Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Elektrina

Definície elektriny a ďalších pojmov v oblasti energeticky určuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Elektrina

  • Slovník |  15.09.2011 |  redakcia

Foto © Dreamstime.com

Výroba elektriny

Výrobca elektriny je každá fyzická alebo právnická osoba vyrábajúca elektrinu. Najvýznamnejším výrobcom elektriny v SR sú Slovenské elektrárne (66 % patrí talianskej skupine Enel), ktoré v roku 2007 zabezpečovali (po započítaní dodávok z vykupovaných zdrojov) až 78 % spotreby elektriny v SR. SE majú 5 749 MWe hrubého výkonu a výrobný mix tvorí 34 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne (*september 2011).

Prenos elektriny

Prenos elektriny je preprava elektriny v prepojenej sústave veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s cieľom jej prepravy koncovým odberateľom alebo distribútorom. Preprava elektriny nezahŕňa jej dodávku.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je každý, kto je zodpovedný za prevádzku, zabezpečovanie údržby a rozvoj prenosovej sústavy v danej oblasti, prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po prenose elektriny. Na Slovensku je to Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.


Novinky zo sveta energií a energetiky na portáli Energie-portal.sk prináša i Facebook

Z čoho sa skladá cena za dodávku elektrickej energie?


Distribúcia elektriny

Distribúcia je preprava elektriny vo vysokonapäťových, strednonapäťových a nízkonapäťových distribučných sústavách s cieľom jej distribuovania odberateľom. Distribúcia nezahŕňa jej dodávku.

Prevádzkovateľom distribučnej sústavy je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za prevádzku, zabezpečovanie údržby, a v prípade potreby rozvoj distribučnej sústavy v danej oblasti a prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po distribúcii elektriny.

Na Slovensku dominujú tri distribučné spoločnosti ZSE–Distribúcia, a. s. (dcéra ZSE, 40 % podiel nemeckej E.ON, 9 % EBOR), Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a. s. (dcéra ZSE, 49 % podiel francúzskej Electricité de France International, 51% FNM) a Východoslovenská distribučná, a. s. (dcéra VSE, 49 % podiel nemeckej RWE). V SR pôsobí celkovo 178 držiteľov povolenia na distribúciu elektriny (2010).

Dodávka elektriny

Dodávka je predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja. Hlavní koncoví dodávatelia elektriny: ZSE-Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Podiel týchto troch dodávateľov elektriny na trhu predstavuje viac ako 58 % celkovej spotreby SR. Na Slovensku je k dnešnému dňu 38 dodávateľov elektrickej energie, ktorí majú platné povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Značky
cena elektriny

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X