AquaCity Poprad je ešte viac eko | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

AquaCity Poprad je ešte viac eko. Aj vďaka unikátnemu tepelnému čerpadlu

V AquaCity chránia životné prostredie. Minimalizujú vplyv prevádzky na okolie, znižujú náklady na energie, využívajú geotermálnu i solárnu energiu. Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO v aprílovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/04.

AquaCity Poprad je ešte viac eko

Foto: VSE Holding

Okrem toho sa AquaCity Poprad môže pýšiť novým slovenským prvenstvom. Od decembra 2019 akvapark využíva unikátne tepelné čerpadlo s bezolejovými kompresormi s motorom s ložiskami na magnetickom základe. Riešenie navrhla a zrealizovala Východoslovenská energetika a.s.

Rozsiahle zásoby geotermálneho tepla z bohatých podzemných zásob sa využívajú na vykurovanie objektov AquaCity. Tepelný potenciál geotermálnej vody je odovzdávaný cez systém doskových výmenníkov a tepelných čerpadiel tak, aby bolo teplo dopravené tam, kde je aktuálna potreba objektov. Práve tepelné čerpadlá si vyžiadali rekonštrukciu.

Za partnera si vybrali VSE

VSE poznajú ako spoľahlivého dodávateľa energií a bolo prirodzené, že sa dohodli na ďalšej spolupráci. Navyše navrhované riešenia, na ktorých VSE spolupracovala so svojou sesterskou spoločnosťou innogy Solutions, predpovedali vysokú efektívnosť a minimálne prevádzkové náklady.

VSE nahradila štyri staré neefektívne čerpadlá dvomi modernými. Navrhla a upravila tiež hydraulické zapojenie zdroja, inštalovala nový oddeľovací výmenník tepla pre geotermálny vrt. Zároveň integrovala celú technológiu do systému pre meranie a reguláciu.

Unikátnosť inštalácie tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá využívajú odstredivé bezolejové kompresory. Tie vďaka motorom s permanentnými magnetmi a plynulou reguláciou otáčok poskytujú vysokú efektívnosť. Zároveň umožňujú nulové zníženie výkonu počas celej životnosti kompresora s minimálnymi nákladmi na údržbu.

Motory s ložiskami s permanentným magnetom majú obrovskú výhodu aj z hľadiska servisných nákladov a dlhodobej udržateľnosti zariadenia. Technicky v motoroch vďaka magnetom nedochádza k fyzickému kontaktu kovových častí motora, a teda nie je nutná prítomnosť oleja.

Servisné prehliadky a kvalita oleja sú nutnou súčasťou klasických skrutkových motorov. Tento náklad značne vstupuje do celkových prevádzkových nákladov kompresora so skrutkovým motorom. Riešenie s motorom s permanentnými magnetmi je z hľadiska dlhodobej udržateľnosti zariadenia najlepším riešením pre klienta.

Druhou zaujímavosťou technického riešenia je efektivita výroby tepla. Tepelné čerpadlá VOVA/VODA za ideálnych podmienok vyrobia 6 kW tepla pri dodaní 1 kW elektrickej energie.

Do tretice je to kaskádové zapojenie tepelných čerpadiel s možnosťou modulácie výkonu tak, aby bolo v každom počasí zabezpečené krytie tepelných strát objektov akvaparku, hotela i administratívnych častí budov.

Bez prerušenia prevádzky

Realizácia navrhovaného energetického riešenia trvala necelé dva mesiace. Spoločnosť za plnej prevádzky zvládla úpravu strojovne, inštaláciu tepelných čerpadiel, rekonštrukciu geotermálneho potrubia a napojenie na jestvujúci systém pre vzdialenú správu. VSE je pripravená vykonávať aj servisné služby.

Ďalšie energetické riešenia

VSE aj s dcérskou spoločnosťou innogy Solutions ponúka inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa osvetlenia, vykurovania, chladenia či vzduchotechniky. Zabezpečuje hĺbkovú analýzu, navrhuje technické riešenia na mieru vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov.

Realizuje celé projekty a navyše ponúka možnosť financovania formou EPC služby. Prostredníctvom spoločnosti innogy Solutions poskytuje zákazníkom servis a má ďalšie plány týkajúce sa energetických riešení.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, so spoločnosťou sa môžete spojiť prostredníctvom mailu energeticke_riesenia@innogy.sk.

Zdroj: VSE a.s.

Spoločnosti VSE a innogy sú komunikačnými partnermi denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

EE Club: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla? (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla? (Pozvánka na diskusiu)

Denník Energie-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Jubilejný 20. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra v Novom Smokovci.