Prišli sa inšpirovať do Mochoviec. Chorváti chcú stavať úložisko rádioaktívnych odpadov | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Prišli sa inšpirovať do Mochoviec. Chorváti chcú stavať úložisko rádioaktívnych odpadov

Chorvátsko rieši vyraďovanie jadrovej elektrárne Krško.

JAVYS

Foto: JAVYS

  • Aktuality |  01.05.2023 |  JAVYS / titulok a medzititulky: redakcia

Na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach pricestovala vyše dvadsaťčlenná chorvátska skupina. Tvorili ju najmä zástupcovia lokálnych komunít z regiónu, v ktorom má chorvátske úložisko vyrásť a zástupcovia Fondu na financovanie vyraďovania jadrovej elektrárne Krško.

Na Slovensku sa stretli okrem odborníkov zodpovedných za prevádzku Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov aj s predstaviteľmi miestnej samosprávy a zástupcami rôznych komunít, aby získali odpovede otázky súvisiace z prevádzkou jadrového zariadenia.

Podľa riaditeľa Fondu na financovanie vyraďovania JE Krško, Josipa Lebegnera, boli už vo vytipovanej lokalite v Chorvátsku vykonané prieskumné práce na zistenie stavu prirodzeného radiačného pozadia, podzemnej vody, pôdy a iných dôležitých parametrov a začali sa aktivity s miestnou komunitou, ako je elektronické poradenstvo, či možnosti stimulov pre rozvoj daného regiónu.

Zriaďovateľom Fondu je Chorvátska republika, ktorá spoločne ručí za záväzky Fondu. Fond je za svoju činnosť zodpovedný ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť energetiky, ktorým je Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja. Pôsobenie Fondu zahŕňa činnosti súvisiace so zhromažďovaním, uchovávaním a zvyšovaním hodnoty finančných prostriedkov na financovanie tvorby, revízie a realizácie Programu vyraďovania jadrovej elektrárne Krško a Programu nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne Krško.

Hovorili aj s miestnymi

Chorváti mali v rámci prezentácie a prehliadky RÚ RAO v Mochovciach možnosť oboznámiť sa s činnosťami súvisiacimi s nakladaním s rádioaktívnym odpadom s dôrazom na bezpečný spôsob jeho ukladania, prezrieť si úložné a kontrolné systémy a prevádzku objektov RÚ RAO v Mochovciach. V Chorvátsku by mohol byť pre ukladanie nízko rádioaktívnych odpadov využitý podobný úložný systém.

Po prezentácii a prehliadke nasledovala diskusia zástupcov komunít z Chorvátska so zástupcami komunít z okolia RÚ RAO v Mochovciach, vrátane starostov, včelárov, rybárov a poľnohospodárov, ktorí žijú v regióne, kde sa v bezprostrednej blízkosti RÚ RAO a jadrová elektráreň nachádzajú.

Miestni obyvatelia zdôraznili, že negatívneho vplyvu jadrových zariadení v ich blízkosti sa spočiatku obávali aj oni, no počas troch dekád spolužitia ich prevádzkované jadrové zariadenia ovplyvnili skôr pozitívne. Napríklad prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, udržaním mladých ľudí v regióne a rastom hodnoty nehnuteľností. Z daní, ktoré zaplatili prevádzkovatelia jadrových zariadení, bolo možné v okolitých obciach realizovať rôzne projekty na zlepšenie miestnej infraštruktúry. Napríklad výstavbu a opravy ciest, rekonštrukcie budov, odkanalizovanie obcí, či podporiť vybrané projekty miestnych komunít pre ich voľnočasové aktivity.

Naopak, prítomnosť kontaminantov v jednotlivých zložkách životného prostredia, poľnohospodárskych výrobkoch, v mlieku, mäse a v mede napriek obavám, nebola v analýzach realizovaných v pravidelných časových intervaloch identifikovaná. Miestni obyvatelia zdôraznili, že nezaregistrovali ani problém s distribúciou a predajom lokálnych produktov z dôvodu prítomnosti jadrových zariadení v regióne.

Chcú pracovať s komunitou

Zástupcovia spoločnosti JAVYS spoločným stretnutím a zmysluplnou diskusiou medzi chorvátskou a slovenskou komunitou prispeli k upevneniu spolupráce medzi budúcim prevádzkovateľom úložiska v Chorvátsku a zástupcami ich miestnych komunít, ktorá je nevyhnutná na ďalšej ceste smerujúcej k vybudovaniu bezpečného úložiska RAO v Chorvátsku.

V súlade s politikou spoločnosti JAVYS je spoločnosť pripravená aj naďalej poskytovať zahraničným partnerom služby s využitím bohatých skúseností z oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s RAO a pomáhať im tak v napredovaní. Poďakovanie patrí aj zástupcom miestnych komunít z okolia RÚ RAO, ktorí si našli priestor, aby otvorene diskutovali o skúsenostiach s prevádzkou jadrových zariadení v ich regióne a podelili sa o svoje cenné skúsenosti s chorvátskou komunitou.

Fond na financovanie vyraďovania JE Krško bude pokračovať v spolupráci s miestnou komunitou v Chorvátsku v informovaní obyvateľov a zvyšovať ich povedomie v danej oblasti.

Zdroj: JAVYS


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Nový štátny tajomník rezortu hospodárstva prichádza z energetiky

Nový štátny tajomník rezortu hospodárstva prichádza z energetiky

Vláda prijala personálny návrh ministra Dovhuna.

Komisia vyzvala štáty, aby prestali dotovať energie

Komisia vyzvala štáty, aby prestali dotovať energie

Európska komisia prijala 24. mája usmernenia členským štátom v rámci jarného balíka európskeho semestra 2023.