Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Energia

Energia je komodita na trhu, ktorá má mimoriadny význam.

Energia

  • Slovník |  08.10.2011 |  redakcia

Ilustr. foto © Property&Environment s.r.o.

Dopyt po energii historicky nepretržite rastie, preto je nielen predmetom intenzívneho obchodovania a cieľom investícií do jej výroby, prenosu, distribúcie a dodávky, ale predovšetkým významnou položkou v štruktúre výdavkov domácností a priemyslu.

Trh s energiou sa zvykne nazývať energetikou. Energetika v zmysle zákona o energetike je elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len "tlaková nádoba") a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Táto definícia však neobjasňuje pozíciu energie ako vzácnej komodity z ekonomického hľadiska. Energia je predovšetkým predmetom významného dopytu, takže zaberá podstatný podiel trhovej výmeny všetkých tovarov a služieb vo svete.

Okrem konvenčných zdrojov energie (ropa, plyn, uhlie apod.) intenzívne rastie význam tzv. obnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľný zdroj energie je v zmysle zákona o energetike zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa všeobecne považuje za drahšiu, ako výroba z konvenčných zdrojov.


Novinky zo sveta energií a energetiky na portáli Energie-portal.sk prináša i Facebook


Keďže vlády v ostatných rokoch vychádzajú z predpokladu, že obnoviteľné zdroje energie majú oproti konvenčným zdrojom energie ekologické prednosti (resp. výhody, ktoré by mali byť vládou preferované), ovplyvňujú vymáhaním pravidiel pre poskytovateľov energií charakter trh a cenotvorbu. Zásadným spôsobom tak vplývajú na cenu energií.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X