VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Za prekvapivým zvýšením podielu OZE je pálenie dreva v domácnostiach (píše Ján Karaba)

Prekvapivý nárast podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) má prozaický dôvod: slovenské domácnosti spaľujú pri vykurovaní významné množstvo biomasy.

Za prekvapivým zvýšením podielu OZE je pálenie dreva v domácnostiach (píše Ján Karaba)

Ján Karaba / Foto: Energie-portal.sk

Aj uplynulý týždeň sa v médiách veľa písalo o plnení záväzkov voči EÚ. Kým niektoré médiá bez hlbšieho skúmania napísali o „skvelých číslach“ z Eurostatu, iné sa na tému pozreli bližšie.

V SAPI sme problematiku poňali doslova investigatívnym spôsobom a z pôvodných informácií o tom, že za nárastom má stáť doplnenie údajov o OZE v domácnostiach (najmä tepelných čerpadiel), ktoré sme sa dozvedeli od Karola Galeka, štátneho tajomníka MH SR, sa nakoniec vykľulo niečo úplne iné.

Keďže sekcia Ministerstva hospodárstva, ktorá má na starosti energetickú a surovinou politiku, nám nevedela zdôvodniť údaje, ktoré sa zrazu ocitli v priebehu decembra v štatistikách Eurostatu, pátrali sme ďalej po zdroji týchto údajov na Štatistickom úrade a SHMÚ.

Zistili sme, že za prekvapivým nárastom podielu OZE je v skutočnosti oveľa prozaickejší dôvod - slovenské domácnosti spaľujú pri vykurovaní významné množstvo biomasy. Toto sme asi všetci vedeli, avšak údaje o domácnostiach zjavne neboli doteraz Eurostatu nahlasované v takom rozsahu, aký zodpovedá realite.

Dialo sa tak až do roku 2020, kedy údaje o spotrebe energie z tuhej biomasy v domácnostiach za rok 2019 Štatistický úrad bez bližšieho skúmania nahlásil Eurostatu, len na základe špeciálnej štúdie vypracovanej SHMÚ v rámci projektu "Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov". 

SHMÚ zisťoval túto spotrebu energie v domácnostiach spolu s inými údajmi pomocou dotazníkového prieskumu na vzorke 1549 domácností nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch SR. Z týchto údajov sa potom extrapolovala spotreba energie v domácnostiach pre celé Slovensko.


Mohlo by vás zaujímať:


Výsledkom je nárast spotreby o 22627 TJ (t.j. o 91% oproti roku 2018) v oblasti, ktorú Štatistický úrad vo svojej ročenke Energetika 2019 popisuje ako "Tuhá biomasa Drevo/Drevný odpad/Ostatný tuhý odpad".

A práve tento údaj, prepočítaný na jednotky ktoe, sa ocitol v štatistikách Eurostatu ako zvýšenie podielu OZE na konečnej hrubej spotrebe tepla a chladu za rok 2019. Dôležitou poznámkou je, že SHMÚ v rámci štúdie nezisťoval pôvod biomasy.

Prečo sa však spotreba energie z OZE v domácnostiach doteraz nezisťovala? V skutočnosti sa zisťovala, keďže SHMÚ prvýkrát realizoval prieskum v roku 2018. SHMÚ teda má k dispozícii údaje aj minimálne za roky 2017 a 2018 a tieto boli podľa našich zistení poskytnuté Štatistickému úradu.

Z doteraz neznámeho dôvodu ich však Štatistický úrad ďalej nespracoval a nenahlásil Eurostatu. Ponechajme teraz stranou otázku, prečo sa tieto energetické štatistiky aj napriek Nariadeniu EÚ z roku 2008 nezisťovali skôr.

Pre naše odvetvie OZE je oveľa dôležitejšia skutočnosť, že ani SHMÚ ani Štatistický úrad (a už vôbec nie Ministerstvo hospodárstva) neskúmali pri údajoch o spotrebe tuhej biomasy jej pôvod, t.j. či sa naozaj táto biomasa dá považovať za obnoviteľný zdroj energie.

EÚ totiž v súvislosti s používaním biomasy na energetické účely vydala viacero právnych predpisov, ktoré riešia súlad využitia biomasy s kritériami trvalej udržateľnosti. Tieto sú napríklad explicitne uvedené v článkoch 26 - 28 Smernice EÚ o OZE.

Ak si to podčiarkneme a zhrnieme, z vyššie uvedených zistení vyplýva:

  1. K prekvapivému nárastu podielu OZE za rok 2019 v skutočnosti nemalo dôjsť, lebo údaje o biomase boli dostupné už aj za roky 2018 a 2017.
  2. Je veľmi pravdepodobné, že nahlásené údaje o biomase nie sú v skutočnosti plne v súlade s EÚ kritériami udržateľnosti biomasy, a preto by sa táto časť spotreby energie nemala bez ďalšieho skúmania paušálne považovať za OZE.

Ján Karaba, riaditeľ SAPIDiskusia (2)

  1. pavolkosa1959@gmail.com29.01.2021 (08:39)
    Dobrý deň Ja dosť dobre nechápem čo stále vadí pánu Tarabovi na zvýšení podielu biomasy v palivovom mixe Slovenska (štatisticky). Veď to je iba hra čísel. Svojho času sme boli na exkurzii v Rakúsku a okrem iného sme boli aj súkromnej firme, ktorá na zákazku rakúskej vlády spracováva zadané celoštátne štatistiky, Jedna z nich sa týkala aj energetických tokov . Keď sme sa pýtali ako dospeli k pomerne veľkej časti spotreby biomasy v domácnostiach, tak sa trocha vrteli, ale potom povedali že na základne cenzovného prieskumu a následne prepočítaním technickým koeficientom (nepripomína Vám to niečo aspoň starším - "bulharská konštanta" je číslo, ktorým, keď vynásobíte akékoľvek číslo dostanete to číslo, ktoré potrebujete). Čiže aj naši západní susedia, ktorí sú lídrami v OZE sa tiež nejako správajú. Naše hodnoty spotreby biomasy sú možno ešte vyššie ako boli napočítané (určite tam nie je započítaná spotreba MRK - Letanovce a pod., a tí iným ako drevom nekúria, no a pri tých hodnotách mernej spotreby na "obytnú" budovu. To len na margo toho že sa tu operuje tzv. udržateľnosťou biomasy na energetické účely pri spotrebe v RD, podľa kritérií EÚ, žije tu EÚ - odosobnená inštitúcia, alebo konkrétni ľudia. Svojho času presadili opoziční, terajší koaliční politici novelu zákona č.309/2009 . z. o podpore OZE, kde sa zakázalo používať určitá časť drevnej biomasy (udržateľná) na výrobu elektriny. V podstate bezpohlavná novela, pretože sa nevyriešil exaktný spôsob kontroly (horúci zemiak si prehadzujú ÚRSO a Obchodná inšpekcia) viac menej sa všetko deje na papieri a ako vieme papier znesie všetko. Na výrobu tepla sa to nevzťahuje a čo so zdrojmi KVET spaľujúcimi biomasu so súčasnou výrobou elektriny a tepla, ako to oddeliť na vstupe do kotla ???? Minule som sa tiež vyjadril k danej problematike, iba zopakujem citát Marka Twaina : "Poznám lož, nehoráznu lož a štatistiku" ! a nehoráznou lžou je , že je biomasa CO2 neutrálna, tu niekde to začína - howg.
  2. Erik F.29.01.2021 (15:44)
    Dobrý deň, biomasa, ktorá sa spaľuje v domácnostiach nemá ani nebude mať kontrolu a overovanie podľa smernice EÚ ani nár. legislatívy. O problémoch s jej spaľovaním sa však oveľa odbornejšie dočítate napr. v rozhovore na euractive https://euractiv.sk/section/energetika/interview/analyticka-shmu-cisla-o-spotrebe-biomasy-nesedeli-uz-roky-nikoho-to-nezaujimalo/. V mnohých veciach miešate jablká z hruškami a pomarančmi. P. Karaba – 1) P. Galek aspoň v rozhovore na tomto portáli povedal, že ide o biomasu a (po)mohli údaje o tep. čerpadlách, čiže nielen čerpadlá. https://www.energie-portal.sk/Dokument/karol-galek-odpajanie-od-czt-zastavil-premier-oze-podporime-cez-novu-schemu-106730.aspx 2) Stále platná smernica EÚ o OZE 2009/28/ES uvádza len kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny – čl. 17 - 19, nie pre biomasu a určite nie drevnú. Píšete o kritériách udržateľnosti biomasy, ktoré neexistujú dnes, neboli ani v 2019, ani predtým. 3) Nová smernica EÚ o OZE 2018/2001 v čl. 29 – 31 (nie 26 – 28 ako uvádzate) pridáva palivá z biomasy. Podľa bodu (104) „s cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie by sa kritériá Únie týkajúce sa udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov mali vzťahovať iba na elektrinu a teplo z palív z biomasy vyrobené v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom najmenej 20 MW.“ Poznáte domácnosť, ktorá by doma kúrila v kotle s príkonom 20 MWt??? Toto ustanovenie reflektuje záväzný čl. 29 ods. 1 smernice 2018/2001 – „Palivá z biomasy musia spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v odsekoch 2 až 7 a 10, ak sa používajú v zariadeniach na výrobu elektriny, tepla a chladu, alebo palivá s celkovým menovitým tepelným príkonom aspoň 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy a s celkovým menovitým tepelným príkonom aspoň 2 MW v prípade plynných palív z biomasy. Členské štáty môžu uplatniť kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižším celkovým menovitým tepelným príkonom.“ Pochybujem o tom, že v niektorom štáte EÚ pri nepovinnom sprísnení zavedú limit na najmenšie kotly v domácnostiach. Ale nechám sa prekvapiť. Toto je v každom prípade explicitne uvedené v novej smernici... P. Kosa – Súhlas. Dodám, že predmetná „bezpohlavná“ novela 309/2009 sa vzťahuje len na výrobu elektriny z biomasy, nie tepla, a len na tú elektrinu, na ktorú je podpora podľa tohto zákona. P. šéfredaktor - neodporúčajte názor, ktorý sa okolo faktov len mihne.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.