Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ceny plynu v roku 2023 poletia hore aj pre regulovaných odberateľov, avizuje ÚRSO

Analýza ÚRSO odhalila, koľko si domácnosti a malé firmy priplatia za plyn v budúcom roku. Regulátor zároveň načrtol riešenia.

zemný plyn

Foto: Energie-portal.sk

 • Aktuality |  14.04.2022 |  Radovan Potočár

Extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu na svetových trhoch sa zrejme podpíšu pod zásadné zdraženie energií v roku 2023, ktoré pocítia aj odberatelia s regulovanými cenami elektriny a plynu. Týka sa to domácností a malých firiem, ktoré pod cenovú reguláciu spadajú už v súčasnosti, ale aj väčších domových kotolní, ktoré môžu dobrovoľne prejsť do režimu regulovaných odberateľov.

O vyhliadkach pre regulované ceny energií v roku 2023 informoval na základe vlastnej analýzy doterajšieho vývoja energetických trhov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V článku sa dozviete:

 • aké faktory podľa ÚRSO najviac ovplyvňujú energetické trhy,
 • ako podľa ÚRSO vzrastú regulované ceny zemného plynu,
 • aké zdraženie úrad očakáva pri dodávkach tepla,
 • čo hovorí regulačný úrad o cenách elektriny v roku 2023,
 • ako sa dá podľa regulátora extrémny nárast cien riešiť,
 • čo navrhuje predseda ÚRSO Juris v súvislosti s cenami plynu.
IPESOFT

Budúce ceny energií sú veľmi neisté

Hlavným záverom analýzy ÚRSO je, že na citeľné zvýšenie cien energií v roku 2023, ktoré neregulovaní odberatelia pociťujú už v súčasnosti, sa musia pripraviť aj tí odberatelia, pre ktorých úrad určuje maximálne ceny svojimi cenovými rozhodnutiami. Tie totiž musia zohľadňovať vývoj na trhu s energiami.

Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa regulátora pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov, ako sú napríklad otázky okolo dodávok zemného plynu z Ruska do EÚ, či vplyv vojenskej agresie Ruska na Ukrajine na globálnu ekonomiku.

„Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií,“ podotkol predseda ÚRSO Andrej Juris. „Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti.“

ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %.

Na druhej strane zlacnená elektrina z memoranda štátu so Slovenskými elektrárňami môže podľa ÚRSO „zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti“ v prípade elektriny, avšak ako regulátor zároveň konštatuje, „v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.“

Čo hovorí analýza ÚRSO cenách plynu, tepla a elektriny v roku 2023?

Ceny plynu v roku 2023 môžu vzrásť o 100 %

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 podľa analýzy ÚRSO dosahuje 61,7 Eur/MWh, čo je 2,7-násobok oproti trhovej cene plynu, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022.

„Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena plynu ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup plynu pre regulovaných odberateľov na budúci rok potrvá až do septembra 2022 a cena plynu veľmi intenzívne reaguje na otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ,“ skonštatoval regulátor.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj trhových cien plynu s dodávkou v roku 2023 za prvý kvartál 2022.

Zdroj: ÚRSO

ÚRSO zároveň upozorňuje, že trhové ceny plynu majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v plynárenských sieťach, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 %.

Tento vývoj pritom ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov, ktorí majú možnosť si zvoliť dodávku plynu za regulované ceny od roku 2023. Ak tak chcú urobiť, rozhodnutie musia urobiť do konca apríla 2022.

Predstavitelia ÚRSO predpokladajú, že globálne riziká ohľadne bezpečnosti a nákladov dodávok plynu, ktoré výrazne ovplyvňujú trhové ceny plynu v Európe, pravdepodobne pretrvajú aj v nasledujúcom období. Preto by podľa ÚRSO bolo vhodné integrovane riešiť témy bezpečnosti a cenovej primeranosti dodávok plynu aj s ohľadom na nedávne návrhy Európskej Komisie.

„Riešenie otázky primeranosti regulovaných cien plynu pre odberateľov na Slovensku nie je možné riešiť oddelene od otázok zabezpečenia bezpečných a cenovo prístupných zdrojov plynu pre Slovenskú republiku,“ zdôraznil regulátor.

Teplo z teplární zdražie aj o 50 %

Ceny zemného plynu ako dominantného paliva pre výrobu tepla v na Slovensku (s podielom viac ako 50 %) nevyhnutne ovplyvnia aj regulované ceny tepla vyrobeného a dodaného v systémoch centrálneho zásobovania tepla (CZT).

IPESOFT

Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 ÚRSO vo svojej analýze stanovil v rozpätí 40 – 50% oproti súčasnosti. Regulátor však jedným dychom dodáva, že dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla a ďalších faktorov. 

„Popri náraste trhových cien plynu úrad eviduje aj nárast cien iných palív používaných v CZT, ako napríklad biomasy.“

Zdraženie elektriny má stlmiť memorandum

Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je podľa analýzy ÚRSO 148 Eur/MWh, čo predstavuje zhruba 2,4-násobok oproti trhovej cene elektriny, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022.

Ak budú súčasné cenové hladiny pokračovať, čo sa podľa regulátora dá predpokladať, priemerná trhová cena elektriny môže byť ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup elektriny pre regulovaných odberateľov na budúci rok je júl až september 2022.

Vývoj trhových cien elektriny s dodávkou v roku 2023 za prvý kvartál 2022 sumarizuje graf.

Zdroj: ÚRSO

„Úrad upozorňuje, že trhové ceny elektriny majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v elektrizačných sústavách, a prevádzku systému, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 %,“ uviedol ÚRSO. „Avšak implementácia nedávno uzatvoreného Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s. má za cieľ minimalizovať vplyv trhových cien a stabilizovať regulované ceny elektriny pre cieľové skupiny odberateľov pre nasledujúce dva roky.“

Memorandum vládnych rezortov a výrobcu elektriny hovorí o tom, že Slovenské elektrárne budú v období do konca roka 2024 v dodávkach elektriny pre domácnosti účtovať regulovanú cenu vo výške 61,26 eur za MWh. Ako však bude tento zámer vyzerať v praxi a ako sa elektrina s „fixnou“ cenou zo Slovenských elektrární dostane k domácnostiam, nateraz zostáva nejasné. Nedávne zisťovanie Energie-portal.sk ukázalo, že vykonávacia dohoda zatiaľ neexistuje.

ÚRSO vidí riešenia

Odhady, ktoré priniesla analýza ÚRO, vychádzajú zo súčasne známych úrovní trhových cien energií, ktoré sú, veľmi nestabilné. Regulátor preto upozorňuje, že konkrétne čísla obsiahnuté v predikcii sú iba ilustratívne a zatiaľ len indikujú možný vývoj regulovaných cien energií na budúci rok.

Skutočné dopady na odberateľov budú známe v závere tohto roka – jednak po implementácii memoranda štátu so Slovenskými elektrárňami a zároveň po ukončení relevantných cenových konaní s dodávateľmi energií.

ÚRSO avizuje, že v najbližšom období bude dôsledne skúmať oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov a využije všetky dostupné prostriedky na to, aby minimalizoval dopady na regulovaných odberateľov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Ide o tretiu personálnu zmenu vo vedení sekcie od parlamentných volieb.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Vymenili vedenie štátnych teplární

Vymenili vedenie štátnych teplární

Marcel Vrátný už MH Teplárenský holding nevedie.