NO DIG konferencia
VSE
Belimo

V Košiciach vzniklo nové inteligentné laboratórium

Východoslovenská distribučná v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach uviedla v priestoroch Katedry elektroenergetiky do prevádzky nové testovacie laboratórium – Smart Industry Lab (SIL), modelujúce distribučnú sústavu nízkeho napätia.

V Košiciach vzniklo nové inteligentné laboratórium

Foto: VSD

Nadväzuje na už existujúce laboratórium (HybridLab, ktoré sa nachádza taktiež v priestoroch univerzity), ktoré simuluje podmienky v inteligentnej domácnosti a slúži na testovanie hybridných fotovoltických systémov.

Vzájomné technologické väzby týchto laboratórií umožňujú analýzu vplyvov nových technológií domácností na distribučnú sústavu.

Na čo slúži laboratórium?

SIL laboratórium je určené nielen pre potreby Východoslovenskej distribučnej (VSD), ale slúži na edukačné, experimentálne a výskumné účely aj študentom a pedagógom TUKE – modeluje sústavu nízkeho napätia, do ktorej je pripojené najväčšie množstvo zákazníkov VSD.

Slúži na testovanie spätných vplyvov zariadení, ktoré sú do distribučnej sústavy (DS) pripájané buď samotným prevádzkovateľom alebo jej zákazníkmi, a to tak odberateľmi ako aj výrobcami, alebo ich kombináciou (takzvanými „prosumermi“).

Smart Industry Lab umožňuje skúmať ich dopad na sústavu a súčasne umožňuje pre tento účel využívať rôzne meradlá a analyzátory.

Aké sú možnosti laboratória?

Laboratórium umožňuje predovšetkým modelovať NN elektrické vedenie rôznej dĺžky, od 60 metrov až po 3.500 metrov. Do tohto vedenia je následne možné pripájať vo vopred určených bodoch rôzne zariadenia.

Tieto zariadenia môžu buď pozitívne alebo negatívne vplývať na simulované vedenie, teda model DS. Takýmito zariadeniami sú napríklad rôzne typy zdrojov výroby elektriny, spotrebičov a akumulátorov elektriny, riadiaca elektronika a ďalšie.

Laboratórium disponuje vysokou úrovňou automatizácie - je vybavené riadiacim systémom umožňujúcim meniť napríklad vstupné hodnoty napätia, frekvencie, parametre modelovanej distribučnej sústavy, parametre zdrojov, spotrebičov elektrickej energie a taktiež miesto ich pripojenia do sústavy.

Laboratórium je vybavené špeciálnym softvérom, pomocou ktorého je možné špecifikovať vplyv zákazníkov na DS. Napríklad do akej miery tieto spotrebiče ovplyvňujú kvalitu elektriny.

Súčasťou SIL je aj skutočná nabíjačka elektromobilov umiestnená na parkovisku TUKE v exteriéri, pre zoznamovanie sa s témou e-mobility.

Dva v jednom

Ďalšou možnosťou je vzájomné prepojenie SIL a HybridLab, keďže obe laboratóriá sú prevádzkované v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, a to pre vernejšie napodobnenie skutočnej situácie v sústave – zdanlivo rovnakí zákazníci môžu mať rôzny vplyv na DS, vzhľadom na rôzne miesta ich pripojenia do DS.

Súčinnosť laboratórií rozširuje možnosti testovania zdrojov.

Meranie vplyvu elektromobility

VSD zrealizovala od spustenia laboratória SILviacero meraní na nabíjacej stanici elektromobilov, ktorá je integrálnou súčasťou laboratória. Po analýzach výsledkov meraní je zrejmé, že nabíjaním elektromobilov predovšetkým nižšej strednej triedy je záťaž distribučnej sústavy značne nesymetrická.

To môže v niektorých miestach DS v budúcnosti viesť k prekročeniu dovolených hodnôt kvality elektriny dodávanej zákazníkom (limit pre nesymetriu je 2 %). Negatívne pôsobenie nesymetrickej záťaže na distribučnú sústavu je omnoho intenzívnejšie ako pôsobenie symetrickej záťaže.

Zjednodušene povedané, ak by nabíjanie elektromobilov bolo výhradne symetrické, bolo by možné do sústavy pripojiť 5-krát viac nabíjacích staníc rovnakého výkonu.

Po zohľadnení týchto poznatkov je VSD otvorená diskusii na širokom odbornom fóre o budúcnosti, rozvoji a potrebách elektromobility v SR z pohľadu všetkých zúčastnených strán.

Pripravení na budúcnosť

Rýchly nástup nových technológií, zvyšujúce sa legislatívne a technologické nároky, kladené na prevádzku distribučnej sústavy a aj jej zákazníkov, či snaha o plnenie štandardov kvality distribúcie elektriny motivuje spoločnosť VSD hľadať možnosti, ako tieto nároky naplniť.

Smart Industry Lab je nástrojom, pomocou ktorého je možné získať praktickú skúsenosť a poznatky o tom, aký vplyv majú nové technológie na DS, a tak vytvárať opatrenia na jej bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Zároveň rozširuje vzdelávací potenciál univerzity, keďže študenti majú možnosť pracovať priamo s technológiami blízkej budúcnosti a môžu sa tak ľahšie etablovať v reálnej praxi.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Medzivládna organizácia IIR/IIF so sídlom v Paríži a Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) organizujú dve paralelné konferencie o chladení.

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Vzorové projekty domov vypracovala Katedra technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU. Na vyžiadanie ich poskytujú bezplatne.

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

X
X
X
X