Dvořák Hager & Partners
INNOGY
INNOGY

ČEZ ESCO prevezme prešovské firmy

Protimonopolný úrad schválil ich koncentráciu, skupina ovládne firmy s ročnými tržbami 22 miliónov eur.

ČEZ ESCO prevezme prešovské správcovské firmy

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Tlačová správa PMÚ, 26.11.2018, (rak) | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií dňa 07. 11. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ ESCO, a.s., Česká republika nad podnikateľmi SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov a SERVISKOMFORT, s.r.o., Prešov.

Spoločnosť ČEZ ESCO je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ, a.s., ktorá je jedným z najväčších výrobcov elektriny v regióne strednej a juhovýchodnej Európy (ďalej len „skupina ČEZ“).

Väčšina výrobných kapacít je sústredená v materskej spoločnosti v Českej republike.

O firmách

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ČEZ ESCO (vrátane jej dcérskych spoločností) je energetické poradenstvo, výstavba energetických zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, výroba a montáž rozvodných zariadení, výroba a dodávka tepla vrátane dodávky tepla z kogeneračnej jednotky, prevádzkovanie energetického hospodárstva, prevádzkovanie elektrických zariadení, lokálne distribučné sústavy, servis zariadení pre výrobu tepla a elektriny, technický facility management, výstavba a správa verejného osvetlenia, osvetľovanie priemyselných objektov, energetické úspory, výkup flexibility a elektromobilita.

Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina ČEZ v nasledujúcich oblastiach: energetické poradenstvo, osvetľovanie priemyselných objektov, služby v oblasti technického vybavenia bytov, projektovania, výroby, dodávky a údržby vzduchotechniky a chladiacej techniky, ďalej pôsobí prostredníctvom spoločnosti ČEZ Teplárenská v oblasti dodávok teplej úžitkovej vody, prostredníctvom ČEZ Slovensko v oblasti predaja elektriny a zemného plynu zákazníkom zo segmentu veľkoodberu a maloodberateľom, t. j. stredným a veľkým firmám, ako aj prostredníctvom spoločností ČEZ Energetické služby a EVČ v oblasti výstavby energetických zariadení - kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, rozvodových zariadení.

Portfólio služieb skupiny ČEZ na území Slovenskej republiky sa tento rok rozšírilo o služby súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. o údržbu tepelných zariadení.

Spoločnosť Bytkomfort, resp. jej dcérske spoločnosti pôsobia v mestách Nové Zámky, Šaľa, Hurbanovo, Komárno a Bratislava.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT pôsobí v oblastiach výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, výroby elektriny a správy bytov a nehnuteľností. Svoje aktivity vyvíja na území mesta Prešov. V roku 2017 dosiahla tržby 16,35 miliónov eur.

Spoločnosť SERVISKOMFORT poskytuje služby v oblasti údržby priemyselných tepelných zariadení, bežnej údržby bytov vrátane vodoinštalačných prác, elektroinštalačných prác, plynoinštalačných prác, údržby výťahov a iných údržieb, montáží a výmen súvisiacich s údržbou bytov a nehnuteľností.

Svoje aktivity vyvíja takisto na území mesta Prešov. V roku 2017 dosiahla tržby 5,75 miliónov eur.

„Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, dochádza v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. v oblasti údržby tepelných zariadení,“ konštatuje Protimonopolný úrad SR.

Rozhodnutie PMÚ

V rámci posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie sa úrad zaoberal najmä oblasťou výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Z hľadiska predošlej rozhodovacej praxe je možné vymedziť relevantný trh výroby a dodávky tepla z priestorového hľadiska územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Stĺpček. Biomasa z banánovníkov, biopalivá z čučoriedok

Stĺpček. Biomasa z banánovníkov, biopalivá z čučoriedok

Drviť zdravé stromy na štiepku či spaľovať potravinové suroviny v autách sa oplatí. Dostatočný prísun dotácií zabezpečí, že aj z tej najnezmyselnejšej činnosti môže byť rentabilný biznis.

Americkí geológovia potvrdili najväčšie ložisko ropy a plynu v histórii

Americkí geológovia potvrdili najväčšie ložisko ropy a plynu v histórii

Geologický úrad USGS potvrdil existenciu súvislých zásob fosílnych palív na území Texasu a Nového Mexika, ktoré dvojnásobne prevyšujú dorerajší rekord spred dvoch rokov.

Ceny elektriny v EÚ: Slovensko patrí v daniach a poplatkoch ku špičke

Ceny elektriny v EÚ: Slovensko patrí v daniach a poplatkoch ku špičke

Čerstvé čísla Eurostatu za prvý polrok 2018 ukazujú, že ceny elektriny na Slovensku zaťažujeme daňami a skrytými daňami relatívne vo väčšej miere, ako je priemer EÚ.