Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

ČEZ ESCO prevezme prešovské firmy

Protimonopolný úrad schválil ich koncentráciu, skupina ovládne firmy s ročnými tržbami 22 miliónov eur.

ČEZ ESCO prevezme prešovské správcovské firmy

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Tlačová správa PMÚ, 26.11.2018, (rak) | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií dňa 07. 11. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ ESCO, a.s., Česká republika nad podnikateľmi SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov a SERVISKOMFORT, s.r.o., Prešov.

Spoločnosť ČEZ ESCO je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ, a.s., ktorá je jedným z najväčších výrobcov elektriny v regióne strednej a juhovýchodnej Európy (ďalej len „skupina ČEZ“).

Väčšina výrobných kapacít je sústredená v materskej spoločnosti v Českej republike.

O firmách

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ČEZ ESCO (vrátane jej dcérskych spoločností) je energetické poradenstvo, výstavba energetických zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, výroba a montáž rozvodných zariadení, výroba a dodávka tepla vrátane dodávky tepla z kogeneračnej jednotky, prevádzkovanie energetického hospodárstva, prevádzkovanie elektrických zariadení, lokálne distribučné sústavy, servis zariadení pre výrobu tepla a elektriny, technický facility management, výstavba a správa verejného osvetlenia, osvetľovanie priemyselných objektov, energetické úspory, výkup flexibility a elektromobilita.

Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina ČEZ v nasledujúcich oblastiach: energetické poradenstvo, osvetľovanie priemyselných objektov, služby v oblasti technického vybavenia bytov, projektovania, výroby, dodávky a údržby vzduchotechniky a chladiacej techniky, ďalej pôsobí prostredníctvom spoločnosti ČEZ Teplárenská v oblasti dodávok teplej úžitkovej vody, prostredníctvom ČEZ Slovensko v oblasti predaja elektriny a zemného plynu zákazníkom zo segmentu veľkoodberu a maloodberateľom, t. j. stredným a veľkým firmám, ako aj prostredníctvom spoločností ČEZ Energetické služby a EVČ v oblasti výstavby energetických zariadení - kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, rozvodových zariadení.

Portfólio služieb skupiny ČEZ na území Slovenskej republiky sa tento rok rozšírilo o služby súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. o údržbu tepelných zariadení.

Spoločnosť Bytkomfort, resp. jej dcérske spoločnosti pôsobia v mestách Nové Zámky, Šaľa, Hurbanovo, Komárno a Bratislava.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT pôsobí v oblastiach výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, výroby elektriny a správy bytov a nehnuteľností. Svoje aktivity vyvíja na území mesta Prešov. V roku 2017 dosiahla tržby 16,35 miliónov eur.

Spoločnosť SERVISKOMFORT poskytuje služby v oblasti údržby priemyselných tepelných zariadení, bežnej údržby bytov vrátane vodoinštalačných prác, elektroinštalačných prác, plynoinštalačných prác, údržby výťahov a iných údržieb, montáží a výmen súvisiacich s údržbou bytov a nehnuteľností.

Svoje aktivity vyvíja takisto na území mesta Prešov. V roku 2017 dosiahla tržby 5,75 miliónov eur.

„Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, dochádza v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. v oblasti údržby tepelných zariadení,“ konštatuje Protimonopolný úrad SR.

Rozhodnutie PMÚ

V rámci posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie sa úrad zaoberal najmä oblasťou výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Z hľadiska predošlej rozhodovacej praxe je možné vymedziť relevantný trh výroby a dodávky tepla z priestorového hľadiska územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná prisľúbili štátu pomoc pri budovaní vysokorýchlostného internetu. Ten sa dá vďaka smart grid priviesť všade tam, kam tečie elektrina.

Návrh ministerstva môže niektoré elektrárne zlikvidovať, tvrdia fotovoltici

Návrh ministerstva môže niektoré elektrárne zlikvidovať, tvrdia fotovoltici

Predĺženie podpory pre zelené elektrárne v podobe, ako ho navrhuje rezort hospodárstva, asociácia výrobcov odmieta. Navrhuje iné riešenie.

Zelený vodík je stále výrazne drahší ako vodík zo zemného plynu s CCS, ukázala správa Komisie

Zelený vodík je stále výrazne drahší ako vodík zo zemného plynu s CCS, ukázala správa Komisie

Cena zeleného vodíka podľa očakávaní Európskej komisie pôjde dole. Výroba vodíka má zlacnieť podobne, ako vďaka väčšiemu etablovaniu technológií klesli aj ceny veternej a solárnej energie.