NO DIG konferencia
VSE
Belimo

Príspevok na obnovu domu pokryje aj zateplenie a nový kotol. Tu sú prvé podrobnosti

Jednou z podmienok na získanie dotácie bude minimálne 30 % úspora primárnej energie.

rekonštrukcia domu

Foto: Depositphotos

  • Aktuality |  12.01.2022 |  Radovan Potočár

Aktualizácia 6. 4. 2022: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo aktualizované podmienky podpory. O všetkých dôležitých zmenách sa dozviete v novom článku


Plánujete rekonštrukciu svojho rodinného domu? Oplatí sa vám počkať. Vlastníci rodinných domov budú môcť v roku 2022 žiadať o dotácie, ktoré im čiastočne pokryjú, napríklad, náklady na zatepľovanie, zelenú strechu, ale aj nový zdroj energie ako tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, solárne panely či plynový kondenzačný kotol.

Vyplýva to z informácií o novom dotačnom programe, ktorý zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Web projektu (odkaz nájdete v závere článku) agentúra pôvodne plánovala spustiť v decembri 2021, jeho prvú verziu s prvými základnými údajmi napokon uviedli do prevádzky až včera, 11. januára 2022.

Ako bolo známe už v roku 2021, majitelia rodinných domov budú môcť získať príspevok maximálne vo výške 16 600 eur, pričom dotácia smie pokryť nanajvýš 50 % oprávnených výdavkov. Zvyšok nákladov môžu vlastníci domov pokryť úverom, a to aj bez vlastnej spoluúčasti či ručenia nehnuteľnosťou. Za časť úverov sa zaručí Európska banka pre obnovu a rozvoj.

V článku sa dozviete:

  • pre koho a na aké domy budú príspevky určené,
  • aké opatrenia môže príspevok pokryť,
  • kedy SAŽP plánuje otvoriť prvú výzvu,
  • ako sa bude žiadať o príspevky.

Príspevky pôjdu len na rodinné domy

Realizáciu nového dotačného programu, na ktorý je vyčlenených 528 miliónov eur zo slovenského Plánu obnovy a odolnosti, SAŽP naplánovala na roky 2022 až 2026.

Podávanie žiadostí o príspevok sa má spustiť v druhom polroku 2022. Dotácie majú podporiť rekonštrukcie približne 30 000 starších rodinných domov.

SAŽP plánuje prideliť príspevky jednak pre pripravované projekty, ktoré budú realizované po zverejnení prvej výzvy v treťom štvrťroku 2022 a podaní žiadosti o podporu, ako aj pre už zrealizované obnovy rodinných domov, ktorých obnova sa však začne po zverejnení podmienok oprávnenosti. Majitelia, ktorí už stihli svoje domy obnoviť alebo rekonštrukciu rozbehnú v prvom polroku 2022, tak nebudú môcť získať podporu.

„Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy,“ informovala SAŽP na webe projektu.

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade, ak má rodinný dom viacerých vlastníkov, žiadateľom bude osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Zároveň platí, že príspevok bude možné využiť iba na nehnuteľnosť, ktorá je vedená v liste vlastníctva ako „rodinný dom.“ Okrem toho bude tiež potrebné, aby bol daný dom odborne spôsobilou osobou pri spracovávaní projektovej dokumentácie (alebo energetického certifikátu) zatriedený do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov.

Podmienkou okrem iného je, že v dome nesmú byť viac ako tri bytové jednotky. V opačnom prípade by totiž podľa legislatívy už išlo o „bytový dom.“

Foto: Energie-portal.sk

Čo môže dotácia na obnovu domu pokryť?

Vlastník domu bude môcť využiť príspevok buď iba na jedno opatrenie alebo na kombináciu viacerých opatrení. „Dôraz bude na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy,“ priblížila SAŽP.

Jednou zo základných podmienok na získanie dotácie bude, dotačný program podporí iba tie projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30 % úspory primárnej energie. 

VSE

Definitívny zoznam podporovaných opatrení a požadovaných parametrov agentúra zverejní až v podmienkach oprávnenosti na získanie dotácie. Medzi plánované opatrenia, na ktoré SAŽP podľa zverejnených informácií zamýšľa poskytovať podporu patrí:

1. Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností

V rámci tejto kategórie opatrení sa majú príspevky uplatňovať na zateplenie obvodného plášťa alebo strešného plášťa, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne či výmena otvorových konštrukcií, napríklad okien.

Príspevky na obnovu rodinných domov by tak mali nahradiť dotácie na zatepľovanie, ktoré rezort dopravy rozdeľoval naposledy v roku 2021.

2. Inštalácia zdroja energie

Príspevok bude podľa zámeru SAŽP možné získať aj na nový zdroj energie využívajúci obnoviteľné zdroje energie (OZE) na výrobu tepla, ohrev vody či výrobu elektriny. Konkrétne má ísť o tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a slnečné kolektory, na ktoré domácnosti môžu získať dotáciu aj prostredníctvom už existujúceho programu Zelená domácnostiam II.

Okrem toho dotácia bude môcť pokryť aj náklady na nové zariadenia využívajúce odpadové teplo v rámci vetrania, teda rekuperačné jednotky.

Zámer SAŽP v rámci inštalácii zdrojov energie zahŕňa taktiež výmenu neefektívnych zdrojov tepla za plynové kondenzačné kotly. Na tento účel agentúra zamýšľala rozdeľovať tzv. kotlíkové dotácie už v minulosti, a to z eurofondov. Rezort životného prostredia však ako riadiaci orgán príslušného operačného programu projekt neschválil.

3. Tieniaca technika

K ďalším podporovaným opatreniam má podľa zámeru SAŽP patriť tiež inštalácia tieniacej techniky. Príspevok bude možné využiť na obyčajné vonkajšie žalúzie či IQ vonkajšie žalúzie.

4. Odstránenie azbestu

Vlastníci domov budú môcť príspevok využiť tiež na odstránenie azbestu, a to z obkladu stien, ako aj zo strešnej krytiny.

Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s odstraňovaním azbestu hovorilo o novom dotačnom programe už v roku 2020. Z pôvodného zámeru rezortu však napokon zišlo a odstraňovanie azbestových materiálov z rodinných domov, akými sú napríklad eternitové strechy, majú podporiť práve príspevky v rámci komplexnej obnovy budov.

Okrem toho je však v stále hre aj to, že dotácie zamerané špecificky na odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu bude poskytovať Environmentálny fond. Téme sa podrobnejšie venujeme na Odpady-portal.sk.

5. Zelené strechy

Ďalším opatrením oprávneným na získanie dotácie má byť vybudovanie tzv. zelenej strechy, a to v intenzívnom, ako aj extenzívnom variante.

Táto technológia zatiaľ na Slovensku patrí medzi málo využívané postupy, napríklad v susednom Česku však zažíva veľký rozmach. O perspektíve zelených striech na Slovensku sa dozviete viac v rozhovore Voda-portal.sk s predsedom Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

6. Akumulačné nádrže

Príspevok budú môcť vlastníci domov podľa zámeru SAŽP využiť tiež na akumulačné nádrže na dažďovú vodu, a to na nadzemné nádrže s čerpadlom, ako aj bez čerpadla.

7. Dokumentácia

Okrem samotných stavebných prác či inštalácií nových zdrojov energie SAŽP počíta s tým, že medzi oprávnené výdavky budú patriť aj náklady na prípravu dokumentácie. Konkrétne má ísť o projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia, a energetický certifikát po obnove rodinného domu. 

VIESSMANN

Prvé dotácie budú v druhom polroku 2022 

Vlastníci nehnuteľností, ktorí sa rozhodnú využiť príspevok na obnovu svojho rodinného domu, budú mať k dispozícii dve možnosti ako financovať rekonštrukciu.

Prvou možnosťou je, že žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na webe www.obnovdomov.sk. Potrebné dokumenty SAŽP špecifikuje v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu následne žiadateľ predloží na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú SAŽP plánuje vyhlásiť v druhej polovici roka 2022.

Druhou možnosťou je, že žiadateľ začne s obnovou rodinného domu až po zverejnení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, SAŽP spresní v samotnej výzve.

„Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy,“ priblížila agentúra.

Základné informácie o dotačnom programe predstavil rezort životného prostredia už na jar 2021. Pozrite si naše video.


Žiadosť o príspevok vybavíte elektronicky

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 8. - 14. 7. 2024

Monitoring energetiky | 8. - 14. 7. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Klimatické plány predložilo Bruselu zatiaľ iba pár krajín

Klimatické plány predložilo Bruselu zatiaľ iba pár krajín

Do konca júna mali členské štáty EÚ zaslať Komisii revidované finálne verzie NECP. Nespravilo tak ani Slovensko.

Monitoring energetiky | 1. - 7. 7. 2024

Monitoring energetiky | 1. - 7. 7. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X