VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Ako skombinovať obnoviteľné zdroje v rodinnom dome, aby spĺňali triedu A0?

Spoločnosť Viessmann porovnávala kombinácie rôznych zdrojov pre vykurovanie a ohrev vody z hľadiska potreby primárnej energie.

Ako skombinovať obnoviteľné zdroje v rodinnom dome, aby spĺňali triedu A0?

Vizualizácia: APEX

Ako zapojiť obnoviteľné zdroje energie v nových rodinných domoch tak, aby spĺňali energetický štandard triedy A0, ktorý bude povinný od roku 2021? Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je podľa technickej normy potrebná primárna energia do 54 kWh/m2/rok. V súčasnosti je pri výstavbe nových RD platná ešte stále hranica A1, teda do 108 kWh/m2/rok.

Tepelné čerpadlo je základ

Spoločnosť Viessmann porovnávala kombinácie rôznych zdrojov v rôznych typoch rodinných domov. Základným prvkom je tepelné čerpadlo, ktoré je svojou konštrukciou najúčinnejším zdrojom na výrobu tepla. Hoci je faktor primárnej energie vyšší v porovnaní s ostatnými energetickými nosičmi (zemný plyn, biomasa), kľúčovým a rozhodujúcejším je menšia potreba energetického nosiča (elektriny) v porovnaní s alternatívami. Okrem toho tepelné čerpadlo dokáže z takejto minimálnej potreby elektriny vyrobiť trojnásobok tepla (vyjadrené koeficientom účinnosti COP).

Obrázok č.1: Porovnanie primárnej energie a účinnosti zdrojov podľa energetického nosiča

Zdroj: Viessmann

Základným riešením je tepelné čerpadlo s 210 litrovým zásobníkom. Už iba zvolenie čerpadla samotného dokáže zabezpečiť, že primárna energia v dome sa dostane pod hranicu 54 kWh/m2/rok. Takýto dom spĺňa energetickú triedu A0. Súčasná norma nevyžaduje pre všetky súčasti technického systému budovy A-čkovú triedu. Ohrev vody, vykurovanie môže byť v triede B, no dom celkovo bude spĺňať štandard A0.

“S tepelným čerpadlom Vitocal 222-S to ide. Ale zároveň to závisí od faktoru tvaru konkrétneho rodinného domu. Napríklad so staršou verziou tepelného čerpadla nám to nevychádzalo boli sme v triede A1. Ale práve použitím systémového riešenia vieme zaručiť aj pri rôznom faktore tvaru energetickú triedu A0,” objasňuje pre Energie-portal.sk Daniel Hrčka, obchodno-technický poradca pre OZE v spoločnosti Viessmann.

Rekuperácia ušetrí 40 % tepla

Ďalšími obnoviteľnými zdrojmi inštalovanými v rôznych kombináciach s čerpadlom boli fotovoltické panely, solárne termické kolektory a rekuperačná jednotka. “Pri zvolenom type domu sme vypočítali, aká je potreba tepla s riešením s rekuperáciou a bez rekuperácie. Rozdiel dosahuje o 40 % menej potrebného tepla, ak sa používa rekuperácia.” Rozhodujúcou položkou je krytie strát tepla vzniknutých vetraním, keďže pri rekuperácii sa otvárajú okná menej často a nevznikajú tak veľké straty.

Obrázok č.2: Potreba tepla v štandardnom rodinnom dome bez rekuperácie a s rekuperáciou


Čerpadlo s fotovoltikou, rekuperáciou, kolektormi

Čo ak sa k čerpadlu pridá fotovoltika s výkonom 3,43 kWp? Vyrobenou elektrickou energiou sa zníži potreba primárnej energie na 35 kW/m2/rok. Takéto riešenie je však zhruba o tretinu drahšie ako v prvom prípade.

Spoločnosť Viessmann testovala ešte ďalšie kombinácie zdrojov, napríklad tepelné čerpadlo a rekuperačná jednotka, čerpadlo iba s termickými kolektormi, či fotovoltikou. “Vidíme, že vývoj smeruje k tomu, že termické kolektory sú dobré riešenie, ale fotovoltika ich začína nahradzovať.” 

IPESOFT

Termické kolektory sú podľa D. Hrčku výhodné pre rodinné domy s viacpočetnou rodinou a väčšou potrebou ohrevu vody. “Už sa nám stalo, že zákazník chcel odinštalovať termiku a nahradiť fotovoltikou, pretože teplej vody má dostatok po odchode detí z domu.”

Obrázok č.3: Kombinácie obnoviteľných zdrojov v novom RD


Jednou z testovaných kombinácií bolo aj čerpadlo, fotovoltika (zhruba 18 fotovoltických panelov 5,13 kWp) a decentrálna rekuperačná jednotka. Niektorí ľudia sa podľa zástupcu spoločnosti Viessmann snažia obchádzať potrebné riešenia a inštalujú rôzne typy menších rekuperačných jednotiek, len aby povinnosť splnili.

Preto jedným z ponúkaných riešení je aj využitie solárnych panelov s vyšším výkonom a menšou potrebou rekuperácie. Výsledná primárna energia dosiahla 15 kW/m2/rok. Nadbytočnú elektrinu v objeme vyše 3 000 kWh možno využiť v domácnosti pre iné zariadenia.

Všetky uvedené riešenia možno financovať so štátnou dotáciou pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8 000 eur.


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.