Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie stanovuje rámcové podmienky a pravidlá pre vládne regulácie členských štátov v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

Ilustračné foto © Dreamstime.com

Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Stanovujú sa v nej záväzné národné ciele pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave.

Stanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa štatistických prenosov medzi členskými štátmi, spoločných projektov medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov, informovania a odbornej prípravy a prístupu k elektrizačnej sústave pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Smernicou sa tiež ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.

EÚ: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES

Smernica vymedzuje základné pojmy, určuje záväzné národné celkové ciele a opatrenia pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie, národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, pravidlá pre výpočet podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie, štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty a spoločné systémy podpory medzi členskými štátmi a ďalšie opatrenia.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.