VSE
VSE
Belimo

Pozvánka: Stredoeurópska energetická konferencia 2023

Témou sedemnásteho ročníka CEEC konferencie budú výzvy, ktorým bude čeliť energetický sektor v nadchádzajúcich rokoch.

Pozvánka: Stredoeurópska energetická konferencia 2023

CEEC 2023

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA – Slovak Foreign Policy Association) pozýva na odbornú konferenciu

Central European Energy Conference CEEC 2023


Účelom výročnej konferencie CEEC je prediskutovať a posúdiť aktuálne otázky týkajúce sa energetickej a klimatickej politiky v strednej Európe v kontexte rozvoja politiky EÚ. Konferencia CEEC má dve ambície: po prvé, spojiť popredných aktérov zo stredoeurópskeho energetického sektora, a po druhé, pomôcť nájsť lepšie riešenia energetickej a klimatickej politiky pre EÚ s aktívnejšou a angažovanejšou úlohou pre strednú Európu.

Konferencia poskytne odborníkom a tvorcom rozhodovacích právomocí platformu na diskusiu o dôležitých otázkach dňa z dlhodobého hľadiska. Jednotlivé bloky konferencie zahŕňajú témy, akými sú:

 • opatrenia v oblasti reakcie na európsku energetickú krízu
 • návrhy reformy trhu s elektrickou energiou
 • zelená obnova a rekonštrukcia Ukrajiny
 • zelené financovanie; udržateľná mobilita
 • bezpečnosť dodávok jadra a zemného plynu.

Termín a miesto konania

 • 20. - 21. novembra 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel Sheraton, Bratislava

Program

20. 11. 2023 pondelok

9.00 - 9.30 h.
Privítanie a úvodné slovo | Veronika Oravcová, riaditeľka CEEC, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

9.30 - 11.00 h.
Panel I. Európska zelená dohoda: Je Európa na dobrej ceste k splneniu svojich záväzkov?

 • Moderátor: Zástupca Medzinárodnej energetickej agentúry (TBA)
 • Hlavný rečník: Kurt Vandenberghe, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA)

Diskutujúci:
Vladimír Bilčík, poslanec Európskeho parlamentu
Adam Cwetsch, vedúci oddelenia European Green Deal, Energetické spoločenstvo

11.00 - 11.20 h.
Prestávka

11.20 - 12.20 h.
Panel II. Prezentácia Svetovej energetickej vyhliadky

Tento panel sa bude konať v spolupráci s Medzinárodnou energetickou agentúrou a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 • Predseda: Ingrid Brocková, veľvyslankyňa SR v Českej republike
 • Rečník: Zástupca Medzinárodnej energetickej agentúry (TBA)
 • Komentár: Oldřich Sklenář, vedecký pracovník AMO

12.20 - 13.40 h.
Prestávka na obed

13.40 - 14.55 h.
Paralelný panel IIIa. Prechod na alternatívne spôsoby dopravy v mestských oblastiach: Ambícia a výzva udržateľnej mobility

 • Moderátor: Nolan Theisen, vedecký pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Rečníci:

 • Gergely Karácsony, primátor Budapešti
 • Sergiy Morgunov, starosta Vinnycja
 • Daniel Morys, predseda predstavenstva, MHD Ostrava
 • Matúš Vallo, primátor Bratislavy

13.40 - 14.55 h.
Paralelný panel IIIb. Prepracovanie trhu s elektrickou energiou s cieľom umožniť riešenia v oblasti čistej energie

 • Moderátor: Andrej Nosko, vedecký pracovník a hosťujúci pedagóg, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rečníci:

 • Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • Tahir Kapetanović, vedúci prevádzky systému a viceprezident International, Austrian Power Grid AG
 • Michal Puchel, predseda predstavenstva OTE
 • László Szabó, riaditeľ Regionálneho centra pre výskum energetickej politiky
 • Simon Tot, zástupca riaditeľa oddelenia strategických inovácií, ELES

14.55 - 15.15 h.
Prestávka

15.15 - 16.30 h.
Panel IV. Nová dynamika na trhu so zemným plynom

 • Moderátor: Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Rečníci:

 • Miroslav Kulla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP
 • Borbála Takácsné Tóth, senior analytik, Regionálne centrum pre výskum energetickej politiky

16.30 - 16.50 h.
Prestávka

16.50 - 18.05 h.
Panel V. Financovanie zeleného prechodu

 • Moderátor: Zsolt Gál, odborný asistent Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Rečníci:

 • Pavol Kiraľvarga, špecialista na dlhové kapitálové trhy, oddelenie Treasury, Tatra banka
 • Štefan Kišš, poslanec Národnej rady SR
 • Joana Smolik, riaditeľka odboru strategických vzťahov, Poľská rozvojová banka

18.15 - 19.00 h.
Interné projektové stretnutie platformy V4 Energy Think Thank


Central European Energy Conference 2022 | Foto: Energie-portal.sk

21. 11. 2023 utorok

9.00 - 10.15 h.
Panel VI. Položenie základov pre zelené a odolné oživenie Ukrajiny

 • Moderátor: Alexander Duleba, čestný riaditeľ SVE, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
 • Hlavný rečník: Mustafa-Masi Nayyem, riaditeľ Štátnej agentúry pre obnovu a rozvoj infraštruktúry Ukrajiny a Katarína Mathernová, veľvyslankyňa EÚ, vedúca delegácie EÚ na Ukrajine
 • Diskutujúci: Svyatoslav Pavlyuk, výkonný riaditeľ Asociácie energeticky efektívnych miest Ukrajiny

9.00 - 10.15 h.
Okrúhly stôl. Smerom k novej panónskej spolupráci v oblasti rozvoja geotermálnej energie

 • Eirikur Bragason, COO, Arctic Green Energy

10.15 - 10.35 h.
Prestávka

10.35 - 11.50 h.
Paralelný panel VIIa. Príprava strednej a východnej Európy na elektrifikáciu ťažkých úžitkových vozidiel

Tento panel poháňa Slovenská asociácia elektrických vozidiel (SEVA).

 • Moderátor: Patrik Križanský, riaditeľ Asociácie elektrických vozidiel Slovenska a viceprezident Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE)

Diskusia:

 • Peter Badík, generálny riaditeľ, Greenway Slovakia
 • Ibrahim Demir, generálny riaditeľ, vedúci divízie nákladných vozidiel, Daimler Truck & Bus Slovakia
 • Henning Häder, manažér pre verejnú politiku, Sustainable Transport EU, Amazon (online)
 • Aleksander Rajch, člen predstavenstva PSPA (online) TBA

10.35 - 11.50 h.
Paralelný panel VIIb. Premeniť starý a neefektívny stavebný fond strednej Európy na trhovú príležitosť

 • Moderátor: Dóra Csernus, riaditeľka pre klimatickú a environmentálnu politiku, Equilibrium Institute

Rečníci:

 • Ján Čiampor, riaditeľ odboru energetickej efektívnosti a úspor, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
 • Éva Gerőházi, vedúca výskumná pracovníčka, Metropolitan Research Institute
 • Miroslav Lopour, vedúci tímu energetickej stratégie, Deloitte Česká republika

11.50 - 12.10 h.
Prestávka

12.10 - 13.25 h.
Panel VIII. Budúcnosť jadrovej energetiky v regióne

 • Moderátor: Szymon Kardaś, Senior Policy Fellow, Európska rada pre zahraničné vzťahy

Rečníci:

 • András Deák, vedecký pracovník Ústavu svetovej ekonomiky Maďarskej akadémie vied (bude potvrdené)
 • Robert Jambrich, vedúci odboru medzinárodných vzťahov, záležitostí EÚ a životného prostredia, Slovenské elektrárne
 • Tomáš Kovalovský, predseda predstavenstva, Česká nukleárna asociácia
 • Anastasiya Shapochkina, prezidentka Východných kruhov

13.25 h.
Záverečné slovo:
Veronika Oravcová, riaditeľka CEEC, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

13.40 h.
Obed


 • Podrobný program konferencie CEEC 2023 (priebežne aktualizovaný) si môžete pozrieť tu.
 • Bližšie informácie o konferencii (v anglickom jazyku) si môžete pozrieť tu.
 • Registrácia na konferenciu je otvorená tu.
 • Registračný formulár si môžete nájsť tu.
 • www.ceec.sk

Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Fotovoltické panely vyrábajú z celkovej energie až 90 % odpadného tepla. Sú to vlastne panelové radiátory, vraví energetický audítor.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pozýva na 21. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.