Predplatený odber aj obnovy budov. Vedci zo SAV navrhli riešenia energetickej chudoby | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Predplatený odber aj obnovy budov. Vedci zo SAV navrhli riešenia energetickej chudoby

Kým podľa jedného z indikátorov energetická chudoba ohrozuje zhruba 10 % slovenských domácností, podľa iného ukazovateľa je v ohrození každá druhá domácnosť.

obnova budov

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším podielom nákladov domácností na energie ku celkovým výdavkom. Viac ako polovica domácností vynakladá na účty za energie viac ako 10 % z príjmu, čím sa nachádzajú v ohrození energetickej chudoby. S tým, že štát by mal podporovať nízkopríjmové domácnosti, ktoré čelia vysokým nákladom na energie, súhlasí až 62,8 % osôb.

S odvolaním na výsledky výskumnej správy Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky to uviedla Slovenská klimatická iniciatíva (SKI).

Výskumnú správu vypracovali Dušana Dokupilová a Richard Filčák z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Daniel Gerbery z Filozickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave.

„Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení vlády zaviazala k riešeniu energetickej chudoby. Prišla však ďalšia zima a ohrozené domácnosti opäť zostávajú bez cielenej podpory. Trpia tým ľudia aj životné prostredie. Častejšie smogové situácie navyše zhoršujú naše zdravie a zvyšujú riziko infekčných ochorení,“ povedala Liliana Rástocká zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Problémom je energetická neefektívnosť

Energetická chudoba sa vo svojom základnom popise označuje ako neschopnosť vykurovať dom na adekvátnu, bezpečnú a pohodlnú teplotu kvôli nízkym príjmom a neadekvátnemu, energeticky neefektívnemu obydliu.

Nie je to teda len otázka príjmov a výdavkov. Problémy môžu súvisieť aj so zlým stavom budovy, vybavením dostatočnou infraštruktúrou, či slabou informovanosťou.

„Dôležité však tiež zostáva, aby sme pri riešení riešenia energetickej chudoby mysleli na budúce generácie a nastavili ich udržateľne, v súlade s našimi dekarbonizačnými cieľmi,“ zdôrazňuje SKI.

Situácia sa zlepšila

Celkové náklady na bývanie predstavovali v roku 2018 17,2 % disponibilného príjmu domácností, čo bolo štyri percentuálne body pod priemerom EÚ. Medziročne sa tento podiel znížil o viac než tri percentuálne body. O najnovších číslach Eurostatu za rok 2019 sme na Energie-portal.sk informovali začiatkom týždňa.

Zásadne odlišná je situácia osôb žijúcich pod hranicou chudoby. Výdavky na bývanie im odoberajú takmer tretinu disponibilného príjmu (32,2% v roku 2018).

„Z dlhodobého hľadiska zažívajú chudobní v súčasnosti „najlepšie obdobie“, pretože váha výdavkov na bývanie bola v roku 2018 na historickom minime. Napriek tomu rozdiel oproti celoslovenskému priemeru a situácii osôb nad hranicou chudoby zostáva obrovský,“ píše sa vo výskumnej správe.

Koľko domácností je ohrozených?

Kľúčovou otázkou pri riešení energetickej chudoby je, ako identifikovať domácnosti, ktoré ňou sú ohrozené. Vedci zo SAV preto vo svojej správe zhrnuli viacero nástrojov, ako určiť takú úroveň podielu výdavkov na energie vo vzťahu k disponibilnému príjmu, ktorá by jasne definovala zraniteľné domácnosti.

Najčastejšie používaným kritériom pre identifikáciu je hranica 10 % – ide teda o domácnosti, ktorých náklady na energie predstavujú viac ako 10 % podiel disponibilného príjmu. Slovensko podľa tohto kritéria patrí ku krajinám s najvyšším podielom nákladov domácností na energie ku celkovým výdavkom.

„Na základe takto nastaveného indikátora by energetickou chudobou bolo ohrozených 54% domácností,“ zhrnuli výskumníci. Ako však ďalej uviedli, v súčasnosti je tendencia používať skôr indikátor 2M, ktorý je prispôsobený príjmovej a výdavkovej situácii v krajine.

„Nová hranica sa počíta na základe dvojnásobku národného mediánu. Teda energeticky chudobná je tá domácnosť, ktorej podiel nákladov na energie prevyšuje dvojnásobok národného mediánu,“ vysvetlili autori správy.

V prípade Slovenska sú to domácnosti, ktoré na energie ročne minú viac ako 1 080 eur. V takomto prípade je energetickou chudobou zasiahnutých 10,6 % domácností. Vyhodnotením tohto indikátora sa medzi energeticky chudobných dostanú domácnosti s nákladmi na energie tvoriacimi viac ako 21 % z ich disponibilných príjmov.

„Najviac ohrození energetickou chudobou, na základe tejto definície, sú obyvatelia Nitrianskeho a Banskobystrického kraja žijúci v samostatných rodinných domoch v malých obciach,“ zhrnuli výskumníci.

Navrhli osem odporúčaní

Autori výskumnej správy v materiáli zároveň predložili osem konkrétnych návrhov, ako problém energetickej chudoby riešiť:

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Úvodník Radovana Kazdu vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 07-09/2023 s prílohou ENERGO.

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Zaplatiť si dostatočné vykúrenie domácnosti je problém najmä pre obyvateľov južnej Európy, ukazuje štatistika Eurostatu.