Marcel Slávik narazil. Sulík podáva trestné oznámenie kvôli prieťahom pri EIA | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Marcel Slávik narazil. Sulík podáva trestné oznámenie kvôli prieťahom pri EIA

Združenie domových samospráv sa podľa rezortu hospodárstva zapája do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) s nezmyselnými požiadavkami voči stavebníkom a investorom.

Richard Sulík

Richard Sulík / Foto: Energie-portal.sk

Trestné činy vydierania, hrubého nátlaku, neoprávneného podnikania a poškodzovania iných práv. K týmto deliktom podľa ministerstva hospodárstva na Slovensku systematicky dochádza pri procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v tejto veci podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru v súvislosti s činnosťou Marcela Slávika a ním vedeného Združenia domových samospráv (ZDS).

Plné znenie trestného oznámenia, ktoré má naša redakcia k dispozícii, si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Sulík: Marcel Slávik si urobil monopol

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v podaní na generálnu prokuratúru uvádza, že v súvislosti s činnosťou ZDS sa naň obrátili viaceré podnikateľské subjekty, ale aj fyzické osoby a príslušné orgány štátnej správy a miestnej samosprávy.

„Všetky uvedené subjekty konštatovali vo svojich oznámeniach a podaniach vážne skutočnosti indikujúce konanie, ktoré podľa názoru Ministerstva hospodárstva SR by mohli napĺňať skutkovú podstatu viacerých trestných činov,“ píše sa v trestnom oznámení.

Ministerstvo v podaní argumentuje, že ZDS v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vstupuje do procesov EIA a podáva príslušným orgánom pripomienky a námietky v pozícii dotknutej verejnosti.

ZDS má následne ako „dotknutá verejnosť“ postavenie účastníka v rámci konaní a môže podávať pripomienky, námietky či opravné prostriedky, s ktorými sa musí správny orgán ako aj ostatní účastníci vysporiadať.

„Ukázalo sa, že Marcel Slávik úraduje po celom Slovensku a na nedostatočnej smernici EÚ si urobil monopol. Som očarený jeho všestrannosťou,“ uviedol R. Sulík na sociálnej sieti.

„Ten človek má oči všade, od kultúrnych stavieb cez developerov až po štátne podniky. Má rozrobených veľa projektov, do každého posiela svoje pripomienky a hlavne zdržuje.“

ZDS podľa MH SR blokuje konania

Z obsahu podaní, ktoré ZDS produkuje, podľa MH SR vyplýva, že sú spracovávané paušálne a sériovo. Na konkrétnych príkladoch sa ministerstvo v trestnom oznámení snaží dokázať, že ZDS sa do procesov EIA zapája bez oboznámenia sa s konkrétnym projektom a bez „akejkoľvek logickej a vecnej súvzťažnosti so zámerom investora.“

„Vo vzťahu k stavebným konaniam používa združenie ako podklad materiál s totožnými bodmi, ktoré majú všeobecný charakter a spravidla nijakým spôsobom nereflektujú konkrétne podmienky zamýšľaného investičného projektu,“ uviedlo ministerstvo.

Pripomienky a námietky, s ktorými ZDS vstupuje do procesov EIA, sú podľa záverov MH SR „málokedy relevantné, nevecné a obsahujú nezmyselné požiadavky smerom k investorom a stavebníkom.“


Mohlo by vás zaujímať:


Združenie vedené M. Slávikom týmto spôsobom podľa MH SR blokuje, prípadne sťažuje stavebné konanie spoločnostiam, ktoré investujú na Slovensku. Ministerstvo tvrdí, že ZDS tým výrazne zadržiava či neraz zmarí výstavbu športovísk, logistických parkov a ekologických projektov, vrátane kritickej infraštruktúry štátu či renovácie národných kultúrnych pamiatok.

„Podľa názoru oznamovateľa jediným účelom konania združenia je,že prostredníctvom zásahov do správneho konania poškodených stavebníkov týchto sa snaží prinútiť, aby konali v zmysle záujmov združenia a tým v konečnom dôsledku získať pre seba majetkový prospech,“ uvádza MH SR vo svojom podaní.

Slovenským elektrárňam Slávik ponúkol zmier

Medzi konkrétnymi príkladmi prieťahov v procese EIA, o ktoré sa MH SR vo svojom podaní opiera, je aj prípad projektu Slovenských elektrární na zabezpečenie dodávok tepla pre región Hornej Nitry po ukončení výroby elektriny spaľovaním uhlia z elektrárne Nováky ku koncu roka 2023. 

Slovenské elektrárne v tejto veci iniciovali proces EIA, do ktorého svojimi pripomienkami aktívne vstúpilo aj ZDS. Okresný úrad Prievidza v júli 2020 rozhodol, že uvedený projekt sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti sa preto môže podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

„Ani neopodstatnenosť námietok nebránila ZDS podať proti rozhodnutiu Okresného úradu Prievidza odvolanie, o ktorom do dnešného dňa nebolo rozhodnuté, čím dochádza k omeškaniu realizácie a spôsobovaniu nielen majetkovej škody, ale aj k zhoršeniu kvality ovzdušia v regióne, čo má priamy vplyv na zdravie obyvateľov hornonitrianskeho regiónu,“ tvrdí MH SR.

ZDS pritom priamo v podanom odvolaní ponúklo Slovenským elektrárňam možnosť vyriešiť odvolanie dohodou o „zmieri,“ čo podľa MH SR bolo „samo o sebe absurdnou požiadavkou.“

„Na spoločnom stretnutí štatutár združenia však absolútne nezohľadnil žiadne relevantné pripomienky spoločnosti a arogantným spôsobom oznámil, že aj v prípade kladného rozhodnutia bude podávať podnet na súd vo forme správnej žaloby,“ dôvodí MH SR v trestnom oznámení.

Blokovali aj projekt recyklácie PET

Ďalším z príkladov, ktorými MH SR podložilo podané trestné oznámenie, je plánovaná investícia banskobystrickej spoločnosti Ekolumi.

Tá vo svojom podnete MH SR podrobne opísala, že do procesu EIA v súvislosti s investičným zámerom „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov“ vstúpilo ZDS s pripomienkami, ktoré boli pre daný prípad neopodstatnené, čo potvrdilo vo svojej záverečnej správe aj Ministerstvo životného prostredia SR. 

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (2)

  1. peter.taus@tuke.sk21.01.2021 (21:07)
    Držím ministerstvu palce, aby naše súdy rozhodli nielen spravodlivo, ale aj múdro!
  2. varkolyova.dagmar@gmail.com22.01.2021 (16:02)
    Pán Slávik si urobil svoj biznis a vraj veľmi fikane...v článku sa píše, že ten človek má oči všade ...netreba mať oči všade, on to robí tak, že zrejme ráno pozrie na enviroportáli aká EIA bola zverejnená a okamžite pošle svojich 39, 45 pripomienok, ktoré sú rovnaké všade, či idete postaviť cukráreň, alebo mrakodrap ...on nič nečíta , iba roky všetkým znepríjemňuje život. Myslím, že keby sa rozprúdila diskusia , tak to bude na román na pokračovanie. Konečne sa našiel niekto (teda p.Sulík), ktorý sa rozhodol zabojovať....tak sa všetci tešíme , že zvíťazí ....EIU som už prestala "robiť", lebo je to v dnešnej dobe dokument "za trest", ktorý je nekonečný ...Pán Slávik sa ale ešte stále tvári, akým je on ochranocm životného prostredia ...fakt s takýmito ľuďmi treba už skoncovať...rozhodnutia o EIA majú pomaly 100 strán, v ktorých sa opisujú ujove pripomienky a reakcie a stráca sa podstata dokumentu....Už dávno sa mal urobiť poriadok Dagmar Várkolyová

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Objavili najväčšie ložisko lítia na svete, ťažba má začať o pár rokov

Objavili najväčšie ložisko lítia na svete, ťažba má začať o pár rokov

V kráteri vyhasnutej sopky by sa malo nachádzať viac lítia, než v doteraz najväčšom ložisku v Bolívii.

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Do kľúčovej vyhlášky majú pribudnúť aj nové definície.

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

V druhom štvrťroku sa medziročný pokles prehĺbil, ukazujú dáta Eurostatu.