INNOGY
INNOGY
Belimo 2

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami je základným zákonom pre obchodovanie s emisnými kvótami v SR.

Čo obsahuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Dreamstime

  • Slovník |  28.03.2014 |  redakcia
Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR, medzi osobami registrovanými v SR a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (tzv. "schéma obchodovania").

Zákon tiež upravuje obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (tzv. "systém obchodovania"), práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (tzv. "prevádzkovateľ"), prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania. Zákon sa tiež zaoberá pôsobnosťou orgánov štátnej správy.

Prvá časť zákona sa venuje základným ustanoveniam, predmetu zákona, základným pojmom a povoleniam. Druhá časť zákona o obchodovaní s emisnými kvótami sa venuje samotnému obchodovaniu s kvótami: účastníkom schémy obchodovania, systému obchodovania, ďalej predloženie zoznamu prevádzok a pridelenie kvót skleníkových plynov. Upravuje tiež vydanie a pridelenie kvót, ich dražbu, registráciu a prevod.


Čítajte: Zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov | JASPI


Osobitne sa venuje povinnostiam prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel, ako overeniu správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

Tretia časť zákona definuje pôsobnosť štátnej správy, ktorú vykonáva ministerstvo a obvodný úrad životného prostredia.

Značky
Zákony

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Energie-portal.sk.

Biopalivá

Biopalivá

Biopalivá definuje Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave.

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Odlišujú sa v technológii výroby aj v zdrojovej surovine.