Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

zásobník ropy

Flickr | astrid westvang | https://flic.kr/p/MUyDW

Daň z nadmerných ziskov, alebo tiež windfall tax, je dodatočný poplatok, ktorý vláda ukladá spoločnostiam. Ide o neočakávanú daň, ktorej cieľom je zamerať sa na firmy, ktoré profitujú z niečoho, za čo nie sú zodpovedné - inými slovami, na neočakávaný príjem.

Tohto roku majú energetické firmy za svoju ropu, ropné produktu a plyn oveľa vyššie tržby než v minulom roku. Je najmä z toho dôvodu, že sa zvýšil dopyt po zrušení obmedzení v dôsledku pandémie Covid-19, a tiež invázie Ruska na Ukrajinu, ktorá viedla k obavám o dodávky energie.

Daň z nadmerných ziskov v EÚ

Európska únia sa podobne ako iné krajiny mimo Únie rozhodla tieto zisky zdaniť. V októbri tohto roku preto prijala Rada EÚ “Nariadenie č. 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie”.

V prípade výroby elektriny zavádza povinný strop trhových príjmov. Trhové príjmy výrobcov získané z výroby elektriny z niektorých zdrojov sa podľa nariadenia obmedzia na maximálnu výšku 180 EUR za MWh vyrobenej elektriny.

V prípade odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zavádza tzv. solidárny príspevok.

Sadzba na výpočet dočasného solidárneho príspevku je najmenej 33 % základu podľa dotyčného nariadenia.

Solidárny príspevok

Daň z nadmerných ziskov sa nazýva v nariadení solidárnym príspevkom, ktorý je “vhodným prostriedkom na riešenie nadmerných ziskov v prípade nepredvídaných okolností”.

Všetko o plyne

Nadmerný zisk

Nadmerné zisky sú podľa tohto nariadenia zdaniteľné zisky stanovené podľa vnútroštátnych daňových pravidiel vo finančnom roku 2022 a/alebo finančnom roku 2023, a za celé jeho trvanie, dosiahnuté z činností vykonávaných na úrovni podnikov a stálych prevádzkarní z Únie s činnosťami v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktoré presiahli 20 % zvýšenie priemeru zdaniteľných ziskov v období štyroch finančných rokov začínajúcich sa 1. januára 2018 alebo po tomto dátume.

Daň z nadmerných ziskov, podľa nariadenia solidárny príspevok, je dočasné opatrenie určené na riešenie nadmerných ziskov podnikov a stálych prevádzkarní z Únie s činnosťami v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorým sa má pre členské štáty, spotrebiteľov a podniky zmierniť výnimočný vývoj cien na trhoch s energiou.

Kto platí daň z neočakávaných príjmov?

Zvyčajne to bývajú spoločnosti a priemyselné odvetvia, ktoré môžu podliehať neočakávaným daniam. Spravidla v dôsledku situácií ako je vojna, nedostatok komodít a iné situácie a udalosti, ktoré zvyšujú ceny. Daň z neočakávaných príjmov môže byť uložená aj jednotlivcom, napríklad z dedičstva alebo výhry v lotérii.

Čo bola prvá americká daň z neočakávaných príjmov?

Počas prvej svetovej vojny, ešte pred vstupom USA do vojny v roku 1917, vzrástli ročné zisky spoločností U.S. Steel a DuPont o viac ako 1 000 % a vzrástol tlak na zavedenie "dane zo zisku z vojnového úsilia".

Táto daň, zavedená v októbri 1917, priniesla výnosy vo výške takmer 7 miliárd USD - takmer 40 % všetkých finančných prostriedkov získaných na vojnu - a bola najväčším zdrojom vojnového zdanenia.

Keďže väčšie spoločnosti našli spôsoby, ako daň obísť, viac postihla menšie spoločnosti. Daň bola zrušená v roku 1921.

Negatívne dôsledky dane z nadmerných ziskov

Odporcovia windfall profit tax (dane z nadmerných ziskov) argumentujú tým, že daň znižuje motiváciu firiem k tvorbe zisku. Sú tiež presvedčení, že zisky by mali spoločnosti reinvestovať na podporu inovácií, z ktorých bude mať prospech celá spoločnosť.

Portál Investopedia si kladie otázku, či neočakávané dane skutočne zvýšia predpokladané sumy.

Daň z neočakávaných ziskov z ropy z roku 1980, ktorú zaviedol Kongres počas vlády prezidenta Jimmyho Cartera, priniesla v rokoch 1980 až 1988 hrubé príjmy vo výške 80 miliárd USD, čo je výrazne menej ako predpokladaných 393 miliárd USD. 

Vzhľadom na možnosť odpočítania dane z nadmerného zisku z príjmu boli kumulatívne čisté príjmy z windfall tax približne 38 miliárd USD, čo je výrazne menej ako plánovaných 175 miliárd USD. Konštatuje to Výskumná služba Kongresu z roku 2006.

V aktuálnejšom príklade The Washington Post uvádza, že daň z neočakávaných ziskov v Taliansku (k septembru 2022) priniesla len asi pätinu príjmov, v ktoré vláda dúfala.

Kritici poukazujú na ďalšie možné negatívne dôsledky. Neočakávané zisky sa síce zdaňujú s cieľom podnietiť zdaňované subjekty, aby znížili svoje ceny v prospech spotrebiteľov, ale daň by mohla v konečnom dôsledku znížiť investície, pretože nová daň by mohla spôsobiť, že zisk po zdanení by nestál za vynaložené úsilie.

Podľa správy Výskumnej služby Kongresu sa to stalo v prípade dane z roku 1980.

V správe sa uvádza, že v rokoch 1980 až 1988 mohla daň z nadmerných ziskov znížiť domácu produkciu ropy o 1,2 % až 8,0 % (320 až 1 269 miliónov barelov). Závislosť od dovozu ropy sa zvýšila od 3 % do 13 %. Daň bola zrušená v roku 1988.

Robert G. Anderson v Mises Institute zdôrazňuje, že daň z nadmerných ziskov je dôsledkom antiziskovej mentality. “Pramení z nepochopenia skutočnej povahy a zdroja zisku, neoddeliteľného vzťahu medzi ziskom a stratou a ich základného významu pre fungovanie trhového systému. Je to nepochopenie toho, že útok na zisky, dokonca aj na nadmerné alebo neočakávané zisky, je útokom na samotný trhový systém."

Ricikám dane z nadmerných ziskov sa venuje aj Radovan Ďurana z think-tanku INESS. Energetický sektor podľa neho potrebuje veľké investície, nové zdaňovanie ich spomalí. Politici, ktorí vytvorili podhubie súčasných problémov, nás chcú reguláciou cien z týchto problémov dostať.

"Najväčšie riziko tejto legislatívy spočíva v tom, že utlmí a skomplikuje budúce investície a to aj do obnoviteľných zdrojov. Toto riziko neeliminuje ani skutočnosť, že odvod predstavuje 90 % daň nadmerných príjmov," konštatuje Radovan Ďurana.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Potenciál riek pri dodávkach tepla a chladu sa zatiaľ využíva najmä v individuálnych budovách. V hlavnom meste Česka pripravujú komunitný systém CZT s tepelným čerpadlom.

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Koľko slnečných kolektorov je treba na pokrytie úplnej potreby teplej vody v dome v Bratislave počas šiestich mesiacov roka?