Pozvánka na školenie: Energetický audit a certifikácia budov | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
VSE

Pozvánka na školenie: Energetický audit a certifikácia budov

Školenie AHK Slowakei sprostredkuje prehľad o najdôležitejších technických predpokladoch a postupoch pre energetický audit.

Pozvánka na školenie: Energetický audit a certifikácia budov

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) organizuje vzdelávací kurz - Energetický audit, ktorý je nástrojom na identifikovanie súčasného stavu technických zariadení a budov a vypracovanie návrhu efektívnej úspory energií.

Informácie o kurze

 • Rozsah kurzu: 6 dní online + 2 dni prezenčne v 2-dňových blokoch, spolu 60 vyučovacích hodín
 • Forma kurzu: prezenčne a online
 • Prednášací jazyk: slovenský
 • Maximálny počet účastníkov: 15
 • Cena kurzu: 730 € bez DPH

Termíny kurzu

 1. modul: 21. - 22. 4. 2022
 2. modul: 19. - 20. 5. 2022
 3. modul: 7. - 8. 6. 2022
 4. modul: 14. - 15. 7. 2022 (po dohode s účastníkmi)

Garant kurzu

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Cieľ kurzu

poskytnutie ucelených informácií, výpočtové postupy a praktické poznatky, vychádzajúce z legislatívy EÚ a technických noriem STN EN, týkajúce sa energetického hodnotenia procesov v priemysle ako i certifikácie budov

Obsah kurzu

 • Energetická legislatíva
 • Energetické požiadavky na budovy
 • Energetický audit
 • Energetický certifikát
 • Energeticky úsporné opatrenia
 • Technicko-ekonomické posúdenie
 • Príklady z praxe

Absolvent kurzu dostane materiály, ktorých naštudovanie je vhodným predpokladom pre vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti, či už pre energetické audity alebo certifikáty.

Viac informácií získate na stránke AHK Slowakei
Stiahnite si prihlášku na podujatie

Značky
AHK Slowakei

Mohlo by vás zaujímať

Fúzna technológia má sprístupniť geotermálnu energiu aj v extrémnej hĺbke pod zemou

Fúzna technológia má sprístupniť geotermálnu energiu aj v extrémnej hĺbke pod zemou

Testovací geotermálny vrt dosiahne teplotu stoviek stupňov Celzia v hĺbke desiatok kilometrov.

Prvé školy budú využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltike od SPP

Prvé školy budú využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltike od SPP

V rámci pilotného projektu pre školy poskytne SPP svoje know-how a vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné povolenia.

Bytový podnik zmodernizoval zdroj tepla a pridal výrobu elektriny. Investíciu splatia úspory

Bytový podnik zmodernizoval zdroj tepla a pridal výrobu elektriny. Investíciu splatia úspory

Náklady na rozsiahlu modernizáciu sa pokryjú z energetických úspor počas najbližších 10 rokov, mesto ani bytový podnik nemuseli do projektu vstúpiť s priamou investíciou.