Dvořák Hager & Partners
Dny teplárenství a energetiky
TVIP

Cena elektriny a tepla z KVET zariadení. Ako sa určuje ich výhodnosť?

Zvyšovanie výkonu zariadení KVET v súčanosti naráža na prekážku v podobe preťaženej elektrizačnej sústavy.

Cena elektriny a tepla z KVET zariadení. Ako sa určuje ich výhodnosť?

V roku 2014 sa takmer 15 % elektriny na Slovensku vyrobilo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Podiel na celkovo vyrobenom teple týmto spôsobom predstavoval jednu tretinu.

Z hľadiska technológií kombinovanej výroby v súčasnosti prevažuje výroba elektriny v parných odberovo kondenzačných alebo protitlakových turbínach. Za posledných päť rokov sa výrazne zvýšil podiel výkonu kombinovanej výroby so spaľovacími motormi. V súčanosnosti predstavuje 26,8 %.

Zemný plyn – najčastejšie palivo KVET

Najčastejšie používaným palivom je zemný plyn (21 %), čierne uhlie (18 %) a hnedé uhlie (10 %). V ostatných rokoch sa výrazne zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov energie. Biomasa tvorí 12 %, bioplyn 9 %.

Za nárastom podielu biomasy ako paliva stoja nové teplárne využívajúce drevnú biomasu a spoluspaľovanie s fosílnymi zdrojmi v existujúcich alebo rekonštruovaných zdrojoch tepla vo verejných a závodných teplárňach.

Stategický dokument vlády, hodnotiaci potenciál KVET, počíta so zvýšením inštalovaného výkonu do roku 2020 zhruba o 106 MW v porovnaní s rokom 2014. Tým by sa podiel takto vyrobenej elektriny na celkovom výkone zvýšil na 17 %. Postarať sa o to majú predovšetkým zariadenia s technológiou spaľovacích motorov.

Ďalší rast zariadení KVET obmedzený

Ďalšie zvyšovanie výkonu zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla však čelí prekážke. Je ňou preťaženosť elektrizačnej sústavy. Preto už v roku 2015 bola značne obmedzená výstavba nových a zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení.

“Pre nasledujúce obdobie je nevyhnutné počkať na výsledky štúdie o možnosti pripájania zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy a následne prehodnotiť potenciál využitia vysokoúčinnej KVET,” konštatuje sa v materiáli návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti.

“Ďalším dôvodom na odklad budovania a modernizácie zariadení na vysokoúčinnú KVET a účinné systémy CZT je očakávaná zmena systému tarifnej politiky pre výrobu elektriny z OZE a vysokoúčinnou KVET a vyhlásenie výzvy z OP KŽP na podporu investícií v tejto oblasti.”

Cena elektriny a tepla z KVET – ako sa stanovuje?

Cena tepla z kombinovanej výroby sa v súčasnosti stanovuje ako maximálna cena, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Cena elektriny, za ktorú vykupujú elektrinu distribučné spoločnosti je určovaná ako cena pevná.

Cena tepla a elektriny je každoročne regulovaná regulačným úradom. Systém regulácie ekonomicky oprávnených nákladov určuje výpočet týchto nákladov. Tiež spôsob ich delenia tzv. energetickou metódu, ktorá priraďuje elektrine a teplu podiel spoločne vynaložených oprávnených nákladov kombinovanej výroby.

Pri ekonomickom hodnotení možnosti uplatnenia KVET s technológiou spaľovacieho motora na zemný plyn sa vychádza z tzv. obchodno - hodnotovej (ekonomickej) metódy. Od celkových nákladov výrobcu elektriny sa odpočíta nákladový ekvivalent tržieb za elektrinu (predanú za trhových podmienok) a teplo je zaťažené rozdielom ostávajúcich nákladov.

“Keď takto určená cena je konkurencieschopná na trhu, potom sa výstavba zariadenia na kombinovanú výrobu oplatí. V opačnom prípade sa môže realizovať KVET pre vlastnú spotrebu elektriny, alebo pri výstavbe využiť existujúce podporné mechanizmy (kvôli zníženiu fixných nákladov).”

Od čoho závisí výhodnosť KVET so spaľovaním plynu

Pri modelovaní vhodnosti uplatnenia kombinovanej výroby s technológiu spaľovací motor spaľujúci zemný plyn sa vychádzalo z ekonomických faktorov:

- cena tepla na trhu s teplom,

- cena zemného plynu,

- výkupná cena elektriny,

- investičné náklady na zariadenie kombinovanej výroby,

- spôsob financovania investície,

- prevádzkové parametre, najmä prevádzková účinnosť zariadenia,

- ročné využitie inštalovaného výkonu,

- prevádzkové špecifické náklady.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Je výhodnejší elektrický alebo plynový ohrev vody?

Je výhodnejší elektrický alebo plynový ohrev vody?

Pri rekonštrukcii alebo výstavbe domu zrejme riešite dilemu, ako zabezpečiť priamy ohrev úžitkovej vody v domácnosti. Je výhodnejší elektrický alebo plynový ohrev? Čo všetko treba pri rozhodovaní zvážiť?

Tepelné čerpadlá sa oplatia viac ako kotly pri vykurovaní nových domov

Tepelné čerpadlá sa oplatia viac ako kotly pri vykurovaní nových domov

Oplatí sa investovať do tepelných čerpadiel? Závisí to od viacerých faktorov.

Kotly na drevné pelety. Najekologickejšie vykurovanie pri nízkych nákladoch

Kotly na drevné pelety. Najekologickejšie vykurovanie pri nízkych nákladoch

Vysvetlíme vám, kedy sa kotly na pelety oplatia a kedy nie. Rozhodujú najmä priestorové podmienky, cena a dopravné náklady. Uvažujte strategicky.