Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Kombinovaná výroba energie

Čo je kombinovaná výroba? Ako definujeme kombinovanú výrobu podľa výkonov? Technológie výroby z obnoviteľných zdrojov energie definuje zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kombinovaná výroba energie

  • Slovník |  31.10.2010 |  redakcia
Kombinovaná výroba je technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba: elektriny a tepla; mechanickej energie a tepla; mechanickej energie, tepla a elektriny. Kogeneračná jednotkaElektrina vyrobená kombinovanou výrobou je elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu. Zariadeníe na kombinovanú výrobu je zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby.

Technológiu kombinovanej výroby tvorí: spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom; protitlaková parná turbína; kondenzačná parná turbína s odberom pary; spaľovacia turbína s regeneráciou tepla; spaľovací motor; mikroturbína; Stirlingov motor; palivový článok; Rankinove organické cykly alebo iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba.

Využiteľné teplo je teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade. Ekonomicky zdôvodnený dopyt je dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba.

Rozdelenie kombinovanej výroby podľa výkonov

Kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov je kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW. Kombinovanou výrobou malých výkonov je kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW, kombinovanou výrobou veľkých výkonov je kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane.

Vysoko účinnou kombinovanou výrobou je kombinovaná výroba veľmi malých výkonov; malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie; veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %.

Ďalšie definície

Výhrevnosť paliva je dolná výhrevnosť paliva. Celková účinnosť kombinovanej výroby je ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu. Ukazovateľ kombinovanej výroby je pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu.

Ilustračné foto: http://www.tzb-info.cz/


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Energie-portal.sk.

Biopalivá

Biopalivá

Biopalivá definuje Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave.

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Odlišujú sa v technológii výroby aj v zdrojovej surovine.