VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

SPP a Brantner budú v Nových Zámkoch ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán

Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky, hovorí generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

SPP

Nadhľadová vizualizácia zariadenia / Foto: SPP

Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort dnes predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu.

Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.

Na Energie-portal.sk sme o projekte podrobnejšie informovali už na jeseň 2020. Zámeru, ktorý SPP predložil povoľovacím orgánom, sme sa venovali v tomto článku.

Spracujú 60 000 ton odpadu ročne

Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ stojí z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení, na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii. Ide o environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

„Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Od tohto roku máme povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Už čoskoro, od januára 2023, sa na skládku nedostane neupravený komunálny odpad,“ pripomína Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. „Som rád, že vďaka iniciatíve spoločností SPP a Brantner vytvoríme riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, dlhodobo udržateľnú úroveň.“

CEBZ umožňuje zhodnotenie komunálneho odpadu na biometán a biokompost. „CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy,“ približuje technológiu Tibor Papp, generálny riaditeľ Brantner Green Solutions Slovakia.

„Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne ekologický bioplyn resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu. Z pohľadu odpadov očakávame, že technológia akceleruje mieru recyklácie v regióne o ďalších 70 %, ako aj zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70%.“

Nová technologická jednotka má stáť v areáli novozámockej spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením, ale ani prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta.

Moderná, automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať až 60 000 ton odpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý polrok 2022, s ukončením v decembri 2023. Predpokladané investičné náklady dosiahnu 30 miliónov eur, vrátane triediacej linky, ktorá vznikne súbežne v areáli spoločnosti Brantner na Vinohradoch.

Biometán dekarbonizuje ekonomiku

CEBZ v plnom rozsahu napĺňa ciele cirkulárnej ekonomiky. V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z komunálneho odpadu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto sa získajú napr. sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni a následne vo forme viacerých komodít, vrátane biometánu a biokompostu opätovne zužitkovaný v rôznych odvetviach hospodárstva.

Nesporným enviromentálnym pozitívom celého projektu bude významné zníženie skládkovaného odpadu, ako aj využitie biokompostu ako náhrady umelých hnojív, čo prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu. Toto je možné dosiahnuť vďaka tomu, že biologicky odpad tvoriaci výstup z triediacej linky bude spracovaný oddelene od biologického odpadu separovaného pri zdroji, ktorého zber sa v Nových Zámkoch úspešne rozbehol v tomto roku.

„Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky. Je možné ho vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Je možné ho využiť aj na vykurovanie rodinných domov. Samozrejme verím, že biometán využijeme aj na výrobu tepla v Nových Zámkoch. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ uzatvára generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

Podobný zámer predstavili SPP a Brantner aj v Martine a potenciál vidia aj v ďalších slovenských mestách. Projekty sú aktuálne posudzované zo strany príslušných štátnych orgánov.


Spoločnosť SPP je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.