VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pripravila 22. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na konci októbra v Senci.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava

pozývajú na 22. medzinárodnú konferenciu

Meranie a rozpočítanie tepla 2023


Konferencia je zameraná na odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozpočítavateľmi tepla konečným spotrebiteľom, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerov, pracovníkov miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Pozornosť bude tradične venovaná určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 26. - 27. októbra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec

Odborný garant:

 • Ing. Michal Piterka | SBD Komárno, mpiterka@azet.sk

Prípravný výbor:

 • Eliana Kostolány, Techem, s.r.o., Bratislava
 • Mgr. Jana Machková, ista SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
 • Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica
 • Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno (CZ)

Program konferencie

26. 10. 2023 štvrtok

08.00 - 08.50 h. Registrácia účastníkov

08.50 - 09.00 h. Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

09.00 - 10.40 h. I. SEKCIA

 1. Nové požiadavky slovenskej a európskej legislatívy | Miroslav Mariaš, MH SR Bratislava
 2. Zmeny pri rozpočítavaní tepla a teplej vody | Miroslav Petrus, MH SR Bratislava
 3. Vývoj energetickej legislatívy v rokoch 2021 - 2022 | Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo, Komárno
 4. Nejnovější změny v rozúčtování, platné od roku 2024 v ČR | Holyszewski Petr, ENBRA a.s., Brno, Česká republika

10.40 - 11.10 h. Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h. II. SEKCIA

 1. Elektromagnetický smog | Jozef Hlucháň, TECHEM spol. s r.o.
 2. Aké zmeny čakajú poskytovateľov služieb rozpočítavania nákladov na teplo a vodu? | Sylvia Martinkovičová, Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.
 3. Zz/Sz a merná spotreba tepla na vykurovanie | Eliana Kostolány, TECHEM spol. s r.o.
 4. Automatizovaný zber údajov z meračov spotreby | Ján Bartko, Nobius Metering, s.r.o., Nitra

12.50  - 14.00 h. Prestávka na obed

14.00 - 15.40 h. III. SEKCIA

 1. Domové kotolne - opatrenia MH v oblasti cien plynu | Miroslav Verčimák, ZSVB, Košice
 2. Názov prednášky bude doplnený neskôr | Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
 3. Inovácie v oblasti diaľkového zberu dát z meracích prístrojov pre rok 2024 | Pavol Hlaváč, Certa K s.r.o., Nitra
 4. Názov prednášky bude doplnený neskôr | Patrik Durdiak, HERZ Bernolákovo

15.40 - 16.00 h. Prestávka na kávu

16.00 - 17.40 h. IV. SEKCIA

 1. Možnosti využitia privátnej LoRaWAN siete | Jozef Vincze, Ing. Kvetoslava Báchoríková, Siemens s.r.o.
 2. Trojcestný ventil ako jeden z nástrojov šetrenia energiou | Mária Kurčová, SvF STU v Bratislave
 3. Meníme svet poistenia | Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

19.30 h. Večera a spoločenský večer


27. 10. 2023 piatok

08.30 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 12.00 h. DISKUSNÉ FÓRUM

Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Diskutujúci: Miroslav Petrus, MH SR, Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko, Vladimír Weisz, ARTAV Slovensko, Eliana Kostolány, ARTAV Slovensko, Jana Machková, ARTAV Slovensko, Karol Teliščák, SOI, Ján Macík, SOI

12.30 - 12.45 h. Záver a vyhodnotenie konferencie
Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová | SSTP, Koceľova 15 | Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

Editorka zborníka:

Ing. Taťjana Jánošková | SvF STU v Bratislave
tatjana.janoskova@stuba.sk

Stiahnite si pozvánku a program konferencie.
Stiahnite si prihlášku na podujatie.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.