Eversheds Sutherland
DTE
INNOGY

Aj slovenské mestá chcú byť Smart Cities. Čo Smart City znamená?

Kvalitnejšie služby pre ľudí či menšia záťaž pre životné prostredie. Koncept Smart City mestám sľubuje optimalizáciu procesov a efektívnejšie nakladanie so zdrojmi.

Smart Cities, Smart City

Foto: Fotolia

So smart cities akoby sa v uplynulých rokoch vrece roztrhlo. Kým do roku 2013 malo vlastnú stratégiu Smart City asi 140 miest na svete, o rok neskôr malo takúto stratégiu už 240 miest len v rámci Európy. V súčasnosti aplikujú rôzne Smart Cities riešenia takmer všetky veľké západoeurópske mestá.

Smart Cities sú aj čoraz zaujímavejšia oblasť pre podnikanie. Trh tvorený službami Smart Cities by mal podľa odhadov celosvetovo vzrásť z necelých 94 miliárd USD v roku 2017 na 226 miliárd USD v roku 2025. Čo však pojem „Smart City“ vôbec znamená?

Základom Smart City sú dáta

Smart City („inteligentné mesto“) je konceptom, ktorý sa zakladá na plnom využití potenciálu už existujúcich zdrojov, znižovaní spotreby energií a obmedzení dopadov miest na životné prostredie. Princípy Smart City okrem toho umožňujú zlepšiť kvalitu služieb v meste a uľahčiť obyvateľom ich využívanie.

Európska komisia Smart City definuje ako „mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také.“ Britská vláda zas Smart City vymedzuje ako dynamický pojem, ktorého presná definícia neexistuje a ktorý je skôr procesom než stavom.

Čo to znamená v praxi? A čo vlastne robí Smart Cities „inteligentnými“?

Prostriedkom k efektívnejšiemu mestskému manažmentu, sú predovšetkým moderné informačné a komunikačné technológie. Aj preto sú koncepty podobné Smart City vo svete známe tiež ako digital city, electronic commnities, flexcity, information city, inteligent city, cyberville, knowledge-based city, telecity či wired city.

Informačné a komunikačné technológie umožňuje zbierať a vyhodnocovať dáta, ktoré zvyšujú kvalitu mestských služieb a podporujú interaktivitu medzi miestnou samosprávou a obyvateľmi mesta. Informatizácia pritom môže priniesť zvýšenie efektívnosti a pomôcť optimalizovať procesy v kľúčových oblastiach, akými sú doprava, energetika, zásobovanie vodou, odpadové hospodárstvo či zdravotníctvo.

Zber a analýza údajov z rôznych oblastí umožňuje efektívny manažment Smart City, keďže samospráva a ďalší aktéri majú k dispozícii veľké množstvo užitočných informácií.

Ako sa mení vyťaženosť hromadnej dopravy v priebehu času? Ako rýchlo sa zapĺňajú zberné nádoby na odpad v jednotlivých častiach mesta? Odpovede na tieto otázky pomáhajú samospráve a poskytovateľom služieb riadiť zdroje efektívne a predchádzať plytvaniu.

V oblasti energetiky znamená Smart City kombináciu viacerých „smart“ či inteligentných riešení. K zvyšovaniu energetickej efektívnosti miest môže prispieť, napríklad, systematické monitorovanie spotreby a únikov tepla v budovách. Smart osvetlenie zas môže efektívnejšie využívať energiu na osvetlenie ulíc a neplytvať ňou v čase, kedy svietiť nie je potrebné.

Univerzálny návod ako premeniť akékoľvek mesto na Smart City, neexistuje – každé mesto je unikátne a svoje problémy musí riešiť kombináciou rôznych opatrení. Potenciál pre zavádzanie smart riešení v energetike, doprave, odpadovom hospodárstve a ďalších oblastiach sa líši od mesta k mestu.

Smart Cities na Slovensku

Rastúci záujem o koncept Smart City je badať aj medzi slovenskými samosprávami. Potvrdzuje to realizácia prvých konkrétnych projektov, a to aj napriek tomu, že na Slovensku systémová a dlhodobá podpora Smart City neexistuje.

Koncept Smart City sa síce spája predovšetkým s veľkomestami s vysokou hustotou obyvateľstva, rovnako dobre sa však dá aplikovať aj v menších mestách ako aj vo väčších územných celkoch (Smart Regions). Riešenia, ktoré so sebou Smart Cities prinášajú, preto môžu byť zaujímavé aj pre Slovensko, kde v mestách žije len asi polovica všetkých obyvateľov.

„Aplikovanie prístupu Smart City by výrazne zvýšilo kvalitu života občanov a zlepšilo podnikateľské prostredie vrátane dosiahnutia výrazných úspor vo verejných financiách,“ konštatuje rezort hospodárstva v materiáli Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý sa týka práve rozvoja Smart Cities na Slovensku.

„Implementácia inovatívnych riešení v mestách predstavuje pre slovenské firmy významnú podnikateľskú príležitosť a zároveň poskytuje cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu produktov, ale môžu byť cenným zdrojom pre kvalitnejšie rozhodovanie verejnej správy.“

Slovenské samosprávy prejavujú záujem hlavne o projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti, skvalitňovanie svojich elektronických služieb či rozvoj inteligentnej dopravy a parkovacích strán. Od 1. novembra 2016 musia slovenské mestá a obce poskytovať občanom svoje služby aj elektronicky. K elektronickým službám samosprávy má aktuálne na Slovensku prístup približne 1,4 milióna ľudí.

Podľa rebríčka European Innovation Scoreboard, ktorý pravidelne zostavuje Európska komisia, však Slovensko patrí len medzi „miernych inovátorov“ a v porovnaní so zvyškom EÚ v oblasti Smart Cities zaostávame.

Susedná Česká republika je v oblasti Smart Cities o krok ďalej. Ministerstvo pre miestny rozvoj vypracovalo metodiku, ktorá popisuje 16 komponentov poskytujúcich tvorcom mestských stratégií detailný návod, ako sa v tejto širokej téme zorientovať.

„V praktickej rovine už niekoľko českých miest disponuje ucelenou koncepciou Smart City zahrňujúcou napríklad optimalizáciu mestskej dopravy či úspory energie vďaka inteligentnému osvetleniu. Takýmito mestami sú napríklad Brno, Písek, Ostrava, Kolín, Plzeň, či Praha,“ konštatuje slovenský rezort hospodárstva.

Podpora Smart Cities

Ako ukázal prieskum rezortu hospodárstva medzi zástupcami samospráv, povedomie o Smart Cities je na Slovensku pomerne silné: viac ako 80 % respondentov sa vyslovilo, že im je pojem Smart City známy.

Približne dve tretiny zástupcov samospráv v dotazníkoch uviedli, že Smart City riešenia môžu byť prospešné aj pre ich mesto. Takmer polovica opýtaných reagovala, že ich mesto do takýchto riešení dokonca už aj investovalo.

V súvislosti s výzvou na podporu projektov Smart Cities, ktorú vyhlásilo ministerstvo hospodárstva, zareagovalo na iniciatívu Chcem smart mesto šesť slovenských miest. Spoločnosti združené v tejto iniciatíve vlani oslovili mestá s možnosťou spolupráce pri žiadosti o podporu.

Spoločnosti SEAK a Alam s partnermi napokon podali žiadosť o podporu pri nasadení ich Smart City riešení v mestách Banská Bystrica, Dolný Kubín, Trnava a Trenčín. Finančnú podporu na ich realizáciu ministerstvo schválilo trom z nich. Podrobnejšie sme o projektoch písali na Energie-portal.sk v tomto článku.

Do výzvy sa prihlásilo 23 projektov, ktoré sa týkali predovšetkým oblastí ako je verejné osvetlenie, využitie dát, doprava, či logistika. Okrem spomínaných miest Ministerstvo hospodárstva podporí nasadenie projektov aj v Hlohovci, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Poprade, Nitre, Bratislave a v Senci.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Komentár. Klimatická núdza je hlúposť roka

Komentár. Klimatická núdza je hlúposť roka

Európsky parlament hlasoval o tom, či sú klimatické problémy.

Trend nárastu katastrofického sucha vo svete vedci nepotvrdili

Trend nárastu katastrofického sucha vo svete vedci nepotvrdili

Medzivládny panel pre zmenu klímy vychádza zo zjednodušujúceho modelu. “Suchá sa za posledných 60 rokov veľmi nezmenili,” konštatujú vedci.

Stĺpček. Dymové clony ministra Žigu problémy nevyriešia

Stĺpček. Dymové clony ministra Žigu problémy nevyriešia

Návrh na reformu TPS vyznieva prinajlepšom neúprimne. Aukcia na OZE je zas ukážkou toho, že pri jednej a tej istej veci možno naťahovať čas a šiť horúcou ihlou zároveň.