Arbitráže nemožno vylúčiť | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Arbitráže nemožno vylúčiť

Odňatie podpory výrobcom elektriny sa môže skončiť pred medzinárodnými arbitrážnymi súdmi. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/06.

Arbitráže nemožno vylúčiť

Fotolia

  • Publicistika |  11.06.2015 |  JUDr. Ing. Zuzana Hnátová, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Pozadie kauzy

Distribučné spoločnosti pozastavili od januára 2015 vyplácanie podpory v zmysle zákona o obnoviteľných zdrojoch energie veľkému počtu výrobcov elektriny. Dôvody pritom možno klasifikovať ako viac-menej formálne.

Mnohí z výrobcov sa už obrátili na domáce súdy a snažia sa docieliť ochranu prostredníctvom predbežných opatrení a žalôb. V niektorých prípadoch ide doslova o prežitie, t. j. vyhnutie sa nútenému bankrotu. Na konečné rozhodnutie vo veci si však budeme musieť ešte počkať.

Bilaterálne investičné dohody

Celá kauza sa však môže nakoniec skončiť pred medzinárodnými arbitrážnymi súdmi. Niektorí z dotknutých výrobcov totiž predstavujú investorov v zmysle bilaterálnych investičných dohôd (BITs), ktoré Slovenská republika uzatvorila s viac ako 50 rôznymi štátmi. Zaujímavá by mohla byť napr. bilaterálna investičná dohoda uzatvorená s Českom, Nemeckom či Holandskom.

Za investora sa v zmysle BITs považuje okrem iného aj zahraničná materská spoločnosť, ktorá vlastní podiel, prípadne akcie tuzemskej spoločnosti. Inak povedané, investorom v zmysle príslušných BITs sú zahraničné matky domácich výrobcov. A tých je medzi dotknutými výrobcami hneď niekoľko.

Investori sa môžu dovolávať hlavne ustanovení, ktoré hostiteľskému štátu (v tomto prípade Slovenská republika) zakazujú vykonať priame alebo nepriame opatrenia smerujúce k vyvlastneniu, znárodneniu alebo inému opatreniu majúcemu rovnakú povahu alebo výsledok. Pokiaľ by takéto opatrenie vo výnimočných prípadoch aj bolo prípustné, investorovi musí byť poskytnutá skutočná a primeraná náhrada (odškodnenie).

Pojem opatrenie majúce rovnaké dôsledky je pritom tradične v rozhodovacej praxi medzinárodných arbitrážnych súdov vykladaný široko. Postihnutí výrobcovia teda majú veľké šance v prípadnom spore uspieť.

Historickým a hlavným cieľom BITs je totiž podpora zahraničných investícií, a to aj prostredníctvom dodatočnej ochrany zahraničného investora. Investorovi majú byť vytvorené také podmienky v hostiteľskej krajine, aby nebol vystavovaný diskriminácii vo vzťahu k domácim investorom. Okrem toho však má byť zachovaná a chránená aj jeho dôvera v stabilitu právneho poriadku príslušného štátu.

To síce neznamená, že hostiteľská krajina mu zabezpečí nemennosť legislatívy k dátumu jeho vstupu na príslušný trh. Zo strany hostiteľskej krajiny však nesmie dochádzať k takým zásadným zmenám, ktoré by znamenali priepastný odklon od zvoleného smerovania krajiny. Najmä by nemalo dochádzať k situáciám, kedy by investor po zmene podmienok čelil úplne novým okolnostiam, za ktorých by sa pre investíciu primárne nikdy nerozhodol.

Situáciu, ktorej momentálne čelí niekoľko desiatok výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, by bolo podľa nášho názoru možné definovať ako podstatnú zmenu okolností či narušenie dôvery v stabilitu vytvoreného systému podpory. Tí z nich, ktorí majú zahraničnú matku, by sa teda mohli vo svetle vyššie uvedeného obrátiť na medzinárodný arbitrážny súd a žiadať primerané odškodnenie.

Nešlo by pritom len o samotnú podporu, ktorá im bola na rok 2015 odňatá. Žiadať by mohli aj náhradu sekundárnych škôd, ktoré im boli v dôsledku toho spôsobené, čo Slovenskú republiku môže v konečnom dôsledku vyjsť omnoho drahšie.

Výhodou medzinárodných arbitrážnych konaní je najmä chýbajúci vzťah arbitrážnych sudcov k hostiteľskej krajine. V porovnaní so súdnymi konaniami pred slovenskými súdmi trvá arbitrážne konanie v priemere podstatne kratšie. Na druhej strane však môže byť spojené so zásadnejšími nákladmi, napr. už len na samotné preklady či právne zastúpenie.

Dohovor k energetickej charte

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Väčšina elektriny je z jadra, štvrtina z OZE, zvyšok z uhlia a plynu. OKTE ukázal najnovší energetický mix

Väčšina elektriny je z jadra, štvrtina z OZE, zvyšok z uhlia a plynu. OKTE ukázal najnovší energetický mix

Z obnoviteľnej elektriny väčšinu vyrábajú vodné elektrárne. Tu sú najnovšie čísla (+ GRAF).

Miroslav Kiraľvarga: Dekarbonizácia US Steel Košice znamená obrovskú investíciu bez návratnosti

Miroslav Kiraľvarga: Dekarbonizácia US Steel Košice znamená obrovskú investíciu bez návratnosti

„Ozelenenie“ výroby ocele stojí podľa viceprezidenta podniku na troch dôležitých podmienkach.

Slovenské elektrárne chcú vlastné jadrové palivo. Vývoj potrvá niekoľko rokov

Slovenské elektrárne chcú vlastné jadrové palivo. Vývoj potrvá niekoľko rokov

Slovensko investuje spolu so susednými krajinami do spoločného vývoja nového jadrového paliva.