VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Ako bolo na konferencii PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

V dňoch 10. – 11. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017.

Ako bolo na konferencii PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Foto: ASPEK, Energie-portal.sk

Konferencia je organizovaná už po siedmy krát združením ASPEK – Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s MŽP SR, MH SR, SOPK - Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, SIŽP - Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR, Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA a Global Water Partnership Slovensko.

Ako čestní hostia sa zúčastnili bývalí členovia vedenia ASPEK a zástupcovia inštitúcií štátu a podnikateľských zoskupení.

Vedecká Konferencia Priemyselné emisie 2017, bola podobne ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy v tradičných oblastiach Ovzdušie, Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, Voda a Odpady, BAT a BREF. V tomto roku bola konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa trvalo udržateľným rozvojom a ekoinováciami.

Tento ročník konferencie bol už druhým, v ktorom dali organizátori priestor aj doktorandom zo slovenských univerzít, na predstavenie ich výskumných projektov.

Všetko o plyne

Konferenciu otvoril prezident ASPEK Ing. RNDr. Pavel Mikuláš. Po jeho úvodnom slove nasledoval príhovor vzácneho hosťa, Ing. Mgr. Miriam Letašiovej, generálnej riaditeľky, sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR.

Príhovor predniesla aj Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru integrovanej prevencie MŽP SR, ktorá sa zúčastnila všetkých doterajších ročníkov konferencie a je už jej neodmysliteľnou súčasťou a garantom odbornosti.

Večer v prvý deň bola slávnostná recepcia, na ktorej si účastníci mohli vymeniť skúsenosti a zúčastniť sa krátkeho kultúrneho programu a vyhlasovania cien.

Celú konferenciu i večerné slávnostné vyhlasovanie cien o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie na Slovensku už tradične moderoval Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, ktorý úspešnú konferenciu uzavrel svojím záverečným príhovorom, v ktorom poďakoval prednášajúcim, hosťom, partnerom, účastníkom i organizátorom.

Pozrite si fotoreportáž z podujatia

priemyselné emisie
priemyselné emisie

priemyselné emisieDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Český dodávateľ integruje nemecký softvér Envelio. Softvér nemeckého scaleupu má pomôcť spoločnosti EG.D digitalizovať a automatizovať energetickú distribučnú sieť.