VSE
VSE
Belimo 2

Košickým umelcom učarovali ďalšie trafostanice

V poradí už tretia a štvrtá transformačná stanica Východoslovenskej distribučnej (VSD) prešli kompletnou premenou - umeleckou.

Trafostanice obsadili umelci

Foto: VSD

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) ako ich vlastník a prevádzkovateľ sa rozhodol dať záujemcom - výtvarníkom k dispozícii svoje technické objekty (trafostanice), konkrétne ich fasádne steny, aby ich zmenili podľa vlastného gusta. Najlepšie na nepoznanie.

Pre umelcov sú trafostanice nepopísaným (teda skôr nepomaľovaným) veľkoplošným „maliarskym plátnom“, kde môžu realizovať svoje výtvarné predstavy.

VSD takúto zmenu podporuje finančne aj materiálne. Jedinou podmienkou je hľadanie inšpirácie v elektroenergetike a cez výtvarné umenie javy a pojmy z tohto neľahkého odboru verejnosti priblížiť.

„Práve elektroenergetika, a teda aj fyzika, z ktorej vychádza, nepatria medzi najjednoduchšie témy a stretávame sa s tým, že laická verejnosť neovláda terminológiu, nepozná kontext, fyzické či finančné toky v energetike," uvádza finančná riaditeľka a členka predstavenstva VSD Jana Palková.

"Tak sa môže stať ľahkou obeťou rôznych podvodníkov, resp. minimálne nepozná súčasné možnosti, ako a prečo elektrinou šetriť, či ju využívať pre svoj lepší komfort. Radi by sme to zmenili, a to tak, že odborné poučky nahrádzame všeobecnejším a univerzálnejším - umeleckým jazykom,“ pokračuje J. Palková.

Najnovšie padli takto umelcom do rúk dve trafostanice v lokalite Košice-Juh.

Štartuje sa z tmy

Prvá trafostanica z aktuálnej dvojice, ktorá je na rohu Požiarnickej a Rosnej ulice a v blízkosti ZŠ sa po umeleckom zušľachtení venuje téme Štart z tmy a tzv. Black-out. V elektroenergetike ide o závažné pojmy, ktoré spolu súvisia.

Štart z tmy má totiž „za úlohu“ vyriešiť mimoriadne závažnú situáciu – Black-out, ktorý spôsobí rozsiahle výpadky v prenose a distribúcii elektriny, teda rozpad časti alebo celej elektrizačnej sústavy.

„Hovoríme o strate disponibility elektriny na veľkých územiach, dokonca štátoch. Samovýpovedný pojem Štart z tmy teda znamená v praxi vyriešiť, ako naštartovať znovu sústavu, keď nie je k dispozícii elektrina, a preto treba hľadať na jej reštart iný zdroj energie. Napríklad s využitím energie vody a pod.,“ vysvetlil Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťového obchodu vo VSD.

A práve Štart z tmy zaujal známeho maliara Helmuta Bistiku. Popri vlastnej tvorbe sa totiž venuje arteterapii, čo je terapia umením. Cez ňu pomáha mentálne a fyzicky znevýhodneným klientom z Maják n.o. nájsť v živote svetlé chvíle a zároveň ich naštartovať pre aktívny život aj napriek zdravotným obmedzeniam.

„Štart z tmy – to je ohromná symbolika aj pre nás arteterapeutov a tých, s ktorými pracujeme. Pri premene trafostanice sme sa nielen inšpirovali týmto pojmom, ale sme ho aj zrealizovali spolu s klientmi z neziskovej organizácie Maják. Niektorí z nich sú hluchoslepí, či majú len zvyšky zraku, ale aj ďalšie rôzne telesné či mentálne obmedzenia. Tie im ale nebránili tešiť sa z tejto príležitosti a neúnavne pracovať na trafostanici. Nebola to jednoduchá práca, zato pre nich unikátna možnosť realizovať sa,“ vysvetlil Helmut Bistika.

Dodal, že na okoloidúcich občas tento nezvyčajný maliarsky tím pôsobil ako artistické divadlo, keďže tu bežné techniky či prístupy k práci nie je možné uplatniť.

„Pristavovali sa pri nás a pýtali sa, ako to chceme dokázať. Veľmi nám držali palce a povzbudzovali nás. Verím, že aj týmto nevšedným štýlom práce a autorskou zostavou sme pritiahli pozornosť k pôvodne bežnej, až fádnej a uniformnej trafostanici,“ doplnil Bistika.

Po novom na nej nájdeme anjelov, ale aj tých, ktorí ich pre svoj osobný štart z tmy potrebujú k životu viac, než zdraví ľudia. Celkovo na tejto trafostanici pracovalo okrem H. Bistiku šesť klientov z Maják n.o. ale aj samotní zamestnanci Majáku, pridali sa tiež piati mladí ľudia z partnerskej organizácie Usmej sa na mňa a celé výsledné dielo ich spolčilo na takmer 2 mesiace.

Hromy, blesky a ochrana

Druhá zmenená trafostanica sa nachádza v susedstve - na rohu Jantárovej a Krivej ulice a upozorňuje na aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Jedna fasádna strana je venovaná vtáctvu, ktoré vymenilo pôvodné komíny, na ktorých hniezdilo, ale tiež veľakrát aj stromy, za stĺpy elektrického vedenia.

„VSD vynakladá státisíce eur na ich ochranu, a to inštaláciou zviditeľňovacích prvkov, odkloňovačov letu ale tiež ďalších doplnkov na vzdušné elektrické vedenia, aby sa im vtáctvo bezpečne vyhlo alebo mohlo bezpečne dosadnúť. V prípade bocianích hniezd napríklad hovoríme o úspešných prekládkach, ak je podperný bod nevhodný,“ konkretizovala J. Palková.

Priekopníci projektu a zoskupenia košického Active Life, ktorí sa na vizuálnu premenu tejto trafostanice podujali, použili fasádne steny tiež na zobrazenie možností ochrany prírody využívaním alternatívnych zdrojov.

Inšpiráciou pre umelcov je teda aj veľmi aktuálna téma obnoviteľných zdrojov, ktorú symbolizuje dobytok ako „producent“ biomasy ale tiež slnečná energia. A prečo práve táto trafostanica a táto téma?

„Je tu veľký pohyb nielen košických ale aj mimokošických ľudí a aj takto sme im chceli ukázať, že v druhom najväčšom slovenskom meste sú krásne veci, najmä keď sa vieme spojiť a urobiť aj z technických objektov veľkoplošné ideové, vizuálne zaujímavé posolstvá a odkazy. A téma ochrany prírody je momentálne pre takéto nadčasové diela veľmi aktuálna,“ uviedol Tomáš Gall z Active Life.

Na tretej stene sa tiež venujú prírode, ale z tej druhej strany. Konkrétne možným deštrukčným dopadom takého prírodného fenoménu, akým je blesk, na elektroenergetické zariadenia a problematike ich ochrany.

Predchádzajúce zmenené trafostanice sú tiež v Košiciach. Na jednej je vykreslený historický príbeh svetla – od ohňa k LED žiarovke. Inšpiráciu našli kresliči aj v problematike obnoviteľné versus neobnoviteľné zdroje elektriny. Na ďalšej sú výtvarne obsiahnuté pojmy ako energia, či svetlo.

Zdroj: VSD, a.s.


Východoslovenská distribučná je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.

 

Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X