Vedecký kongres CLIMA 2022 spojil odborníkov z praxe | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Vedecký kongres CLIMA 2022 spojil odborníkov z praxe

Štrnásty ročník svetového vedeckého kongresu sa konal na konci mája v Rotterdame, Slovensko reprezentovali zástupcovia StF STU Bratislava.

Vedecký kongres CLIMA 2022 spojil odborníkov z praxe

Rotterdam, Erasmusbrug („Erasmusov most“) | Foto: STU BA

Svetový vedecký kongres CLIMA 2022 sa konal od 22. mája do 25. mája v Rotterdame, druhom najväčšom meste Holandska. Kongres spojil odborníkov, výskumníkov a ľudí z praxe, aby si vymenili poznatky a výstupy so svojich dosiahnutých výsledkov.

K splneniu globálnych klimatických cieľov a vykonávaniu dohody EÚ Zelená dohoda je potrebné, aby sa zmenilo regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022.

Zatiaľ čo stratégia renovácie sa zameriava na rekonštrukciu hlbokej energie až pre 35 miliónov budov do roku 2030, kongres CLIMA 2022 sa zameral na 5 tém súvisiacich s touto masívnou transformáciou, ktorá je na obzore:

  • Energia
  • Rozšírenie
  • Digitalizácia
  • Zdravie & pohodlie
  • Štúdium & vzdelávanie.

Prednášatelia boli rozdelení do paralelných sekcií s celkovým počtom desiatich prednáškových miestností. Počas kongresu odznelo vyše 280 príspevkov od vedeckých a odborných skupín autorov. Vystavené boli aj posterové prezentácie a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť mali možnosť pripojenia sa na diaľku prostredníctvom online prenosu.

Množstvo odborníkov z Holandska, Dánska, Belgicka, Fínska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Slovinska, Českej republiky, Nórska, Japonska, Čína, Turecka, Francúzska, Spojených štátov amerických a iných krajín sveta a zo Slovenska prednieslo nové riešenia a vedecké poznatky.

Slovenskú delegáciu reprezentovali zástupcovia stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., a doktorandov z Katedry technických zariadení budov, ktorí prezentovali svoje dosiahnuté výsledky.

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. s kolektívom doktorandov z Katedry technických zariadení budov, STU BA

REHVA Student Competition 2022

V pondelok 23. mája, v Rotterdame, študenti študentskej súťaže REHVA predstavili svoje bakalárske a diplomové práce porote. Predmetom práce každého zúčastneného študenta boli témy na technické systémy typu vykurovanie/vetranie/klimatizácia/chladenie, vnútorná kvalita životného prostredia, energetická bilancia, energetická účinnosť a udržateľnosť.

Ing. Martin Sokol, doktorand prvého ročníka sa zúčastnil študentskej súťaže so svojou diplomovou prácou na tému Návrh kanalizačných systémov vo vysokej budove a reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu.

Ing. Martin Melero sa stal víťazom študentskej súťaže s témou „Numerické modelovanie ultrazvukového procesu odparenia vstupného vzduchu kondenzátora pre chladiaci systém kompresie pary“.

Prednášková sála A, v kongresovom centre Ahoy, Rotterdam | Foto: STU BA

Katedra technických zariadení budov na stavebnej fakulte v Bratislave umožnila byť súčasťou svetového kongresu, ktorý spojil slovenských študentov so svetovými odborníkmi. Množstvo zaujímavých prezentácií sa zameralo na súčasný výskum a problematiku v uvedenej oblasti.

Nasledujúci kongres CLIMA je naplánovaný opäť o 3 roky, pričom miesto konania bude stanovené na iné miesto hosťujúcej krajiny.Mohlo by vás zaujímať

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.