VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Podujatie efocus.sk, na ktorom odborníci v energetike pomôžu účastníkom konferencie vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Pozvánka na konferenciu: Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

efocus.sk

Čo sa dozviete: Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať.

Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.


Termín a miesto konania


Programové okruhy

Konferencia ponúka odpovede na otázky o energetických spoločenstvách:

 • Akú právnu formu môže mať spoločenstvo? 
 • Kto môže byť členom spoločenstva?
 • Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
 • Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
 • Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
 • Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
 • Aké sú skúsenosti zo zahraničia?
 • Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť?

Program konferencie

09.00 - 12.30 h.
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

09.00 - 09.10 h.
Otvorenie konferencie. Jozef Šupšák | šéfredaktor efocus.sk a Michal Jesenič | ENERGOKLUB

09.10 - 09.25 h.
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny | Libor Láznička, EnergIQube

09.30 - 09.50 h.
Ako zriadiť energetické spoločenstvo | Richard Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska

09.55 - 10.10 h.
Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá | Juraj Ondrejka, AK Poláček & Partners

10.15 - 10.30 h.
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách | Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

10.35 - 10.50 h.
Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko | Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.50 - 11.00 h.
Prestávka

11.00 - 12.30 h.
Panelová diskusia: Legislatívne a motivačné podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku

 • moderátor: L. Láznička, EnergIQube
 • panelisti:
  Richard Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska
  Juraj Ondrejka, AK Polaček & Partners
  Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
  Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Tomáš Nemec, poradca pre energetiku, Únia miest Slovenska

12.30 - 13.20 h. Obed

13.20 - 16.00 h.
Technologické riešenia & energetický manažment

13.20 - 16.00 h.
Riešenia pre komunitný energetický manažment

13.20 - 13.35 h.
Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC | (OKTE) 

13.40 - 13.55 h.
Riešenia pre komunitný energetický manažment | (ENMON) 

14.00 - 14.15 h.
Spracovanie energetických dát | Peter Chochol, SFÉRA 

14.20 - 14.35 h.
Pilotná podpora vzniku energetických společenstiev v ČR | Jiří Stich, LEON TAURUS

14.40 - 16.00 h.
Panelová diskusia: Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
 • moderátor: Libor Láznička, EnergIQube
 • panelisti:
  zástupca OKTE
  zástupca ENMON
  Peter Chochol, SFÉRA
  Jiří Stich, LEON TAURUS

16.00 h.
Ukončenie konferencie


Zdroj: efocus.eu

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.