Eversheds Sutherland
DTE
INNOGY

Články označené značkou : lesné hospodárstvo

Spotreba drevnej biomasy sa presúva od energetiky ku drevospracujúcemu priemyslu

09.09.2019

Spotreba drevnej biomasy sa presúva od energetiky ku drevospracujúcemu priemyslu

Zdroje kombinovanej výroby elektriny a tepla minuli vlani menej dreva, zvýšila sa spotreba domácností vykurovaných palivovým drevom.

Lesohospodári: Intenzívna ťažba dreva prebieha aj na nelesných pozemkoch

05.09.2019

Lesohospodári: Intenzívna ťažba dreva prebieha aj na nelesných pozemkoch

Drevo sa ťaží aj na tzv. bielych plochách v gescii ministerstva životného prostredia. Objemy a toky dreva sú tam neprehľadné, uvádza správa o lesnom hospodárstve v SR.

Slovenské lesy majú v súčasnosti historicky najväčšie zásoby dreva

04.09.2019

Slovenské lesy majú v súčasnosti historicky najväčšie zásoby dreva

Množstvo dreva v lesoch je na vrchole, v nasledujúcich rokoch by malo klesať. Aký je dôvod?