Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

SEPS pozastavuje certifikácie pre batériové úložiská, ktoré majú poskytovať podporné služby

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy dočasne pozastavuje certifikáciu zariadení s obmedzenou zásobou energie.

batériové úložisko

Foto: Depositphotos

  • Spravodajstvo |  12.03.2024 |  TS SEPS / tiutlok a perec: redakcia

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) zaisťuje bezpečný a stabilný prenos elektriny na Slovensku a cezhraničnú spoluprácu s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav. Pri zabezpečovaní tejto úlohy zohrávajú dôležitú úlohu podporné služby (PpS), prostredníctvom ktorých je zabezpečená rovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny.

V záujme zabezpečenia porovnateľnej kvality PpS poskytovaných na rôznych typoch zariadení, SEPS dočasne pozastavuje proces predbežného schválenia nových poskytovateľov PpS a certifikácie aFRR zo zariadení s obmedzenou zásobou energie (batériové riešenia).

SEPS si uvedomuje príležitosti, ktoré prinášajú nové technológie spojené s akumuláciou elektriny a batériové úložiská v oblasti poskytovania podporných služieb. Zariadenia s obmedzenou zásobou energie, medzi ktoré patria aj batériové úložiská, môžu samostatne alebo v kombináciách s inými technologickými celkami typu výrobné alebo odberné zariadenie poskytovať PpS typu FCR, aFRR, mFRR a TRV3MIN. Tak sú v súčasnosti zadefinované technické požiadavky SEPS v dokumente B Technických podmienok.

Na nastavenie súčasných pravidiel pre aFRR v dokumente Technické podmienky však reagovali existujúci i potenciálni poskytovatelia PpS, ktorí upozornili na riziká pre bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy. V reálnej prevádzke by mohla byť bezpečnosť ohrozená najmä pri dlhodobej aktivácii PpS.

Z uvedeného dôvodu sa vedenie spoločnosti SEPS rozhodlo začať konzultácie s poskytovateľmi a zadať vypracovanie štúdie na posúdenie optimálnych podmienok pre uplatnenie PpS z batériových riešení. Do vyhodnotenia záverov štúdie SEPS dočasne pozastavuje proces predbežného schválenia pre nových poskytovateľov PpS a certifikácie aFRR na nové technológie spojené s akumuláciou elektriny v batériových úložiskách.

O týchto krokoch vedenie SEPS informovalo MH SR a ÚRSO.

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos silovej elektriny z/do zahraničia.

Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out).

Typy podporných služieb

  • FCR (rezerva na zachovanie frekvencie),
  • aFRR+ (rezerva na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou kladná),
  • aFRR- (rezerva na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou záporná),
  • TRV3MIN+ (terciárna regulácia činného výkonu a frekvencie, 3-minútová kladná),
  • TRV3MIN- (terciárna regulácia činného výkonu a frekvencie, 3-minútová záporná),
  • mFRR+ (rezerva na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou kladná),
  • mFRR- (rezerva na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou záporná).

Zdroj: Tlačová správa SEPS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.