuje povinnostiam prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel, ako overeniu správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

Tretia časť zákona definuje pôsobnosť štátnej správy, ktorú vykonáva ministerstvo a obvodný úrad životného prostredia.

Značky
Zákony

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X