Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

Plávajúca laminátová podlaha, drevené parkety, keramická dlažba alebo vinyl? Tepelné vlastnosti materiálu ovplyvňujú spotrebu energie.

Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

Foto: Fotolia

Najlepšia podlaha na podlahové kúrenie je vec subjektívneho pohľadu. Aký druh podlahy zvoliť pri podlahovom vykurovaní?

Možností výberu materiálu je viac, záleží od účelu. Ak je cieľom ekonomická efektívnosť kúrenia pri čo najnižších prevádzkových nákladoch, dôležité sú tepelno-izolačné vlastnosti danej podlahy.

Ak má prednosť estetickosť, pocitovosť alebo vonkajší vzhľad materiálu, potom budú zaujímavé iné kritériá. Dôležitým faktorom pri výbere podlahy pre podlahové kúrenie je aj cena.

Keramická podlaha, drevená podlaha, vinylová alebo laminátová podlaha?

Aký typ podlahy je najlepší pre podlahové kúrenie? Výber vhodnej krytiny je dôležitý, aby sa čo najviac tepla čo najľahšie dostalo od zdroja podlahového vykurovania na povrch podlahy a ďalej do miestnosti. Zlá voľba podlahy môže znamenať, že sa takýmto spôsobom môže stratiť až polovica tepla.

Rozhodujúcou vlastnosťou použitých materiálov je tepelný odpor. Nie však iba nad telesom podlahového kúrenia, ale aj pod ním.

V prípade, že je tepelný odpor v dolnej časti menší ako hore, teda táto časť je nedostatočne izolovaná, teplo bude unikať úplne iným smerom ako chceme.

Nevhodný materiál alebo izolácia sa prejavia na spotrebe energie. Bez ohľadu na kvalitu a tepelné vlastnosti zvolenej podlahy a krytiny.

Kandidáti OKS na SaS

Vplyv tepelného odporu podlahy na podlahové kúrenie

Tepelný odpor podlahy ovplyvňuje teplotu vykurovacieho média vo vykurovacích rúrkach. Čím väčší termický odpor má podlahový materiál, tým je potrebná vyššia prevádzková teplota podlahového kúrenia. To, samozrejme, zvyšuje energetickú spotrebu tepla.

V praxi to môže napríklad znamenať, že ak sa zvýši hodnota tepelného odporu z 0,02 na 0,2, napríklad použitím koberca s veľkou hrúbkou, prejaví sa to v náraste spotreby energie o 10 až 15 %. Pri zachovaní rovnakej teploty v miestnosti.

Hodnoty tepelného odporu pre konkrétny typ podlahy uvádza nasledovná tabuľka:

Materiál podlahy
Tepelný odpor (m2K/W)
vinyl, linoleum, PVC
0,02
keramika, kameň
0,01
laminát
0,04 - 0,07
drevo
0,05 - 0,1
korok
0,11

Ako zistiť, aká je vhodná podlaha na podlahové kúrenie

Ako sa určuje tepelný odpor podlahového materiálu a jeho vhodnosť pre podlahové kúrenie? Tepelný odpor závisí od dvoch vlastností. Je to hrúbka podlahovej krytiny a tepelná vodivosť. Vzťah medzi týmito veličinami určuje vzorec R=d/?.

R je tepelný odpor uvádzaný v m2K/W, d je hrúbka materiálu v m, ? je súčiniteľ tepelnej vodivosti v W/m.K. Zo vzťahu vyplýva, že čím väčšia hrúbka krytiny podlahy, tým väčší tepelný odpor bude materiál klásť. Teda bude prepúšťať menej tepla. Čím väčšia tepelná vodivosť, tým menší tepelný odpor.

Maximálna hodnota tepelného odporu používaných krytín na podlahu musí byť podľa normy menšia ako 0,15 m2K/W. Výrobcovia však vedia tento koeficient stlačiť aj pod 0,1 v závislosti od použitého materiálu.

Hodnoty tepelnej vodivosti (lambda) podľa jednotlivých materiálov uvádza nasledovná tabuľka:


Materiál
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/M.K)
bubinga
0,22
dub
0,20
javor
0,17
vláknitá doska HDF
0,17
buk
0,16
jaseň
0,15
borovica
0,14
smrek
0,12
korok
0,09
suchý vzduch
0,02

Keramická podlaha na podlahové kúrenie

Keramická dlažba je viac ako vhodná podlaha na podlahové kúrenie. Najmä pre svoju vysokú tepelnú vodivosť. Vyznačuje sa najnižšou hodnotou tepelného odporu spomedzi všetkých materiálov vhodných pre podlahu.

Keramická podlaha na podlahové kúrenie” NAME=

Preto je jasnou voľbou pre ekonomicky efektívne podlahové kúrenie. Výhodou keramickej podlahy pri podlahovom vykurovaní je, že sa rýchlo zohreje. Na druhej strane nevýhoda spočíva v období mimo vykurovacej sezóny, kedy je takáto podlaha chladnejšia ako ostatné druhy podláh.

Odporúčaná hrúbka keramických alebo kamenných dlaždíc je do 6 milimetrov. Na lepenie a škárovanie dlažby sa používajú flexibilné zmesi vhodné na podlahové kúrenie.

Niektorí upozorňujú aj na lepidlá, ktorými sa keramická dlažba prichytáva o podkladový materiál. Keďže lepidlo je potrebné naniesť v hrúbke 10 – 15 mm, zvyšuje sa ukazovateľ tepelného odporu. Odborníci tiež odporúčajú, aby dlaždica mala čo najväčšie rozmery. Ideálne viac ako ako 0,1 m2.

Vinylová podlaha na podlahové kúrenie

Linoleum sa opäť dostáva do módy a podlaha z linolea sa tiež oplatí pre podlahové kúrenie. Veľmi nízky tepelný odpor na úrovni 0,02 m2K/W zaručuje výborné tepelné vlastnosti za účelom podlahového vykurovania. Hrúbka linolea môže byť aj menšia, zhruba 2 – 2,5 mm.

Pri inštalácii je však potrebný rovný povrch podkladu. Preto treba použiť nivelačný materiál, ktorý dokáže odolať aj vyšším teplotám. PVC podlaha sa ukladá na podlahové kúrenie bez izolácie.

Vinylová podlaha na podlahové kúrenie” NAME=

Výhodou použitia PVC podlahy je odolnosť proti oderu, vode. Tento materiál je pružný, stály a nevyžaduje veľké nároky na čistenie a údržbu. Vinylové podlahy majú výbornú tepelnú vodivosť a sú tak vhodné na podlahové vykurovanie všetkých druhov.

Od linolea používaného v dobách socializmu má tento materiál ďaleko. Esteticky štruktúrované vzory sú prakticky na nerozoznanie od skutočného dreva, kameňa alebo dlažby.

Pozrite si video ukážku pokládky vinylovej podlahy:


Laminátová podlaha na podlahové kúrenie

Laminátové podlahy patria k najčastejšie používaným typom podláh. Koeficient tepelného odporu dôležitého pre podlahové kúrenie sa pohybuje spravidla medzi 0,04 – 0,07 m2K/W.

Plávajúca podlaha je nenáročná na inštaláciu, pomerne dlho vydrží, je jednoduchá na údržbu a plusom je nižšia cena napríklad v porovnaní s keramickou dlažbou.

Cena plávajúcej podlahy za materiál sa pohybuje od 5 do 10 eur za štvorcový meter pri značkách ako Kronotex, Kronopol, Classen. Kvalitnejšie podlahy stoja 20 až 30 eur za meter štvorcový. Vyrábajú ich napríklad spoločnosti Balterio, Meister. Náklady na montáž laminátovej podlahy sa spravidla pohybujú od 4 do 6 eur/m2 podľa náročnosti.

Čím väčšia hrúbka laminátu, tým náročnejší je prestup tepla z podlahového vykurovania. Relatívna vlhkosť vzduchu pri povrchu podlahy pri používaní podlahového kúrenia je veľmi nízka a dosahuje 20 – 25 %.

Odborníci preto odporúčajú pre takéto prípady len podlahy s priamou lamináciou (takzvané melamínové podlahy). Na betónovom podklade musí byť vždy položená fólia, ktorá bráni prestupu vlhkosti.

Laminátové plávajúce podlahy sú vhodné aj pre elektrické podlahové kúrenie. Podľa niektorých odborníkov sú prípadné obavy z nežiaducich dôsledkov tepelnej rozťažnosti laminátových podláh vplyvom zmien teploty neopodstatnené.

Pod laminátovú podlahu odporúčajú systémy s maximálnym výkonom do 100 W/m2. Dôležité je ako protihlukovú krokovú izoláciu použiť len materiály vhodné na podlahové vykurovanie, teda s vyššou tepelnou vodivosťou, napríklad uhlíkový papier.

Drevená podlaha na podlahové vykurovanie

Drevená podlaha sa vyznačuje pomerne vysokým tepelným odporom s hodnotami medzi 0,05 – 0,1 m2K/W. Preto je z hľadiska prenosu tepla z podlahového vykurovania menej efektívnym riešením.

Ak sa podlahové kúrenie používa iba pár mesiacov v roku alebo náklady na spotrebu energie nie sú dôležité, potom drevená podlaha predstavuje kvalitné riešenie.

Drevo v zime pri kúrení síce brzdí priechod tepla od podlahového kúrenia, no inak je príjemnejšie na dotyk ako chladná keramická podlaha.

Drevená podlaha na podlahové kúrenie” NAME=

Pri výbere drevenej podlahy na podlahové kúrenie sa odporúčajú parkety z tvrdého dreva s hrúbkou do 12 mm. Príliš hrubé drevo prepustí ešte menej tepla, príliš tenká drevená podlaha sa môže začať ľahšie vysušovať.

Hustejšie drevo má vyšší podiel dreva a málo vzduchu, preto je vhodnejšie na podlahové kúrenie. Obsah vlhkosti dreva by nemal byť vyšší ako 9 %. Okrem druhu dreva je dôležité aj zloženie parkety, spôsob pokladania a zloženie podkladového materiálu.

Pri podlahovom vykurovaní s drevenou podlahou treba zohľadniť aj skutočnosť, že drevo reaguje na zmeny teploty a vlhkosti v miestnosti. Podlahové vykurovanie drevo vysušuje, čo spôsobuje jeho zmenšovanie a vznik špár medzi parketami.

Podlahové kúrenie pri drevenej podlahe by sa malo spúšťať iba pomaly a postupne zvyšovať výkon a teplotu o zhruba 2 °C. Je to práve pre vyššie uvedené vlastnosti dreva.

Maximálna teplota na povrchu drevenej podlahy môže byť 27 °C, čo znamená, že voda v rúrkach v podlahe má teplotu 35-40°C.

Vhodná podlaha na podlahové kúrenie by nemala byť z mäkkých drevín ako napríklad smrek alebo javor a nestabilných drevín ako je buk.

Je dôležité, aby drevené parkety mali stabilný základ z teplotou nedeformovateľného materiálu – napríklad brezovej preglejky alebo HDF dosky.

Vrchná, nášľapná vrstva by mala byť vyrobená z tvrdých drevín, ako sú rôzne exotické dreviny (bubinga, cumaru), orech, dub...

Korková podlaha na podlahové kúrenie

Korková podlaha, podobne ako drevená podlaha, sa vyznačuje pomerne vysokým tepelným odporom na úrovni 0,11 m2K/W. Preto je z hľadiska prenosu tepla z podlahového vykurovania menej efektívnym riešením.

Korkové podlahy sa vyrábajú z kôry korkového duba. Sú charakteristické vysokou objemovou hustotou stlačeného korku do 550kg/m3, vysokou oteruodolnosťou a dlhodobou životnosťou.

Korok svojou unikátnou špongiovitou štruktúrou, ktorú nemá iný prírodný materiál, tvorí výbornú ochranu proti chladu. Korková podlaha je príjemná na dotyk. No zároveň má malú tepelnú vodivosť, čo z nej robí nie príliš vhodný materiál pre podlahu na podlahové vykurovanie.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO udelil SEPS dočasnú výnimku z legislatívy EÚ, SEPS pracuje na riešení

ÚRSO udelil SEPS dočasnú výnimku z legislatívy EÚ, SEPS pracuje na riešení

SEPS vďaka výnimke nemusí do konca tohto roka poskytovať 70 % prenosovej kapacity cezhraničnému obchodovaniu.

Křetínského EPH ovládne hnedouhoľnú elektráreň v Nemecku

Křetínského EPH ovládne hnedouhoľnú elektráreň v Nemecku

Dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu (EPH) odkupuje 58 % elektrárne Schkopau.

Verejné obstarávania majú po novom zohľadňovať aj dopady na klímu

Verejné obstarávania majú po novom zohľadňovať aj dopady na klímu

Ministerstvo pripravuje metodiku pre zelené verejné obstarávania. Pravidlá však budú povinné len pre niektorých obstarávateľov.