VSE
VSE
Belimo

V okrese Levice majú pribudnúť dve malé vodné elektrárne

Malé vodné elektrárne chce investor vybudovať na rieke Ipeľ. Každá z elektrární má ročne vyrobiť okolo 320 MW energie.

malá vodná elektráreň

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Na juhu levického okresu majú vyrásť dve nové malé vodné elektrárne (MVE) s výkonom po 0,075 MW. Investor chce využiť hydroenergetický potenciál rieky Ipeľ vďaka už existujúcim vodným stavbám. Výstavba MVE má začať v budúcom roku a do prevádzky by sa mali dostať v roku 2022.

Vyplýva to zo zámeru zverejneného na informačnom portáli rezortu MŽP SR. Podľa rozhodnutia, ktorý minulý týždeň vydal Okresný úrad Levice, sa budú oba zámery hodnotiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Materiály si môžete stiahnuť cez odkaz pod článkom.

V tomto texte sa dozviete:

  • v akých lokalitách majú MVE vyrásť,
  • ktorá firma stojí za investičným zámerom,
  • akú technológiu MVE využijú,
  • koľko energie MVE vyrobia,
  • s akým prietokom rieky zámer počíta.

Využijú existujúce stavby

Dvojicu MVE na rieke Ipeľ zamýšľa vybudovať spoločnosť 2HYDRO s.r.o. so sídlom v Bratislave. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a podľa portálu Finstat.sk za posledné dva roky vykázala nulové tržby. Jej vlastníkom a konateľom je Andrej Ochotnický, ktorý v minulosti sedel v Dozornej rady ZSE Energia a v súčasnosti je okrem iného konateľom vo firme 24h oil s.r.o., ktorá sa zaoberá maloobchodom s pohonnými látkami.

Obe navrhované MVE sa nachádzajú v lokalitách, ktoré sú v súlade s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorú v marci 2011 schválila vláda.

Elektrárne majú využívať hydroenergetický potenciál toku Ipeľ v lokalite už existujúcich hatí a čerpacích staníc. Podľa zámeru investora má ísť o doplnkové energetické využitie týchto vodných stavieb, pričom MVE nebudú meniť ich účel ani funkcie už vybudovaných objektov.

Zamýšľaná MVE Vyškovce nad Ipľom sa má nachádzať v katastrálnom území rovnomennej obce.

MVE Vyškovce nd IpľomLokalita vo Vyškovciach nad Ipľom | Foto: Zámer 2HYDRO s.r.o.

Lokalita je vo vzdialenosti 1,9 km od obytnej zástavby. Povolenie na vybudovanie jestvujúcich vodných stavieb vydal Okresný národný výbor Levice v roku 1987.

MVE Vyškovce nd IpľomLokalita vo Vyškovciach nad Ipľom | Foto: Zámer 2HYDRO s.r.o. 

Druhá z plánovaných elektrární, MVE Kubáňovo, sa má nachádzať v katastri susednej obce Kubáňovo.

MVE KubáňovoLokalita v Kubáňove | Foto: Zámer 2HYDRO s.r.o. 

Jestvujúca hať a čerpacia stanica je v tomto prípade od obytnej zástavby obce vzdialená 470 metrov. Výstavbu hate a čerpacej stanice povolil Okresný úrad Levice v roku 1998.

MVE KubáňovoLokalita v Kubáňove | Foto: Zámer 2HYDRO s.r.o. 

Investor plánuje začať s výstavbou v oboch lokalitách v roku 2021. MVE by sa mali dostať do prevádzky v nasledujúcom roku 2022, pričom predpokladaný termín ukončenia prevádzky nateraz nie je stanovený. Celkové náklady na projekt zatiaľ nie sú známe, odhad by sa mal objaviť až v ďalšej projektovej dokumentácii.

Vyrobia po 320 MWh energie ročne

V prípade MVE Vyškovce nad Ipľom aj MVE Kubáňovo chce investor realizovať zámer na pravom brehu na krátkom obtoku, ktorý bude tvorený betónovým privádzačom s dvomi komorami.

Na konci privádzača bude sacia komora s príslušenstvom, uzatváracou klapkou a šikmým žľabom, kde bude umiestený hydroagregát – vretenová turbína (Archimedov motor) typu Gess ST 3350/5800.

MVE KubáňovoTechnické riešenie MVE Kubáňovo, rez C-C´ | Foto: Zámer 2HYDRO s.r.o.  

„Od výtoku z hydroagregátu bude za pravobrežným brehovým krídlom odtok vody do koryta. V pravobrežnom brehovom krídle bude vyrezaný za týmto účelom otvor. Uvedené riešenie minimalizuje zásahy do objektov, resp. príslušenstva jestvujúcej vodnej stavby. Napriek tomu nie je možné zásahy úplne vylúčiť,“ píše sa v oboch zámeroch.

Navrhovaný prietok hydroagrehátorom je päť metrov kubických vody za sekundu, pričom čistý spád pri navrhovanom prietoku bude 2,1 m. Generátor bude mať inštalovaný výkon 75 kW a výkon na svorkách 71,2 kW. Priemernú ročnú výrobu energie spoločnosť odhaduje na 320 MWh.

Počítajú s rozkolísanými prietokmi

Vretenová turbína, Archimedovo koleso, ktoré majú obe MVE využívať, pozostáva z rotora, ktorý je uložený v oceľovom žľabe. Na hornom konci hriadeľa je uchytená prevodovka a na výstupný hriadeľ prevodovky je cez spojku uchytený hriadeľ asynchrónneho motora vo funkcii generátora.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Spotreba plynu v priemysle bývala o tretinu vyššia. Výrazne však klesla aj v domácnostiach.

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Americký start-up vyvíja novú technológiu prenosových káblov, ktoré umožnia prepraviť viac elektriny pri nižšom napätí.

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

O dotácie sa môžu uchádzať podnikatelia.

X
X
X
X