VSDS
INNOGY
Belimo 2

Chcete vyrábať elektrinu a teplo zároveň? Kogeneračná jednotka bude výhodné riešenie

Kombinovaná výroba elektriny a tepla ušetrí viac ako tretinu primárnej energie a prináša mnohé výhody. Riešením pre menšie prevádzky a bytové komplexy sú blokové kogeneračné jednotky, ktoré sa zmestia aj do bežnej kotolne.

kogeneračná jednotka

Foto: Viessmann (4x)

V moderných technológiách je pravidlom snaha maximálne zužitkovať všetky využiteľné formy energie. Práve na základe tejto myšlienky vznikla technológia kogenerácie, teda kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET).

Kogeneračné jednotky umožňujú úspory primárnej energie až o 36 %. A prinášajú aj viacero ďalších výhod.

Ako kogeneračná jednotka funguje?

Dve hlavné funkčné časti, ktoré tvoria každú kogeneračnú jednotku, sú spaľovací motor a elektrický generátor. V spaľovacom motore je ako palivo najčastejšie používaný zemný plyn, menej často sa využívajú kvapalné fosílne palivá.

Viessmann rezerva

„Motor poháňa generátor, ktorý generuje elektrický prúd. Spaľovanie paliva v motore je sprevádzané produkciou tepla. Vyprodukované teplo je odvádzané preč a využité na účely vykurovania alebo prípravy teplej úžitkovej vody,“ uvádza Viessmann, výrobca vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.

Odvádzanie tepla zároveň zaisťuje chladenie motora. Ako zdroj tepla môžu, navyše, slúžiť aj spaliny, ktoré by inak odovzdali energiu do voľného prostredia.

Aký výkon kogeneračná jednotka poskytne?

Výrobcovia v súčasnosti ponúkajú kogeneračné jednotky na komerčnom trhu v rôznych výkonnostných kategóriách.

Najvýkonnejšie jednotky sú projektované individuálne, potrebujú vlastnú strojovňu a väčšinou sú dodávané do priemyselných prevádzok, kancelárskych komplexov či obchodných domov. Pre potreby menších bytových komplexov a prevádzok sú na trhu tzv. blokové kogeneračné jednotky.

Blokové kogeneračné jednotky pracujú v princípe rovnako ako klasické jednotky, sú však v kompaktnom prevedení a veľkostne sú uspôsobené na inštaláciu do bežnej kotolne. „Na tepelnej strane funguje bloková kogeneračná jednotka súbežne s vykurovacím kotlom. Oba zdroje tepla sú napojené na vykurovací systém na ohrev vykurovacej a pitnej vody,“ vysvetľuje Viessmann.

Najnižšou výkonovou kategóriou sú mikrogeneračné jednotky. Tie sú určené najmä pre rodinné domy.

Funguje kogeneračná jednotka samostatne?

Veľkou výhodou, ktorú (nielen) blokové kogeneračné jednotky poskytujú, je variabilita v prevádzkovom režime.

Tieto jednotky môžu byť prevádzkované, napríklad, paralelne s verejnou sieťou. V takom prípade ide o tzv. bivalentnú prevádzku, kedy v rámci jedného systému funguje viac zdrojov zároveň - kogeneračná jednotka pokrýva bežnú (nominálnu) spotrebu a nárazový, špičkový výkon pokrýva sekundárny zdroj.

Ďalším spôsobom prevádzky je tzv. ostrovné zapojenie, kedy je kogeneračná jednotka úplne autonómna a odpojená od siete. Takéto zapojenie je menej bežné, ale v konkrétnych prípadoch môže mať svoje opodstatnenie.

„Kogeneračné jednotky môžu byť efektívne využívané aj ako záložné zdroje. Štart celého systému je veľmi rýchly a v prípade výpadku dodávok tepla alebo elektriny sú dodávky obnovené v pomerne krátkej dobe,“ dopĺňa Viessmann.

VIESSMANN
Blokové kogeneračné jednotky bývajú zaujímavé a efektívne riešenie aj pre prevádzky, ktoré sa zaoberajú biotechnológiami. Vo väčšine týchto prevádzok totiž vzniká ako produkt bioplyn, ktorý môže byť v spaľovacom motore použitý namiesto zemného plynu.

Keďže bioplyn vzniká ako prirodzený produkt biologických procesov, výrazne vďaka nemu klesajú prevádzkové náklady. Výroba elektriny či tepla z bioplynu je zároveň šetrnejšia k životnému prostrediu a je s ňou spojená menšia uhlíková stopa než so spaľovaním zemného plynu.

Kedy sa kogeneračná jednotka oplatí?

Bloková kogenerácia, prípadne mikrokogenerácie v rodinných domoch, predstavujú technológie, ktoré dokážu výrazne zefektívniť produkciu dvoch najpoužívanejších foriem energie. Výhodou týchto technológií je tiež to, že sú ekologicky šetrné a sú tak logickou voľbou pre každého, komu záleží na znižovaní uhlíkovej stopy elektriny a tepla, ktoré spotrebúva.

„Výhody spojenej výroby tepla a elektrickej energie v kogeneračných jednotkách sú už preverené praxou. Trend súčasnej doby nasmeroval vývoj kogenerácie ku kompaktným riešeniam, ktoré sú dostupné pre bežného spotrebiteľa,“ zdôrazňuje Viessmann.

Účinné plynové systémy združenej výroby tepla a elektriny sú hospodárnym riešením pre tých, ktorí nechcú byť úplne závislí na verejnej elektrickej sieti.

Ďalšou z výhod týchto zariadení je, že popri sériových produktoch sa vyrábajú aj blokové kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov.

Ak zvažujete kúpu kogeneračnej jednotky, určite sa pozorne oboznámte s vlastnosťami produktov, ako je hlučnosť pri prevádzke, energetická trieda, možnosť akumulácie prúdu, spôsob ovládania či intervaly údržby.

Pred samotnou kúpou si nechajte poradiť od odborníka a inštaláciu zverte do jeho rúk. Len správne inštalované zariadenie môže fungovať efektívne a bez zbytočných porúch.


Mohlo by vás zaujímať

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Obnoviteľné zdroje energie vs. jadro. Štúdia skúmala vplyv OZE a jadrovej energie na znižovanie uhlíkových emisií a ich vzájomný vzťah v energetickom mixe.

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

Medzi najpopulárnejšími témami vlani dominovali koronavírus, kauzy, zmeny na ÚRSO, ale aj ceny energií.

Ktoré technológie uskladňovania elektriny sú najekologickejšie a potrebujú najmenej zdrojov?

Ktoré technológie uskladňovania elektriny sú najekologickejšie a potrebujú najmenej zdrojov?

Štúdia porovnáva uhlíkovú a materiálovú stopu ôsmich rozvíjajúcich sa riešení akumulácie elektrickej energie.