Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Ako bolo na konferencii PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

V dňoch 10. – 11. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017.

Ako bolo na konferencii PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Foto: ASPEK, Energie-portal.sk

Konferencia je organizovaná už po siedmy krát združením ASPEK – Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s MŽP SR, MH SR, SOPK - Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, SIŽP - Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR, Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA a Global Water Partnership Slovensko.

Ako čestní hostia sa zúčastnili bývalí členovia vedenia ASPEK a zástupcovia inštitúcií štátu a podnikateľských zoskupení.

Vedecká Konferencia Priemyselné emisie 2017, bola podobne ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy v tradičných oblastiach Ovzdušie, Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, Voda a Odpady, BAT a BREF. V tomto roku bola konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa trvalo udržateľným rozvojom a ekoinováciami.

Tento ročník konferencie bol už druhým, v ktorom dali organizátori priestor aj doktorandom zo slovenských univerzít, na predstavenie ich výskumných projektov.

Všetko o plyne

Konferenciu otvoril prezident ASPEK Ing. RNDr. Pavel Mikuláš. Po jeho úvodnom slove nasledoval príhovor vzácneho hosťa, Ing. Mgr. Miriam Letašiovej, generálnej riaditeľky, sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR.

Príhovor predniesla aj Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru integrovanej prevencie MŽP SR, ktorá sa zúčastnila všetkých doterajších ročníkov konferencie a je už jej neodmysliteľnou súčasťou a garantom odbornosti.

Večer v prvý deň bola slávnostná recepcia, na ktorej si účastníci mohli vymeniť skúsenosti a zúčastniť sa krátkeho kultúrneho programu a vyhlasovania cien.

Celú konferenciu i večerné slávnostné vyhlasovanie cien o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie na Slovensku už tradične moderoval Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, ktorý úspešnú konferenciu uzavrel svojím záverečným príhovorom, v ktorom poďakoval prednášajúcim, hosťom, partnerom, účastníkom i organizátorom.

Pozrite si fotoreportáž z podujatia

priemyselné emisie
















priemyselné emisie

priemyselné emisie



Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Na akom princípe je založený vodíkový pohon, aká je cena vodíka a aké typy vodíkových palivových článkov existujú?

Zelenú energiu podporí významná finančná spolupráca

Zelenú energiu podporí významná finančná spolupráca

Na úzkej spolupráci pri financovaní zelených projektov a tvorbe zelenšieho Slovenska sa dohodla spoločnosť ESCO Slovensko a ČSOB.

Siedma trafostanica VSD je na nepoznanie (FOTO)

Siedma trafostanica VSD je na nepoznanie (FOTO)

Trafostanica na Baltickej ulici v Košiciach sa dočkala umeleckej úpravy. Zmenená fasáda je výsledkom partnerstva Východoslovenskej distribučnej (VSD), mesta Košice, MČ Košice - Nad jazerom a neziskovej organizácie Active Life.