VSE
VSE
Belimo

Zúčtovateľ odchýlok

Zúčtovateľom odchýlok je osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok.

Zúčtovateľ odchýlok

  • Slovník |  30.11.2013 |  redakcia

Zúčtovanie odchýlok v Slovenskej republike zabezpečuje spoločnosť OKTE na základe zákona o energetike. OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE je dcérskou spoločnosťou monopolného prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany ÚRSO.

Zúčtovateľ odchýlok vykonáva svoju činnosť na základe platnej zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a údajov, ktoré mu účastníci trhu s elektrinou s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku poskytujú za účelom zúčtovania a vysporiadania platieb za odchýlku. Zúčtovateľ odchýlok vyhodnocuje odchýlku subjektom zúčtovania v štvrťhodinovom rozlíšení s podporou sedemdňovej registrácie denných diagramov v zmysle Pravidiel trhu (zdroj OKTE).

Zúčtovateľ odchýlok – organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – vykonáva:

  • organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,

  • zúčtovanie odchýlok,

  • súvisiace činnosti, najmä: správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu a centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

Zúčtovateľ odchýlok je povinný vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy. Na základe vyhodnotenia odchýlok musí zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania.

Členov predstavenstva OKTE schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.

Pôsobnosť zúčtovateľa odchýlky upravuje § 37 zákona o energetike.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X